مقاله انگلیسی ترجمه شده نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری

دسته بندی:

قیمت: 24000 تومان

تعداد نمایش: 1142 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی:  ۲۴ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M790

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری

عنوان انگلیسی:

Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction

چکیده فارسی:

هدف این مقاله بررسی چگونگی تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی پایدار بر رابطه ی بین رضایت مشتری با نوآوری در هتل های سوئدی است. هتل های مورد مطالعه به چهار گروه بر اساس مشارکت آنها در دو شیوه مدیریت منابع انسانی پایدار، تقسیم شدند.  یافته ها نشان می دهد که ارتباط بین نوآوری و رضایت مشتری بستگی به شیوه های مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمان دارد. اگرچه نوآوری و شیوه های مدیریت منابع انسانی پایدار بر رضایت مشتری تاثیر مثبت می گذارد،  اثر متقابل آنها نشان می دهد که یکی می تواند جایگزین دیگری برای دستیابی به رضایت مشتری بهتری شود. این مطالعه نشان می دهد که شیوه های مدیریت منابع انسانی پایدار، توانایی هتل در ایجاد نوآوری و رضایت مشتریان را افزایش می دهد.رابطه بین شیوه های پایدار مدیریت منابع انسانی و نوآوری مورد بحث قرار گرفته است.

Abstract

The purpose of this paper is to explore how sustainable human resource management (HRM) practices impact the innovation-customer satisfaction relationship in Swedish hotels. Responding hotels were profiled into four groups based on their involvement in two sustainable HR practices. The findings indicate the relationship between innovation and customer satisfaction is dependent on sustainable HR practices in the organization. Although innovation and sustainable HR practices impact customer satisfaction positively, their interaction suggests that the one can substitute the other to achieve superior customer satisfaction. The study concludes that sustainable HR practices enhance a hotel’s capability to innovate and to have satisfied customers. The relationship between sustainable HR practices and innovation is discussed.