مقاله ترجمه شده : مدل مزایای زیست محیطی و ارزیابی هزینه ها برای فرآیند بازتولید تحت شرایط عدم اطمینان از کیفیت

مشخصات محصول
قیمت:23000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۷ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M764

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ :  مدل مزایای زیست محیطی و ارزیابی هزینه ها برای فرآیند بازتولید تحت شرایط عدم اطمینان از کیفیت

عنوان انگلیسی:

An environmental benefits and costs assessment model for remanufacturing process under quality uncertainty

چکیده فارسی:

بازیافت و بازسازی محصولاتی که عمرشان پایان یافته، فرایندهای ارزش افزوده هستند و دارای مزایای زیست محیطی فراوانی هستند. اگر چه تجزیه و تحلیل تطبیقی تولید و بازسازی این محصولات رایج است، اما تنها تعداد کمی از آنها مبتنی بر مدل کمی هستند که به طور جامع، مزایای زیست محیطی بازسازی را تحت عدم قطعیت/ اطمینان کیفی ارزیابی کرده و چگونگی تاثیر مزایای زیست محیطی بر تغییرات ضریب کیفی را مورد بررسی قرار میدهند. این مطالعه، روش اندازه گیری ضریب همبستگی پیچیده ای را برای توصیف عدم قطعیت/ اطمینان کیفی در آیتم های برگشتی، گسترش داده است. بدنبال تجزیه و تحلیل داده های واقعی و تایید شده توسط آزمایش های عددی، این مطالعه به طور تطبیقی به تجزیه و تحلیل انتشار کربن بین تمام ماشین آلات بازسازی و فرسودگی و بین بازسازی مجدد و بازیافت پرداخته است. همچنین ارتباط داخلی بین وضعیت کیفی و مزایای زیست محیطی سیستم بازسازی را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که کاهش میزان انتشار کربن با افزایش همبستگی پیچیده کیفی، افزایش می یابد، اما نرخ/ سرعت افزایش حاشیه ای آن به سرعت کاهش می یابد. این مدل، راهنمایی برای دولت بمنظور اجرای مقررات زیست محیطی و مرجعی برای شرکتها به منظور اجرای موثر مسئولیت های زیست محیطی آنها را فراهم می کند.

کلیدواژگان: مزایای محیط زیست/ زیست محیطی،  عدم اطمینان/ قطعیت،  بازسازی، انتشار کربن، CLSC

۱٫مقدمه

در سال های اخیر، صنعت تولید چین به طرز چشمگیری بهبود یافته است و میزان ارتقاء محصول پیشرفت کرده است، که منجر به افزایش معنی داری در تعداد محصولات پایان عمر (EOL) شده است. این پیشرفت ها توجه زیادی را از سوی دانشگاه ها و صنعت به خود جلب کرده است، زیرا بازیافت و بازسازی محصولات EOL دارای پتانسیل گسترده ای در استفاده مجدد منابع می باشد و می تواند منافعی را به همراه داشته باشد. مدل های ارزیابی مزایای محیط زیست برای فرآیندهای بازسازی شده قبلا توسعه یافته است (Sundin and Hui، ۲۰۱۲؛ Deng و همکاران، ۲۰۱۵). Liu و همکاران (۲۰۱۶a) تأیید کردند که بازسازی می تواند انتشار گازهای مضر را کاهش دهد و مزایای زیست محیطی بیشتری را در چرخه طول عمر یک محصول به ارمغان بیاورد (Smith and Keoleian، ۲۰۰۴؛ Liu و همکاران، ۲۰۱۴، ۲۰۱۶b؛ Zanghelini و همکاران، ۲۰۱۴؛ Foelster و همکاران، ۲۰۱۶). McKenna و همکاران (۲۰۱۳b) صرفه جویی در انرژی را با صنعت بازسازی خودرو تحلیل نمودند (Sutherland و همکاران، ۲۰۰۸؛ McKenna و همکاران، ۲۰۱۳a). .Raugei و همکاران (۲۰۱۴)  نشان دادند که فرایند جدید شکل گیری داغ (HFP)  می تواند قابلیت بازیافت بالا و کاهش اثرات زیست محیطی را در طول چرخه عمر کامل گارانتی کند. مدل های ارزیابی مزایای محیط زیستی بر اساس سطوح تکنولوژیکی (Li و همکاران، ۲۰۱۶) و استراتژی های بازسازی (Schau و همکاران، ۲۰۱۱؛ Marty و همکاران ۲۰۱۵) توسعه یافته است.

Abstract

Recycling and remanufacturing of end-of-life products are value-added processes and have great environmental benefits. Although comparative analyses of manufacturing and remanufacturing of these products are common, only a few are based on a quantitative model that comprehensively evaluates the environmental benefits of remanufacturing under quality uncertainty and explore how the environmental benefits will be affected by the fluctuations in the quality coefficient. This study has developed a complex quality coefficient measurement method to describe the quality uncertainty in returned items. Followed by real-life data analysis and validated by numerical experiments, this study comparatively analyzes the carbon emissions between whole machine remanufacturing and cannibalization and between component remanufacturing and recycling. It also investigates the internal relationship between the quality condition and environmental benefits of the remanufacturing system. The results show that the reductions in carbon emissions increase with rising complex quality coefficient but its marginal increase rate decreases rapidly. The model provides a guideline for the government to implement environmental regulations and a reference for firms to effectively fulfill their environmental responsibility.

Keywords Environmental benefits,Uncertainty,Remanufacture,Carbon emissions,CLSC

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد