مقاله ترجمه شده مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری

دسته بندی: -

قیمت: 31000 تومان

تعداد نمایش: 437 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۴ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M850

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده  ۲۰۱۹ :  مدیریت کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری: بررسی ادبی نظام مند

عنوان انگلیسی:

Quality management as a determinant factor of productivity: A systematic literature review

چکیده فارسی:

هدف: هدف سه گانه ی این مقاله، عبارت است از: ابتدا، تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی ادبیات در ارتباط بین مدیریت کیفیت (QM) و بهره وری به عنوان شاخص عملکرد؛ دوم، شناسایی سازه های کلیدی اقدامات QM مرتبط با بهره وری؛ و در نهایت، نشان می دهد که آیا QM در واقع می تواند به عنوان تعیین کننده بهره وری در نظر گرفته شود.

طراحی / روش شناسی / روش: این پژوهش از طریق مرور ادبی نظام مند ، با توجه به ۱۵۰ مقاله که این رابطه را بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ بررسی کرده و ۳۷ مقاله دیگر که در مورد عوامل تعیین کننده بهره وری بود، انجام شد.

یافته ها: یافته های این تحقیق نشان داد که مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارشد و مدیریت فرآیند، سازه های مناسب تری از اقدامات QM  برای ارتباط با بهره وری بود. علاوه بر این، ۸۹ درصد از عوامل داخلی تعیین کننده  بهره وری مربوط به سازه های پیشنهاد شده از اقدامات QM بود که نشان می دهد QM عامل تعیین کننده بهره وری است.

اصالت / ارزش: این پژوهش ادبیات مربوط به رابطه QM و بهره وری را تجزیه و تحلیل کرده است، تحقیقات کمی در این مورد  به  تولید یافته های بکر، جالب و مفید که می تواند تحقیقات آینده را هدایت کند و همچنین نشان دهنده یک ابزار مفید برای محققان، متخصصان، مدیران و سیاست گذاران باشد ، انجام شده است.

کلیدواژگان: مدیریت کیفیت، بهره وری، بررسی ادبیات، عامل تعیین کننده

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is threefold: first, to analyse the current state of the literature on the relationship between quality management (QM) and productivity as a performance indicator; second, to identify the key constructs of QM practices related to productivity; and, finally, to reveal whether QM can actually be regarded as a determinant of productivity.

Design/methodology/approach: This research was carried out through a systematic literature review, considering 150 papers that studied this relationship between 1997 and 2017 and another 37 papers on the internal determinants of productivity.

Findings: The findings revealed that human resource management, top management and process management were the more relevant constructs of QM practices related to productivity. In addition, 89 per cent of the internal determinants of productivity were related to the proposed constructs of QM practices, which suggest that QM is a determinant factor of productivity.

Originality/value: This review analysed the literature on the relationship between QM and productivity, as few studies have done before, generating original, interesting and useful findings that can guide future research and that also represent a useful tool for researchers, practitioners, managers and policy makers.

Keywords:: Quality management, Productivity, Literature review, Determinant factor