مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بکارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 935 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M324

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بکارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت

عنوان انگلیسی:

Effective employment brand equity through sustainable competitive advantage, marketing strategy, and corporate image

چکیده فارسی:

در روش های سنتی مدیریت منابع انسانی غالباٌ از روش بازاریابی برای ایجاد تصویری موجه از یک شرکت به منظور استخدام کارمندان بهتر استفاده نمی شود. اخیراً برخی متخصصان برای مدیریت استخدامی خود از اصول بازاریابی استفاده می کنند. بازاریابی در ایجاد تصویری برجسته از شرکت کمک می کند و آنجا را محل مناسبی برای کار کردن نشان می دهند. در این مقاله روش های مدیریت بازاریابی را که به بازاریابی استخدامی در صنایع بیمارستانی مربوط می شود، بررسی می کنیم و نشان می دهیم که مزیت رقابتی پایدار بیمارستان، استراتژی بازاریابی و استفاده از ارزش ویژه نشان تجاری موجب تاثیرگذاری بر تمایل پزشکان برای دنبال کردن موقعیت های شغلی خواهد شد.

۱-مقدمه

مدیران موجب بروز انگیزه های قوی در استخدام افراد باهوش میشوند تا از این طریق تجارت موفقی شکل گیرد. منابع انسانی توانا در توسعه پایدار هر موسسه ای نقش مهمی دارند. سونیا و کالینز (۲۰۰۳) مفهومی به نام بکارگیری ارزش نشان تجاری را معرفی کردند که نشان میدهد چگونه اصول بازاریابی در روشهای استخدامی مدیریت منابع انسانی بکارگرفته میشوند. مزیت رقابت پایدار (SCA)، استراتژی بازاریابی، و تصویر شرکت از ساختارهای اصلی بازاریابی اند که به استفاده از ارزش نشان تجاری مربوط میشوند (کیم و همکاران، ۲۰۰۹).

تصویر شرکت، مفهوم شور انگیزی دارد. تصویر مناسب از هر شرکتی موجب افزایش فروش آن خواهد شد و این امر بواسطه وظیفه شناسی و رضایت مشتریان حاصل میشود. اکنون بسیاری از شرکتها به اهمیت این مسئله وافق هستند، که کارکنان جذاب، توانمند و باکیفیت بخش مهم مزیت رقابتی آنها را تشکیل میدهند (ففر ۱۹۹۴، تیس ۱۹۹۸، توربان و گرینینگ ۱۹۹۷). این مقاله بر روی صنعت بیمارستان متمرکز شده و هدف اصلی مقاله نیز این است که نشان دهیم چگونه مزیت رقابتی پایدار بر استراتژی بازاریابی تاثیرگذار است، چگونه استراتژی بازاریابی بر تصویر بیمارستان و استخدام ارزش نشان تجاری تاثیرگذاری میکند، و چگونه تصویر بیمارستان و استفاده از ارزش نشان تجاری بر تمایل پزشکان برای دنبال کردن فرصتهای شغلی تاثیر گذار خواهد بود.

۲-        پیش زمینه نظری

۱-        ۲ مزیت رقابت پایدار (SCA)

مزیت رقابت پایدار در موفقیت بلند مدت شرکت ها نقش مهمی دارد. در زمینه استراتژی های مختلفی که به شرکتها کمک میکنند تا به مزیت رقابت پایدار دست یابند، منابع و مکتوبات بسیاری موجود است (کیم ۱۹۹۹). ایده مزیت رقابت پایدار در سال ۱۹۸۴ شکل گرفت در این زمان محققی به نام دی انواع استراتژی هایی را که کمک میکردند تا مزیت رقابت، پایدار بماند پیشنهاد داد. اصطلاح مزیت رقابت پایدار (SCA) در سال ۱۹۸۵ معرفی شد، در این سال پورتر انواع اصلی استراتژیهای رقابتی را که می توان در شرکتها مشاهده کرد ( با تفاوتهای کم و زیاد) تا به مزیت رقابت پایداردست یافت مورد بحث قرار داد. نکته جالب در این زمینه این است که پورتر در مباحث خود از هیچ اصطلاح مفهومی رسمی استفاده نکرد.