مقاله انگلیسی ترجمه شده : دیدگاههای متناقض بر روی مزایای حسابداری برای افراد

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 399 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H282

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  شکست می خورید اگر شما این کار را انجام دهید، شکست میخورید اگر شما این کار را نکنید: دیدگاههای متناقض بر روی مزایای حسابداری برای افراد.

عنوان انگلیسی:

Damned if you do, damned if you don’t: Conflicting perspectives on the virtues of accounting for people

چکیده فارسی:

به منظور یادگیری جای تعجب نیست که تاریخ حسابداری برای افراد توجه تعدادبسیار کمی از محققان حسابداری انتقادی  را جلب کرده است. از  نقطه نظر آنها،  اندکی در تاریخ حسابداری تئوری و عملی وجود ارد که به خوبی در خدمت منافع نیروی کار است. یک نتیجه نگران کننده از این عدم تعامل با حسابداری برای افراد این است که به طور بالقوه دیدگاه ارزشمندی ممکن است بدون پشتوانه نادیده گرفته شده باشد. ظهور اخیر حسابداری سرمایه انسانی به عنوان یک عنصر در زمینه ی سرمایه های فکری گسترده تر مشخص شده است. به طوریکه بحث و رسیدگی دقیق نزدیکتر او را لایق تر می کند. مطلع شدن توسط بررسی متون در محدوده ی گسترده، همراه با برخی از یافته های یک مطالعه از مسائل مرتبط با حسابداری برای سلامت و تندرسدگاه ارزشمندی ممکن است بدون پشتوانه نادیده گرفته شده باشد. ظهور اخیر حسابداری سرمایه انسانی به عنوان یک عنصر در زمینه ی سرمایه های فکری گسترده تر مشخص شده است. به طوریکه بحث و رسیدگی دقیق نزدیکتر او را لایق تر می کند. مطلع شدن توسط بررسی متون در محدوده ی گسترده، همراه با برخی از یافته های یک مطالعه از مسائل مرتبط با حسابداری برای سلامت و تندرستی کارکنان، به صورت یک جزء سازنده ی کلیدی تر از سرمایه انسانی تلقی شده است، ایم مقاله استدلال می کند که دخالت حسابداری عفیف در قالب یک حسابداری انتقادی برای افراد، در حال حاضر ممکن است به نفع هر دوی مردم و جامعه وسیع تر، دنبال شده باشد.

۱٫مقدمه

چالش های حسابداری برای افراد، در متون حسابداری مسیر اصلی برای دهه های زیادی درگیرند. تازه ترین روش کلی آن، حسابداری سرمایه انسانی (HCA)، نشان میدهد که طرفداران دیگر به دنبال شناسایی ابزار قوی از جمله نیروی کار (کارکنان) در صورت های مالی نیستند، به طور ایده آل «افراد را در ترازنامه قرار می دهند.» از یک دیدگاه حسابداری انتقادی، دلایل مختلفی وجود دارد که به چه دلیل گسترش حساب های حسابداری در این روش هایی که ممکن است با تردید کمی رد شده باشد، مقدار کمی در تاریخ فن آوری حسابداری برای قدردانی از آنها برای افراد تحت پوشش آنها به عنوان نیروی کار، وجود دارد. مانند یک عدم پذیرش خلاصه ی چالش های حسابداری برای مردم، صداقتی را که انگیزه ی بسیاری از کسانی که به این پروژه کمک کرده اند را نادیده گرفته است، در برخی موارد در دانش کامل که ایده های آنها همواره در معرض تحریف و سوء استفاده قرار خواهند گرفت همچنینن احتمال اینکه آن ممکن است برای فعال سازی روشی برای این کار امکان پذیر است، را رد می کند، یکی از عواملی که منافع افراد را به طوریکه نیروی کار به جای سرمایه است، را پیش خواهد برد، در وهله اول، پدیدار شدن یک فرایند بررسی دقیق تحولات قبلی در این زمینه است.

هدف این مقاله، تسریع فرآیند بسیار مورد نیاز انتقادی است. این بر این فرض استوار است که با وجود تحقیر که با آن بسیاری از محققان حسابداری انتقادی ممکن است تلاش های موجود را برای حسابداری برای افراد، مشاهده کنند، عدم وجود ادامه بررسی دقیق منظم چنین فعالیت هایی، نظارت مخربی را باقی می گذارد. این مقاله همچنین توسط عدم تعامل انتقادی با حوزه ی سرمایه های فکری گسترده تر ایجاد انگیزه کرده است، از چه رو، روش HCA به منظور حسابداری برای افراد پدید آمده است. با وجود تلاش اخیر مشارکت ها برای چنین نقدی در صفحات این مجله را استخراج می کند (موریتس و روسلندر ۲۰۰۹)، و با تایید کار اودانل (۲۰۰۴، همچنین اودانل و همکارانش، ۲۰۰۶ ب را ببینید)، و دومای (۲۰۱۰، ۲۰۰۹)، مقاله های پیشین از یاخلف و سالزرمورلینگ (۲۰۰۰) و روسلندر و فینچام (۲۰۰۱،۲۰۰۴)، تا حد زیادی بدون تمدید باقی می مانند. بنابراین، این مقاله یک فرصت برای بحث در مورد و در مقابل ادامه دادن حمایت از دستیابی به حسابداری برای مردم در پرتوی طیف وسعی از مخالفت هایی که میتوانند در مقابل این گونه طرح ها، مطرح شده باشند را فراهم می کند. در تعادل با آنچه که نتیجه گرفته شده است که آن برای لعنت کردن بهتر است چرا که یکی در صدد ادامه در امتداد این مسیری که برای عدم انجام این کار شکست خورده، هست.

Abstract

It is no surprise to learn that to date accounting for people has attracted very little attention from critical accounting researchers. From their standpoint there is little in the history of accounting theory and practice that has served the interests of labour well. A worrying consequence of this lack of engagement with accounting for people is that potentially valuable insights may be disregarded by fiat. The recent emergence of human capital accounting as an element of the broader intellectual capital field is identified here as meriting closer scrutiny and debate. Informed by a wide ranging literature review, together with some of the findings of a study of the issues associated with accounting for employee health and wellbeing, viewed as a further key constituent of human capital, the paper argues that a virtuous accounting intervention, in the form of a critical accounting for people, might now be pursued to the benefit of both people and the broader society.

Keywords: Human capital accounting , Intellectual capital , Public interest , Social accounting