مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدیریت ریسک زنجیره تأمین در شرکت های فرانسوی

دسته بندی:

قیمت: 13000 تومان

تعداد نمایش: 878 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۱ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M299

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدیریت ریسک زنجیره تأمین در شرکت های فرانسوی

عنوان انگلیسی:

Supply chain risk management in French companies

چکیده فارسی:

موضوع ریسک، موضوع جدیدی در مدیریت نیست بلکه این موضوع اخیراً در بحث حمایت زنجیره مدیریت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. SCRM در حمایت زنجیره ای مدیریت ریسک نقش مهمی را در مدیریت موفق پروسه های تجاری بازی می کند. ریسک زنجیره تامین مراحل مختلفی را شامل می شود از قبیل فرایند ها – کنترل – نیاز – حمایت و محیط. SCM با ریسک های مختلفی روبرو است و نیازهای خاصی را می طلبد و به تکنیک ها – گرایش ها و استراتژی های خاصی برای مدیریت ریسک نیاز می باشد. در این مقاله روی ۱۴۲ مدیر کل و مدیر بومی تحقیقاتی انجام گرفته و این مبحث در ۵۰ شرکت فرانسوی مختلف که از این روش برای سازماندهی موثرشان استفاده می کردند، مورد ارزیابی قرار گرفت. SCRM بایستی به عنوان یک دستورالعمل مدیریتی تلقی شود و به گونه ای باشد که با عملیات و استراتژی شرکت کاملاً منطبق باشد. یافته های این تحقیق به ما می گوید که SCRM بر پایه همکاری (همکاری در جلسات، تبادل اطلاعات به موقع و مرتبط) و ایجاد اتحاد و انتقال فرایندهای معمول با شرکای صنعتی است.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک زنجیره تامین، تحقیقات تجربی، معیارهای ارزیابی

مقدمه

در سال ۲۰۰۲ کریستوفر و towill به شرح SCM پرداختند. blackhurst مدعی بود که شرکت ها با مرور زمان با ریسک هایزنجیره تامین روبرو می شوند. zsidisin هم تاکید به رویداد وقایع منفی در شرکت ها (در قبال رویارویی با ریسک ها) می کرد. بازار جهانی شدن چرخه عمر محصولات را کاهش می دهد و شبکه های بین المللی بخش های صنعتی پیچیده تر می شوند و نیازها غیر قابل پیش بینی می شوند و همین عوامل ضرورت زیرکی را روشن تر می کنند و به همین منظور برونسپاری و واگذاری افزایش می یابد و به وجود حامیانی برای مشارکت در موقعیت ها و شرایط سخت بیزینسی نیاز بیشتری احساس می شود. mitroff,alpaslan به امور بحرانی پرداخته بودند و طبق تحلیل های آنها، یک سری بحران های (نرمال) هستند که یا طبیعی ایجاد می شوند و یا به دست انسان ایجاد می شود که خود این ها تولید بحران های غیر نرمال یا عمدی را توجیه می کنند. colemanتاکید کرده که بحران هایی توسط دست بشر ایجاد می شود. در طول قرن بیستم در کشورهای OECD و در حال افزایش است. تحلیل های او نشان می دهد که افزایش بحران ها باعث افزایش خطرات طبیعی مثل آتش سوزی ها و انفجارها می شود که این ها بیشتر مربوط به تکنولوژی های جدید می باشد. Elkins نشان دادکه برخی عومل جلوی بزرگ شدن بحران ها را می گیرد. یک سری از pss ها در حوزه مدیریت زنجیره ریسک مطرح می شوند که توسط li,liao,tsai مورد بررسی قرار گرفته اند. زنجیره ریسک ها حالت های بیشماری دارد و مطالعات زیادی برای لیست کردن انواع آنها توسط chopra,sodhi انجام گرفته شده است. کریستوفر و پیک و hallikes,tuttner تحقیقاتی را در مورد منابع زنجیره ریسک انجام داده اند. برای مثال، هارلند روی دسته بندی انواع ریسک در سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ فوکوس کرده بود. این ریسک ها در شاخه های مختلف مدیریت تعریف می شوند که شامل استراتژی – حمایت – روابط مشتری – رقابت – شهرت – بازارهای مالی و قانونی می باشد. chopra,sodhi مباحث مربوط به فساد، تاخیر، روشنفکری، دریافت، تقاضا، حمایت و محیط را به عنوان ۹ منبع حمایت زنجیره ای ریسک تعریف کرده است. درحالیکه کریستوفر و پیک مباحث مربوط به پروسه ها، کنترل، تقاضا و حمایت و محیط را به عنوان ۵ منبع ریسک در نظر گرفته اند. در سال ۲۰۰۳ juttner, روی محیط، شبکه و منابع ریسک و سازمان برای حمایت زنجیره ای آن فوکوس کرده بود. اما در سال های اخیر juttnerبه دو منبع دیگر ریسک را که شامل حمایت و تقاضا می باشد پرداخته اند. از طرفی kleindofer,saad روی ۳ منبع که باعث افزایش فساد و ضرر ناشی از ریسک می شود توجه کرده اند که این ها شامل : روابط اجرائی (شامل سوء عمل های تجهیزات و عملیات نادرست سیستمی می باشد) ، مخاطره های طبیعی (زمین لرزه، طوفان ها) ، عدم ثبات سیاسی و تروریسم ها می باشد. kiser,cantrell ریسک های داخلی و خارجی را نیز تعریف نموده است و در نهایت wagner,Bode منابع را به ۵ دسته تقسیم کرده است که شامل : نیاز – حمایت – نظم – قانون – بروکراسی – فراساختار و فاجعه می باشند.

Hua یک مدل شبیه سازی چند – عاملی را برای مطالعه اثر پارامترهای اجرائی مختلف ارائه داد مثل رقابتی که میان خرده فروشان است و یا نحوه سفارش گیری و استراتژی خرده فروش ها و قیمت محصولات کارخانه ها و خواص تقاضای بازار و شمار خرده فروشان.

زنجیره حامی به طور داوطلبانه فاکتور ریسک را ارزیابی می کنند و عواملی را به عنوان عامل اختلال جدی در میان ریسک ها و اثر گذاری زنجیره حامی روی بازار مشتری تعریف می کنند. در برخی مقالات روی شناسایی منابع نامعلوم و نتایج حاصل از آنها حرف زده شده است. نویسندگانی روی شناسایی ریسک و ارزیابی آن تحقیق کرده اند. شناسایی ریسک شامل شناسایی ریسک های کمی می باشد که بر اساس داده های بدست آمده قبلی است و می توان استراتژی های مناسب را انتخاب نمود. SCRM در اقتصاد جدید و محیط صنعتی شرکت های جامعه کنونی بسیار مهم می باشند. هدف این مقاله درک بهتر SCRM و مطالعه ۳ نوع آن می باشد که شامل حالت های ریسک، روش های درک ریسک و روش های تصمیم گیری در هنگام ریسک می باشد. در این تحقیق ما ۳ سوال کلی را مطرح می کنیم :

۱-        گرایش مدیران زنجیره حامی در جهت ریسک چیست ؟

۲-        چه روش هایی را برای مدیریت ریسک به کار می برند ؟

۳-        روش های مدیریتی موثر در هنگام کم کردن زنجیره ریسک چیست ؟