مقاله ترجمه شده نقش مدیر پروژه در عملکرد ایمنی ساخت و سازها در عربستان سعودی

مشخصات محصول
قیمت:39000تومان
دسته بندی: ,,

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M950

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   International Journal of Managing Projects in Business

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  نقش مدیر پروژه در عملکرد ایمنی ساخت و سازها در عربستان سعودی

عنوان کامل انگلیسی:

Project manager’s role in safety performance of Saudi construction

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله پرداختن به سؤال اصلی تحقیق است که چه ارتباطی بین تسلط و دریافت گواهی نامه مدیریت حرفه ای پروژه (PMP) توسط  مدیر پروژه (PM)  و سطح فرهنگ ایمنی پروژه های ساختمانی وجود دارد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – این تحقیق براساس بررسی یک نمونه هدفمند طراحی شده است ، ۱۰۹ مهندس و سرپرست سطح یک  که در ۲۳ پروژه ساختمانی مشغول به کار هستند که ده مورد از پروژه ها توسط مدیر پروژه های دارای گواهی نامه PMP و ۱۳ مورد توسط مدیر پروژه های  فاقد گواهینامه PMP مدیریت می شوند. هر مدیر پروژه پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی را برای متغیرهای پیش بینی کننده گواهینامه PMP که از نظر سن و تجربه کنترل می شدند ، تکمیل کردند. برای ارزیابی متغیر معیار نمره کل فرهنگ ایمنی ، مهندسین و سرپرستان سطح اول که در همان پروژه مشغول به کار هستند پرسشنامه ارزش ها و شیوه های فرهنگ ایمنی را تکمیل کردند.

یافته ها – نتایج این مطالعه نشان داد که سطح فرهنگ ایمنی برای مهندسین و سرپرستان سطح اول که زیر نظر مدیران پروژه دارای گواهینامه PMP کار می کنند ، در مقایسه با سطح فرهنگ ایمنی در پروژه هایی که زیر نظر مدیران پروژه بدون گواهینامه PMP کار می کنند ، به طور معناداری متفاوت و پیشرفته تر بوده است. اگرچه تطابق ادراک فرهنگ ایمنی در بین سطوح مختلف در سازمان به دستیابی به یک فرهنگ ایمنی مثبت کمک می کند ، نقش مدیر پروژه در انتقال ، اجرا و حفظ فرهنگ ایمنی در پروژه های ساخت و ساز بسیار مهم است ، به ویژه در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs).

ابتکار / ارزش – این مطالعه به بررسی نقش مهارت های مدیریتی مدیران پروژه در عملکرد ایمنی SME های عربستان سعودی پرداخته است. یافته اصلی این بود که مدیران پروژه دارای مهارت های مدیریتی نسبت به مدیران پروژه فاقد مهارت های مدیریتی در رابطه با عملکرد ایمنی در پروژه های ساخت و ساز SMEها عملکرد بهتری دارند. پیشنهاد موکد این است که رهبران پروژه های ساختمانی قبل از استخدام افراد به عنوان مدیر پروژه باید مهارت های مدیریتی مهندسین را به دقت ارزیابی کنند. مدل رشد مدیران پروژه که در این مطالعه توسعه داده شده است ، یک چارچوب مناسب و اجزای فرآیند های تجاری را برای مدیران ساخت و ساز به منظور حفظ موفقیت آمیز عملکرد ایمنی ، فراهم می کند.

واژه‌های کلیدی: مدیر پروژه ، SMEها ، ساخت و ساز ، مدیریت پروژه ، بهداشت و ایمنی

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to address the primary research question, which is what is the relationship between the project manager’s (PM) possession of the Project Management Professional (PMP) certification and the level of the safety culture present in the construction project the PM manages.

Design/methodology/approach – The research was based on a survey of a purposive sample, 109 engineers and first-line supervisors worked in 23 construction projects of which ten were led by PMP-certified PMs and 13 were led by PMs lacking PMP certification. Each PM completed a demographic questionnaire for the predictor variables of PMP certification controlled for age and experience. To assess the criterion variable of safety culture total score, engineers and first-line supervisors working in the same project completed the questionnaire of safety culture values and practices.

Findings – Results of this study indicated the level of safety culture was significantly different, and improved, for engineers and first-line supervisors who work under PMs with PMP certification compared to the level of safety culture in projects managed by PMs with no PMP certification. Although alignment of safety culture perceptions among different levels in the organization helps to achieve a positive safety culture, the role of the PM in transferring, implementing and maintaining the safety culture in the construction project is fundamental, particularly in small-to-medium sized enterprises (SMEs).

Originality/value – This study addressed the role of the PMs managerial skills in the safety performance of Saudi Arabian SMEs. The principal finding was that PMs with managerial skills perform better regarding safety performance in SME construction projects than PMs lacking managerial skills. The primary recommendation is that leaders in construction projects must carefully evaluate engineers’ managerial skills before hiring the individuals as PMs. A PM’s promotion model developed in this study provides a suitable framework and business process component for construction leaders seeking to maintain safety performance successfully.

Keywords: Project manager, SMEs, Construction, Project management, Health and safety

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد