مقاله ترجمه شده : مدیریت کیفیت فراگیر در تولیدی های کوچک و متوسط هند

دسته بندی: -

قیمت: 17000 تومان

تعداد نمایش: 494 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M735

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :   مدیریت کیفیت فراگیر در تولیدی های کوچک و متوسط هند

عنوان انگلیسی:

Total Quality Management in Indian Manufacturing SMEs

چکیده فارسی:

در بسیاری از مطالعات عملیاتی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد شرکت تابحال مورد بررسی قرار گرفته است. در مقایسه با شرکت های تولیدی بزرگ، اکثر شرکت های کوچک و متوسط آرام تر و اغلب تمایل به پیاده سازی شیوه های مدیریت کیفیت ندارند. هدف این مقاله بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت و عملکرد شرکت با مورد مطالعه قرار دادن بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی به عنوان نقطه ی تمرکز این تحقیق است. علائه بر این ، شناسایی موانع اصلی در پیاده سازی شیوه های مدیریت کیفیت در بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی از دیگر اهداف این تحقیق می باشد. داده های تجربی از نمونه ای از ۱۲۷ شرکت تولیدی در هند به منظور بررسی اهداف جمع آوری شده است. آزمون مدل ساختاری فرضیه های پیشنهادی تایید میکند  که نشان می دهد مدیریت کیفیت فراگیر به طور مثبت با عملکرد تولید مرتبط است.

کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر ، بنگاه های کوچک و متوسط ، عملکرد شرکت

Abstract

In operation literature, the effect of total quality management on firm performance has been investigated in many studies. Compared to large manufacturing firms, most small and medium sized firms are slow and often reluctant to adopt quality management practices. This paper aims to examine the relationship between quality management dimensions and firm performance, considering manufacturing SMEs as focal point of research. Furthermore, the intention is to identify the major barriers to adoption of quality management practices in manufacturing SMEs. Empirical data were drawn from a sample of 127 manufacturing SMEs in India to address the research objective. The test of the structural model supports the proposed hypotheses, that total quality management is positively related to manufacturing performance.