مقاله ترجمه شده مدیریت منابع انسانی و رفاه کارمندان هتل در طول COVID-19

دسته بندی:

قیمت: 41000 تومان

تعداد نمایش: 279 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۳   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1073

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Hospitality Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  از پا افتاده اما خندان: مدیریت منابع انسانی و رفاه کارمندان هتل در طول COVID-19

عنوان کامل انگلیسی:

Shattered but smiling: Human resource management and the wellbeing of hotel employees during COVID-19

چکیده فارسی:

هدف از این مقاله ، بررسی رویکرد های مدیریت منابع انسانی (HRM) که توسط هتل ها در طول بیماری COVID-19 اتخاذ شده و بررسی تأثیر COVID-19 بر رفاه کارمندان هتل با استفاده از تحلیل موضوعی کیفی می باشد. این مطالعه رویکرد های مدیریت منابع انسانی که سازمان ها برای مدیریت موثر کارمندان در زمان های عدم قطعیت استفاده می کنند، را ارائه می دهد. شواهد قانع کننده ای وجود دارد که نشان می دهد رویکرد های HRM کارمند محور به شدت بر بهزیستی کارمندان تأثیر می گذارد. این مقاله رویکرد هایی از یک چارچوب HRM را برای رفاه با استفاده از یک مدل تقاضا و منابع شغلی ادغام می کند. در این مقاله چارچوب هایی که نظریه ها و مدل های موجود در مورد رفاه را تأیید و گسترش می دهند ، شناسایی شده است. این یافته ها به دلیل ارائه دستورالعمل هایی برای مدیریت کارآمد افراد در دوران بحران ، برای سیاست گذاران حائز اهمیت است.

واژه های کلیدی: COVID-19 ، رویکرد های HRM ، بهزیستی روانشناختی ، بهزیستی ذهنی

Abstract

The purpose of this paper is to explore the human resource management (HRM) practices adopted by hotels during COVID-19 and to examine the impact of COVID-19 on the wellbeing of hotel employees using qualitative thematic analysis. This study presents HRM practices that organizations can use to effectively manage employees in uncertain times. There is compelling evidence that employee-centered HRM practices strongly impact employee wellbeing. This paper integrates the insights from an HRM framework for wellbeing using a job demands-resources model. The paper identifies themes that confirm and extend existing theories and models of wellbeing. The findings are important for policy makers by offering guidance for managing people effectively during tough times.

Keywords: COVID-19, HRM practices, Psychological wellbeing, Subjective wellbeing