مقاله ترجمه شده : مدیریت زنجیره تامین سبز مرتبط با شاخص های عملکرد در صنایع کشاورزی

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۶  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M713

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مدیریت زنجیره تامین سبز مرتبط با شاخص های عملکرد در صنایع کشاورزی:  یک بررسی

عنوان انگلیسی:

Green supply chain management related performance indicators in agro industry: A review

چکیده فارسی:

 مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست و پایداری در بخش مواد غذایی دو دهه گذشته موجب نگرانی های جهانی شده است. شرکت ها و دولت در بسیاری از کشورها  شروع به درک اهمیت سبز کردن زنجیره تامین خود کرده اند. مدیریت زنجیره تامین سبز توجه ویژه مردم را به خود جلب کرده است و بسیاری از شرکت ها در حال حاضر علاقه مند به پذیرش آن به عنوان استراتژی خود به منظور ارتقاء تصویر برند خود، جذب سهم بازار بیشتر و کسب اعتماد مشتری هستند هدف از این مقاله کشف شاخص های عملکرد متنوع و زیر شاخص های موثر بر  پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز است و بررسی قابلیت اطمینان و رتبه بندی آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل فرآیند  سلسله مراتبی  تحلیلی می باشد پس از مرور گسترده ادبیات و مشاوره  با کارشناسان صنعتی، این مطالعه ۱۳ شاخص عملکرد و ۷۹ زیر شاخص را پیشنهاد کرده است. فاز کمی با استفاده از پرسشنامه استاندارد  که توسط  شرکت های مختلف کشاورزی تکمیل شده بود  مورد بررسی قرار گرفت پس از آن  یک مرحله کیفی، که در آن پرسشنامه ها به طور کامل پر شده، ویرایش و بیشتر تجزیه و تحلیل شدند.  نتایج نشان داد که مدیریت محیط زیست داخلی، طراحی محیطی و فشار قانونی به عنوان سه شاخص برتر عملکرد رتبه بندی می شوند. تجزیه و تحلیل حساسیت نیز انجام شد تا تاثیر وزن را در رتبه بندی نهایی شاخص های عملکرد بررسی کند.  این یکی از اولین مطالعاتی است که شاخص های عملکرد برای اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت کشاورزی را نشان می دهد این مطالعه قطعا به سازمان های مرتبط کمک می کند تا مدیریت زنجیره تامین را مدیریت کنند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد