مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای با استفاده از یک بازی استراتژیک برای ادغام یادگیری در مورد مدیریت زنجیره تامین و تبلیغات

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M6

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای با استفاده از یک بازی استراتژیک برای ادغام یادگیری در مورد مدیریت زنجیره تامین و تبلیغات

عنوان انگلیسی:

The “organization” as an interdisciplinary learning zone: Using a strategic supply chain management and advertising game to integrate learning about

چکیده فارسی:

هدف-این مطالعه تحقیقی به دنبال کشف رابطه میان بازی استراتژیک، رویکرد و مدل یادگیری سازمانی و انتقال یادگیری به عنوان یک عامل موفقیت استراتژیک برای بهبود عملکرد فردی و سازمانی و مزیت رقابتی پایدار است. هدف این تحقیق تشخیص و توسعه یکپارچگی استراتژیک نواحی میان رشته ای سازمانی است که منجر به توسعه یادگیری سازمانی می شود.

طرح/ روش/ رویکرد-  تحقیق با تاکید بر طرح جدید شبیه­سازی -SCM تبلیغات

(Ad-SCM)  شامل بازی سازمانی استراتژیک جایی که یادگیری تجربی در فعالیت های سازمانی مورد تاکید است و در پی آن نتایج یادگیری دانشجویان تحلیل می­شوند، از یک رویکرد مطالعه موردی میان رشته ای به یادگیری استفاده می­کند.

یافته ها- پروژه بازی شبیه­سازی (Ad-SCM) آموزش تجاری میان رشته ای برای آموزش پذیران را از طریق آماده سازی آنها برای اتصال کارای آن ها با دنیای مشارکتی  از طریق استفاده از بازی های استراتژیک که فعالیت های یادگیری سازمانی، و انتقال دانش، مهارت، نگرش و ویژگی های مربوط به شغل برای برتری در محیط کار را ممکن می سازد،  تقویت کرد. بازی های استراتژیک میان رشته ای ابزار ارزشمندی برای یادگیری و مدیریت دانش درون و بین سازمان ها هستند و نیاز به بررسی بیشتری دارند.

محدودیت ها/ کاربرد های تحقیق- تحقیق برای آموزش دهندگان که پروژه های میان رشته­ای نوآورانه را برای تقویت یادگیری در تمام اصول سازمانی در یک موقعیت بین سازمانی و بهبود عملکرد سازمانی برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار امتحان می­کنند، مفید است. این تحقیق برای متخصصان صنعتی بسیار ازرشمند است زیرا تفکر بحرانی را از طریق استفاده از یادگیری سازمانی به عنوان یک ناحیه یادگیری میان بخشی تشویق می کند و موضوعات مهم در نواحی مدیریت بازرگانی میان بخشی را بررسی می­کند.

مفاهیم کاربردی- بازی استراتژیک میان رشته­ای مشارکت صنعت در ایجاد تبادلات مدیریتی بین رشته ای میان کارکنان را ممکن می­سازد و موارد واقعی برای پروژه های تحقیقی میان رشته ای ارائه می­کند. این تحقیق امکان انتقال یادگیری در طول دوره آکادمیک فردی را بررسی می­کند که منجر به کاهش هزینه های آموزش و بهبود بازگشت سرمایه سازمان در آینده می­شود.

ابتکار/ ارزش- این مقاله از یک جریان تحقیق نوآورانه استفاده می­کند که رابطه میان استفاده از بازی استراژیک، تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده و انتقال یادگیری برای یادگیری کارا و مدیریت دانش را مشخص می­کند.

کلمات کلیدی: بازی استراتژیک، سازمان یادگیرنده، بازی های مدیریتی، آزمایشگاه تجربی بازی سازمانی Ad-SCM ، مدیریت زنجیره تامین، تبلیغات

کلمات کلیدی: بازی استراتژیک، سازمان یادگیرنده، بازی های مدیریتی، آزمایشگاه تجربی بازی سازمانی Ad-SCM ، مدیریت زنجیره تامین، تبلیغات

مقدمه

بازی استراتژیک سازمانی در ایجاد راه حل هایی با جزئیات برای موضوعات کنترل رفتاری فردی و تکنیک های استراتژی مشارکتی اثر بخش است. بازی استراتژیک در سال ۱۹۴۴ زمانی که نیومن و مورگن استرن در کتابشان، نظریه بازی ها و رفتار اقتصادی، بر نظریه ریاضیاتی بازی استراتژیک تاکید کردند، شهرت یافت. موجی از علاقه به مطالعه رقابت بر سر وجود مکمل های استراتژیکی در سازمان¬های شبکه شده، جایی که رقابت  سیستم ها  مهم است، مانند نرم افزار، وجود داشت (وایو،۲۰۰۵). بازی¬های استراتژیک سازمانی می-تواند عملیات و اهداف سازمانی عمده را به هم متصل کند و بنابر این در محیط های آموزشی  بسیار موثر هستند.

تحقیقات نشان می دهد که در سازمانهای یادگیرنده باید هماهنگی کامل و ادغام دانش و یادگیری بین استراتژی های کسب و کار سازمانی و آنچه که در مدارس کسب و کار تدریس می شود وجود داشته باشد (بولر، ۲۰۰۲٫ داگرتی، ۲۰۰۴٫ ولادا و همکاران، ۲۰۰۷) زیرا اولین انتقال یادگیری زمانی اتفاق می¬افتد که  فرد پس از فارغ التحصیلی به دنیای کسب و کار می پیوندد. روش¬ها و تکنیک های  بازی های سازمانی استراتژیک می تواند در خدمت کاهش شکاف ها در یادگیری در بین آنچه امروز انتظار می¬رود در سازمان بهبود یابد و فعالیت های  آموزش کسب و کار فعلی باشد (ولدی، ۲۰۰۹). پیاده سازی منحنی یادگیری یکپارچه بین سازمان و آموزش به طور موثر می تواند مدیریت دانش و یادگیری  را تسهیل کند و  به عنوان یک استراتژی سازمانی – آموزشی برای بهبود عملکرد سازمانی و ارائه یک مزیت رقابتی پایدار توصیف می شود، در عین حال بسیاری از سازمان¬ها و موسسات آموزشی در هیچ یک از این حوزه ها به موفقیت دست نمی یابند.

در تعامل بین سازمان ها و کسب و کار، آموزش کسب و کار امروز ما  به طور سنتی محافظه کار در نظر گرفته می¬شود. از دیدگاه آموزش و پرورش، یک نیاز و فرصت برای یک رویکرد هماهنگ مشترک دانشگاهیان و محققان  برای تفکر در شرایط بین رشته ای وجود دارد، برای مثال، تمرکز آموزشی  بر تبلیغات و مدیریت زنجیره تامین موثر ، منجر به  رویکرد “سازمان یادگیرنده” می شود. مفهوم “سازمان یادگیرنده”، که به عنوان یک ابزار ارزشمند برای تسهیل یادگیری و مدیریت دانش (ولدی، ۲۰۰۹) تعریف شده است، از طریق استفاده از بازی¬های استراتژیک در سازمان ها و محیط های آموزشی تقویت شده  و منجر به یادگیری و عملکرد سازمانی بهبود یافته می¬شود. این مقاله به بررسی کاربرد  بازی های استراتژیک در سازمان ها با تمرکز بر شرح و پیاده سازی آزمایشگاه های به تازگی طراحی شده تبلیغات و SCM می پردازدکه در آن فعالیت های  تجربی یادگیری سازمانی مورد تاکید قرار گرفتند ،و  نتایج یادگیری دانشجویان تحلیل شدند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد