مقاله ترجمه شده مزیت رقابتی توسعه دهندگان محصول : چارچوبی برای تصمیمات استراتژیک

دسته بندی: -

قیمت: 39000 تومان

تعداد نمایش: 79 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1032

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  مزیت رقابتی توسعه دهندگان محصول (تکمیل کنندگان-مکمل ها): چارچوبی برای تصمیمات استراتژیک

عنوان کامل انگلیسی:

Complementor competitive advantage: A framework for strategic decisions

چکیده فارسی:

اکوسیستم های پلتفرم شامل بازارهای محصول مکمل هستند که فرصت های کسب و کار بی سابقه ای را ایجاد می کنند. رقابت در بازارهای محصول مکمل با شدت رو افزون و تغییرات سریع همراه است ، و این منجر به افزایش پیچیدگی در طراحی استراتژی ها برای کسب مزیت رقابتی می شود. ادبیات پیشین به طور گسترده ای عوامل اصلی پذیرش پلتفرم ها توسط کاربران نهایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. تحقیقات اخیر ،اهمیت توسعه دهنده ها را به عنوان عوامل اکوسیستمی حیاتی که از آزادی استراتژیک برخوردارند ، برجسته کرده اند. با این حال ، دیدگاه های موجود در مورد توسعه دهنده ها هنوز توضیحات محدود و گسیخته ای از مزایای رقابتی آنها را ارائه می دهند. این مقاله مفهومی تحقیقات فعلی را در زمینه اکوسیستم های پلتفرم ، نوآوری باز و استاندارد سازی مبتنی بر بازار ، بررسی می کند و تصمیمات استراتژیک توسعه دهنده را با هدف ایجاد یک مزیت رقابتی تجزیه و تحلیل می کند. چارچوب ما با ارائه یک رویکرد مبتنی بر توسعه دهنده و پیشنهاد مجموعه ای از فرضیات که ممکن است مطالعات آتی را راهنمایی کند ، به ادبیات کمک می کند. مطالعات آینده ممکن است بینش های موجود در مورد استراتژی های رقابتی و شرکتی توسعه دهنده ها را در اکوسیستم های پلتفرم گسترش دهند.

واژه های کلیدی: توسعه دهنده ها ، اکوسیستم های پلتفرم ، ارزش شبکه ، مالکان پلتفرم ، کاربران نهایی

Abstract                                                                                                 

Platform ecosystems include complementary product markets that are creating unprecedented business opportunities. Competition within complementary product markets is increasingly intense and fast-changing, and this leads to increased complexity in designing strategies to gain competitive advantage. Prior literature has extensively analyzed the key drivers of platform adoption by end users. Recent research is highlighting the relevance of complementors as critical ecosystem agents that have some strategic freedom. However, current insights into complementors still provide a limited and fragmented explanation of their competitive advantages. This conceptual paper examines current research on platform ecosystems, open innovation and market-based standardization, and analyzes complementor strategic decisions aimed at building a competitive advantage. Our framework contributes to the literature by providing a complementor-centered approach and suggesting a set of propositions that may guide future research. Future studies may extend the insights into the competitive and corporate strategies of complementors in platform ecosystems.

Keywords: Complementors, Platform ecosystems, Network value, Platform owners, End users