مقاله ترجمه شده :  فاکتورهای احتمالی، مدیریت ریسک، و عملکرد بانک های اندونزی

دسته بندی:

قیمت: 24000 تومان

تعداد نمایش: 347 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M698

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  فاکتورهای احتمالی، مدیریت ریسک، و عملکرد بانک های اندونزی

عنوان انگلیسی:

Contingency Factors, Risk Management, and Performance of Indonesian Banks

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مدیریت ریسک سازمانی (ERM) و مدیریت ریسک اعتباری (CMR) بر عملکرد بانکی اندونزی می باشد این مطالعه همچنین به بررسی نقش تعدیل کننده فاکتورهای احتمالی بانکی بر این اثرات  می پردازد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، ۲۴ بانک انحصاری سهام اندونزی به عنوان نمونه بر اساس مشاهدات چهار ساله انتخاب شدند این مطالعه نشان داد ERM و CRM در عملکرد بانک های اندونزی تاثیر مثبت دارد. این مطالعه همچنین گزارش داد که تأثیر ERM در عملکرد بانک برای بانک های بزرگ و بانک هایی که از نظر عدم اطمینان محیطی، پیچیدگی بیشتر و کمترین نظارت بر هیئت مدیره مستقل عمل می کنند، بیشتر خواهد بود. این مطالعه شواهدی تجربی را در زمینه ارتباط بین مدیریت ریسک شرکت و عملکرد بانک را برای بانک های کوچک و همچنین بانک هایی با عدم اطمینان محیطی ، با پیچیدگی بالاتر و نظارت کمتر هیئت مدیره مستقل را فراهم می کند.

کلیدواژگان: مدیریت ریسک، عملکرد شرکت، عدم اطمینان محیطی، پیچیدگی کسب و کار، هیئت مدیره مستقل