مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 797 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۰  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M367

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی

عنوان انگلیسی:

Impact of quality management practices on the knowledge creation process

چکیده فارسی:

بررسی های امروزی مدیریت کیفی، به توصیف استراتژی های بهبود کیفی می پردازد. به هر حال، این مطالعات تاثیر شیوه های مدیریت کیفی را بر روی فرایند تولید دانش مد نظر قرار نمی دهد. بر مبنای  بررسی تحقیقات جامع، بررسی میدانی، این مطالعه تاثیر شیوه های مدیریت کیفی را بر روی فرایند تولید دانش مد نظر قرار می دهد. مدل پیشنهادی و فرضیه ها با استفاده از داده های نظرسنجی گرداوری شده از شرکت های هواپیمایی در چین ارائه و آزموده می شوند. آزمون مدل ساختاری بعضی از فرضیه های مطرح شده را پشتیبانی می کند. ما در می یابیم که آموزش کارکنان، مشارکت کارکنان، طراحی محصول، ارزیابی مقایسه ای و صورت وضعیت چشم انداز آینده دارای تاثیر مستقیم قابل توجهی بر روی فرایند تولید دانش می باشد. همچنین در می یابیم که بعضی از شیوه های دیگر مدیریت کیفی، همانند مدیریت ارشد، رضایت مشتری، مدیریت کیفی منابع، اطلاعات کیفی، و شناخت و مزایا، دارای تاثیر مستقیمی بر روی تولید دانش نمی باشد. پیشنهاداتی برای بهبود مدیریت کیفیت در شرکت های هواپیمایی چین ارائه شده است. کاربرد این یافته ها برای پژوهشگران و متخصصان مورد بحث قرار گرفته، و انجام تحقیق بیشتر پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه: شیوه های مدیریت کیفیت، فرایند تولید دانش، عملکرد سازمانی، شرکت های هواپیمایی

ا. مقدمه

مدیریت کیفیت (QM) فرایندی می باشد که در سطح گسترده ای برای بهبود رقابت در سرتاسر جهان بکار گرفته می شود. مدیریت کیفی پیش از این نیز به عنوان رشته تحصیلی کاملی بوده و جهت های پژوهشی آینده نیز می بایست مد نظر قرار گیرد. بسیاری از بررسی ها تمرکزش را بر روی تعیین روابط بین شیوه های های مدیریت کیفی و عملکرد سازمانی قرار می دهد. بهبود دانش سازمانی و قابلیت مدیریت دانش به عنوان ابزار مهمی برای بهبود عملکرد سازمانی می باشد.

اکثر فعالیت های پیشرفت کیفی نیازمند تولید دانش جدید برای سازمان می باشد. نقش مرکزی تولید دانش جدید در بهبود کیفی از طریق گفته دمینگ اثبات می شود بر این مبنا که تلاش و سخت کوشی که توسط دانش جدید هدایت نمی گردد، همچنان مشکل ساز است. این برداشت را می توان از اهمیت تولید دانش (KC) داشت که یک سازمان موفق نه تنها باید به مدیریت کیفیت محصولات و روش های خود به طور کارآمد بپردازد بلکه به حرفه ای کردن و اعمال مدیریت دانش می پردازد.

به هر حال، اگرچه مدیریت کیفی و مدیریت دانش اخیرا توجه محققان را به طور فزاینده به خود جلب کرده، اکثر محققان مدیریت کیفی و مدیریت دانش را به عنوان دو رشته کاملا مجزا و سیستم مستقل مدیریتی در نظر می گیرند. با وجود اهمیت مدیریت دانش درون شرکت ها، چندین بررسی تجربی رابطه آن را با مدیریت کیفی مد نظر قرار می دهد. ارتباط اصلی مطالعات مدیریت کیفی با تولید دانش شامل پیوند تولید دانش با مفهوم سازی مدیریت کیفی ،ادغام چارچوب فعالیت های مدیریت کیفی و فرایند تولید دانش، ادغام مدل آموزشی تولید دانش با مدیریت کیفی، سیستم مدیریت دانش کیفی ارتباط شیوه های مدیریت کیفی و انتقال دانش، بررسی دانش و مدیریت کیفی از جنبه تحقیق و توسعه، بررسی نقش تولید دانش در مدیریت پروژه سیگما ۶، و بررسی داده کاوی و کنترل کیفی. در حال حاضر، پژوهش های مربوط به تاثیر کمی شیوه های مدیریت کیفی در مورد فرایند تولید دانش سازمانی، نادر می باشد.

با توجه به نقش رو به رشد فناوری اطلاعات، تولید دانش سازمانی توجه زیادی را در چین به سمت خود معطوف کرده است. بر طبق به بررسی ما، بسیاری از شرکت ها، به ویژه شرکت هواپیمایی چین، تمایل به اجرای فعالیت ها یتولید دانش با توجه به شیوه های مدیریت دانش دارد. به هر حال ان ها به طور کامل تاثیر شیوه های مدیریت دانش را بر روی فرایند تولید دانش سازمانی درک نمی کنند.

