مقاله انگلیسی ترجمه شده تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان هتل و عملکرد محیطی

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 759 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۶ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M784

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۹ :  تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان هتل و عملکرد محیطی

عنوان انگلیسی:

The effect of green human resource management on hotel employees’ ecofriendly behavior and environmental performance

چکیده فارسی:

موضوع مدیریت منابع انسانی در مدیریت سازگار با محیط زیست هتل ها هنوز نسبتا ناشناخته باقی مانده است. این مطالعه به بررسی چگونگی بهبود رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان و عملکرد محیط زیست هتل ها از طریق مدیریت منابع انسانی سبز می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی سبز تعهد سازمانی کارکنان، رفتار سازگار با محیط زیست و عملکرد محیط زیست هتل ها را افزایش می دهد. این مطالعه نشان می دهد که مدیران ارشد هتل و مدیران منابع انسانی باید سیاست های مدیریت منابع انسانی سبز را پیاده کنند.

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی سبز، رفتار سازگار با محیط زیست، عملکرد محیطی، نظریه هویت اجتماعی

Abstract

The subject of human resource management in hotels’ environmentally friendly management remains relatively underexplored. This study examines how to improve employees’ eco-friendly behavior and hotels’ environmental performance through green human resource management. The findings show that green human resource management enhances employees’ organizational commitment, their eco-friendly behavior, and hotels’ environmental performance. This study suggests that hotel top management and HR managers should establish green human resource management policies.

Keywords : Green human resource management,Eco-friendly behavior,Environmental performance,Social identity theory