مقاله ترجمه شده مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت: نقش کمیته ریسک

دسته بندی:

قیمت: 44000 تومان

تعداد نمایش: 162 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M995

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Contemporary Accounting and Economics

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد شرکت: نقش کمیته ریسک

عنوان کامل انگلیسی:

Enterprise risk management and firm performance: Role of the risk committee

چکیده فارسی:

در سالهای اخیر ، تلاش های فزاینده ای در تمامی شرکت ها برای سرمایه گذاری در فرآیندهای مدیریت و حاکمیت ریسک انجام شده است. در این مقاله ، تأثیر مدیریت ریسک سازمانی (ERM) بر عملکرد شرکت را با بررسی این موضوع که آیا ایجاد کمیته ریسک در سطح هیئت مدیره (BLRC) ، به عنوان یک سازوکار مهم حاکمیتی که بر فرآیندهای ERM از بیرون نظارت دارند، موجب تقویت یا تضعیف عملکرد شرکت شده را بررسی می کنیم. بر اساس ۲۶۰ مشاهده از شرکت های پذیرفته شده FTSE350 در انگلستان در طی دوره ۲۰۱۲-۲۰۱۵ ، ما دریافتیم که ERM بطور معناداری اثربخش می باشد و بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت می گذارد. ما همچنین دریافتیم که حاکمیت قویتر BLRC تکمیل کننده این رابطه است و اثرات عملکرد ERM در شرکت را افزایش می دهد. یافته های ما نشان می دهد که صرفا تشکیل BLRC یک راه حل برای نظارت بر ERM نیست، با این حال ، وجود یک BLRC که از نظر ساختاری قوی باشد برای حاکمیت کارآمد ERM بسیار مهم است.

 واژه‌های کلیدی: مدیریت ریسک سازمانی ، کمیته ریسک ، حاکمیت ریسک ، عملکرد شرکت

Abstract

In recent years, there have been increasing efforts in the corporate world to invest in risk management and governance processes. In this paper, we examine the impact of Enterprise Risk Management (ERM) on firm performance by examining whether firm performance is strengthened or weakened by the establishment of a board-level risk committee (BLRC), an important governance mechanism that oversees ERM processes. Based on 260 observations from FTSE350 listed firms in the UK during 2012–۲۰۱۵, we find the effectiveness of ERM significantly and positively affects firm performance. We also find strong BLRC governance complements this relationship and increases the firm performance effects of ERM. Our findings suggest the mere formation of a BLRC is not a panacea for ERM oversight; however, existence of a structurally strong BLRC is crucial for effective ERM governance.

Keywords: Enterprise risk management ,Risk committee, Risk governance, Firm performance