ص ۲

این مقاله خلاء تحقیقاتی را از طریق بررسی تجربی شرکت های هواپیمایی در چین پر می کند. مشخصا، هدف آن آشکارسازی تاثیر کیفی شیوه های مدیریت کیفی بر روی فرایند تولید دانش در شرکت های هواپیمایی چین از طریق ارائه مدل برای اثبات تاثیر اندازه گیری مدیریت کیفی بر روی تولید دانش می باشد.

بخش بعدی مختصرا به بررسی تحقیقات پیشین در زمینه مدیریت کیفی و تولید دانش پرداخته و به شناسایی فاکتورهای مهم مدیریت کیفی می پردازد. سسپس مدلی را ایجاد می کنیم که تاثیر شیوه های مدیریت کیفی را بر روی فرایند تولید دانش سازمانی در بخش ۳ نشان می دهد. این مدل در بخش ۴ تست شده و تایید می گردد. بخش ۵ به بحث و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود مدیریت کیفی در شرکت های هواپیمایی چین می پردازد. در نهایت، نتیجه گیری در بخش ۶ انجام می گیرد.

  1. آثار مرتبط

۲٫۱ مدیریت کیفی

مدیریت کیفی به عنوان روشی برای مدیریت تعریف می گردد، که دارای مجموعه اصول تقویت شده متقابل می باشد، که هر یک از آن ها تحت حمایت مجموعه ای از شیوه های کلی و تکنیک های خاص می باشد. نشان داده شده است که مدیریت کیفی مشخصا برای بهبود عملکرد سازمانی مفید می باشد.

سرف و همکارانش (۱۹۸۹) در میان اولین کسانی می باشند که به بررسی شیوه های مدیریت کیفی پرداختند. ابزار مدیریت کیفی برای شناسایی هشت فاکتور مهم مدیریت کیفی مورد استفاده قرار می گیرد. این فاکتورها عبارتند از حمایت مدیریت ارشد، گزارش کیفی ( که شامل دسترس پذیری اطلاعات کیفی و کاربرد اطلاعات کیفی می باشد)، آموزش کارکنان، مشارکت کارکنان، طراحی محصول، کیفیت تامین کننده، مدیریت فرایند، و نقش دپارتمان کیفی.

از زمان فعالیت های مقدماتی سرف و همکارانش (۱۹۸۹)، بسیاری از بررسی ها به شناسایی شیوه های کلیدی مدیریت کیفی پرداخته و ابزارهای اندازه گیری را برای برای تحلیل کاربرد در شرکت ها توسعه داده اند. در مجموع ۴۵ فاکتور مهم متفاوت از مدیریت کیفی توسط ۱۶ گروه از محققان ایجاد شده که پژوهش هایی را در بخش های مختلف جهان انجام داده اند، که در شکل ۱ نشان داده شده است.

به هر حال پژوهشگران در این رشته توانایی انجام مقایسه رضایت بخش یافته های پژوهشی در کشورهای مختلف  به دلیل ناهمخوانی فاکتورهای مهم مورد استفاده در نهادهای تحقیقی نمی باشند. به عبارت دیگر، هر پژوهشگر به بحث و ارائه مجموعه خودش از فاکتورهای کلیدی می پردازد. از ۴۵ فاکتور مهم متنوع که توسط پژوهشگران ایجاد شده است، ۹ فاکتور به نظر رایج ترین فاکتورها می باشند؛ یعنی، ۴ گروه پژوهشی یا بیشتر این فاکتورهای مهم را در پژوهش خود بکار گرفته و توسعه داده اند. این ۹ فاکتور مهم، بر مبنای محبوبت، از بالاترین تا پایین ترین سطج درجه بندی می گردند که به صورت زیر می باشد: a) حمایت مدیریت ارشد، b) آموزش کارکنان، c) مشارکت کارکنان، d) آموزش کارکنان، e) طراحی محصول، f) مدیریت کیفی تامین کنندگان، g) دسترس پذیری اطلاعات کیفی، h) کاربرد اطلاعات کیفی،  و i) ارزیابی مقایسه ای

اقدامات مدیریت ارشد به عنوان محرک اجرای مدیریت کیفی، به ایجاد ارزش ها، اهداف، و سیستم هایی برای برآوردن انتظارات مشتری و بهبود عملکرد سازمانی پرداخته و عملکرد سازمانی را بهبود می بخشد. نقش مدیریت ارشد تدوین ارزش و تصور کیفی سازمان بوده و ان ها را بطور سازگار، مشهود، و واضح انعکاس می دهد. حمایت مدیریت ارشد نه تنها اولویت بالایی را به کیفیت می دهد بلکه منابع مناسبی را برای پاده سازی روش های مدیریت کیفی ارائه می دهد.