مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی

دسته بندی:

قیمت: 13000 تومان

تعداد نمایش: 605 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:       ۲۵  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M313

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی یک چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده ها

عنوان انگلیسی:

Risk management and managerial efficiency in Chinese banks: A network DEA framework

چکیده فارسی:

مدیریت ریسک در بانک های چینی به طور سنتی سیندرلای وظایف داخلی خود بوده است.
محدودیت های سیاسی و ضرورت رشد و توسعه اغلب بر عملیات استاندارد مدیریت ریسک که در نتیجه نسبت بزرگی از وام های سررسید گذشته (NLP) حاصل شده است، تأثیر می گذارد. آموزش و فعالیت مدیران ریسک در مقایسه با بانک های خارجی فعال در چین، در درجه دوم قرار دارد. این مقاله مدیران ریسک بانک های چینی را مورد بررسی قرار می دهد و معیارهایی را برای فعالیت های مدیریت ریسک و سازمان مدیریت ریسک ایجاد می نماید. این معیارها به عنوان ورودی های میانی​ در یک چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری بهره وری درآمد مورد استفاده قرار می گیرند. آزمون آماری برای بررسی اهمیت معیارهای ریسک در ارزیابی بهره وری درآمد بانک انجام شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک، سازمان ریسک، کارایی مدیریتی، شبکه تحلیل پوششی داده ها

۱– مقدمه

در سال های اخیر سیستم بانکی چین گام های زیادی برای اصلاح و سامان دهی برداشته است. آنها نسبتا از اپیدمی بانکداری جهانی جان سالم بدر بردند که اقتصادهای توسعه یافته را آلوده کرده بود و برای اولین بار بزرگترین آنهادر میان همتایان خود در کنار غول بانکداری جهانی ایستاده است.

با این حال، علی رغم مقاومت نسبی بانک های بزرگ ذکر شده چینی در بانکداری جهان، شک و تردید طولانی مدتی در مورد شکنندگی ذاتی سیستم بانکی در چین باقی مانده است. دهه گذشته، حجم زیادی از مقالات علمی و حرفه ای به ابراز نگرانی از ایمنی و سلامت سیستم بانکی چین و متوسط زمان بقای آنها در مواجهه با افزایش رقابت بانک های خارجی در سال های پس از WTO پرداخته اند. تهدید مشترک در بسیاری از بررسی های به عمل آمده از بانکداری چینی عبارتند از: تعداد زیاد وام های سررسید گذشته، تمایل غالب وام دهی ها به سمت شرکت های دولتی، و نفوذ دولت های محلی و مقامات حزب کمونیست در تصمیم گیری های وام دهی.

یک زمینه عمده نگرانی برای مقامات قانونی و سرمایه گذاران استراتژیک در بانک های چینی، کیفیت آموزش مدیران ریسک، فرهنگ سازمانی و دوری از مشوق های مرتبط با بوروکراسی به جای تجارت بوده است [۷[. فرآیند تبدیل بانک های چینی از بانک های تحت سلطه بوروکراسیدولت به موسسات بانکی مدرن سود گرا نه تنها همراه باآموزش بانکداری مدرن به تصمیم گیرندگان است، بلکه شامل تحولات سازمانی نیزاست.

این تحول رخ داده است، اما به صورت تکاملی و نه با سرعت انقلابی. با تشویق مقامات نظارتی، بانک های چینی در سال های اخیر، ترازنامه خود را بازسازی نموده، روش های مدرن مدیریت ریسک را توسعه داده، سرمایه داری را بهبود بخشیده، در درآمدهایشان تنوع ایجاد نموده، هزینه ها را کاهش داده و نظارت حقوقی و بی پرده گویی را بهبود بخشیده اند.

هدف این مقاله، ارزیابی کارایی عملکرد مدیریت ریسک بانک های چینی در قالب نقشش در سودآوری می باشد. چهار بخش در این پژوهش وجود دارد. بخش اول به جمع آوری داده های کیفی در فعالیت های مدیریت ریسک و سازمان مدیریت ریسک از طریق یک پرسشنامه نیمه ساختار یافته پرداخته است. بخش دوم، داده های کیفی را با ایجاد سنجه های فعالیت¬های مدیریت ریسک و سازمان مدیریت ریسک در بانک های چینی، که از بانک های خارجی فعال در چین به عنوان یک معیار از بهترین شیوه ها استفاده می کنند را کمی سازی می نماید. این سنجه میزان مناسب بودن فعالیت های مدیریت ریسک در یک بانک چینی و میزان موثر بودن مدیریت ریسک سازمان را نسبت به بهترین عملکرد اندازه گیری می نماید. در بخش سوم، با استفاده از معیارهای ساخته شده از مدیریت ریسک در چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی بهره وری درآمد بانک پرداخته می شود. بخش چهارم این فرضیه را که گنجاندن معیارهای ریسک درشبکه تحلیل پوششی داده ها، اندازه گیری بهره وری درآمد و ارتباط آن با سودآوری بانک را بهبود می بخشد، مورد آزمون قرار می دهد.

مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است. در بخش بعدی به تشریح نتایج حاصل از مصاحبه ها پرداخته می شود. بخش ۳ توضیح می دهد که چگونه پاسخ های مصاحبه به یک امتیاز نسبی قابل مقایسه با دو بانک بزرگ خارجی فعال در چین(HSBC و سیتی بانک) تبدیل شده است. بخش ۴ روش ارزیابی عملکرد را بر اساس تحلیل پوششی داده ها (DEA) و استفاده از شبکه تحلیل پوششی داده ها را در تفکر مدیریت ریسک و سازمان به عنوان ورودی / خروجی متوسط در این فرآیند توضیح می دهد. بخش ۵ این فرضیه را که استفاده از معیارهای ریسک درشبکه تحلیل پوششی داده ها، اندازه گیری بهره وری و رابطه آن با سودآوری بانک را بهبود می بخشد می آزماید. بخش ۶ خلاصه ای از نتایج و نتیجه گیری می باشد.