مقاله انگلیسی ترجمه شده :  مدیریت درآمد  با استفاده از تغییر طبقه بندی: مدارک از انگلستان

دسته بندی: -

قیمت: 280,000 ریال

تعداد نمایش: 293 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : ۳۲ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h246

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۷ :  مدیریت درآمد  با استفاده از تغییر طبقه بندی: مدارک از انگلستان

عنوان انگلیسی:

Managing earnings using classification shifting: UK evidence

چکیده فارسی:

این مطالعه ارزیابی می کند که آیا شرکت های انگلستان در عصر پس از اتخاذ استانداردهای بین المللی گزارشگیری مالی در تغییر طبقه بندی شرکت می کنند یا نه. در حالی که استانداردهای بین الملی گزارشگیری مالی به منظور بهبود کیفیت شیوه های حسابداری صادر شده بودند و اطلاعات مفید بیشتری در اختیار کاربران قرار می دهند، اما افشاگری آیتم های غیررایج تحت اصول حسابداری پذیرفته شده همگانی کمتر تحت نظارت است. بنابراین شرکت ها در طبقه بندی آیتم ها در صورت درآمد آزادی عمل دارند.  درحالی که تنها شواهد ضعیفی از طبقه بندی نادرست آیتم های رایج پیش از معرفی استانداردهای بین المللی گزارشگیری مالی وجود دارند (آتاناساکو و همکاران، ۲۰۰۹)، اما نتایج ما نشان می دهند که مدیران بیشتر احتمال دارد اختیار و آزاد عمل خویش را در افشاگری آیتم های غیررایج پس از اتخاذ استانداردهای بین المللی گزارشگیری مالی بکار گیرند. به طور خیلی خاص، پی برده می شود هنگامی که این به مدیران اجازه می دهد تا افزایش درآمدهای اصلی را گزارش کنند بیشتر احتمال دارد برخی آیتم های رایج را به عنوان آیتم های غیر رایج به اشتباه طبقه بندی کنند. در مقابل شواهدی وجود ندارد که شرکت ها به منظور اجتناب از گزارش ضررهای اصلی در تغییر طبقه بندی شرکت کنند. اما این ممکن است رفتار منطقی باشد، به این دلیل که وقتی موسسات رتبه بندی اعتباری آن دسته از شرکت هایی را که به منظور اجتناب از گزارش کاهش درآمدهای اصلی از تغییر طبقه بندی استفاده می کنند جریمه نمی کنند، ممکن ات شرکت هایی را جریمه کنند که از تغییر طبقه بندی به منظور اجتناب از گزارش ضررهای اصلی استفاده می کنند.

کلمات کلیدی : مدیریت درآمد؛ تغییر طبقه بندی؛ رتبه بندی اعتباری

  1. مقدمه

اهداف این مطالعه دوگانه است.اول، بررسی طبقه بندی نادرست موارد برگشت پذیر به صورت ایتم های غیر برگشت پذیر  یا استثنایی(تغییر طبقه بندی) توسط شرکت های انگلستان. دوم، برای ارائه شواهدی در مورد اینکه چگونه آژانس های رتبه بندی اعتبار،چنین رفتاری را تفسیر میکنند.  حجم عمده ای از مطالعات پیشین در مورد مدیریت درآمد بر روی حسابرسی یا مدیریت درامد واقعی  تمرکز دارد. شواهد کمی در مورد تغییر طبقه بندی در دسترس است، به ویژه در حوزه ی پس از IFRS . بر خلاف تحقیقات قبل, GAAP انگلیس، که نسبتا تجویزی در مورد درمان و افشای موارد غیر برگشت پذیر تحت FRS31 ،ای اس بی ۱۹۹۲ بود، ای اف ار اس نسبت به این موضوع  سکوت میکند.

IAS1  نیازمند ارائه آیتم های خط اضافی ، سرفصل ها و یا زیر مجموعه می باشد و زمآنی که این اطلاعات مربوط به درک موقعیت مالی مؤسسه، باشد، مواد و ماهیت و عملکرد های  درآمد و هزینه را ،محاسبه میکند.

IAS1 شرکت ها را همآنند بسیاری از زیر مجموعه ها از افشای ایتم ها منع نمی کند ،این موارد شامل  درآمد های قبل از اقلام غیر برگشت پذیر،می شود وشرکت ها به طور قابل توجهی تحت استآنداردهای IFRS  ومقیاس های مختلف درآمد غیر GAAP می باشند.

شرکت ها ادعا می کنند که این روش را بکار میگیرند تا اطلاعات مفید برای افزایش درک سرمایه گذارآن از سوداوری شآن  را فراهم کنند. و نوسآنات بالقوه گیج کننده را در درآمد گزارش شده حذف کنند. به عنوآن مثال،شرکت Cobham در گزارش سالآنه ۲۰۰۹  اظهار داشت که: این گروه علاوه بر اطلاعات مورد نیاز IFRS برای کمک به درک روند درآمد، شامل ترازنامه های منتشر شده سود تجاری ،  و نتایج حاصل از درآمد میباشد “

Abstract

This study examines whether UK companies engage in classification shifting in the post IFRS era. While IFRS were issued to improve the quality of accounting practices and provide users with more useful information, non-recurring items disclosure is less regulated than under UK GAAP. Therefore, firms have more opportunity to exercise discretion in the classification of items within the Income Statement. Whilst there is only weak evidence of misclassification of recurring items prior to the introduction of IFRS (Athanasakou et al., 2009), our results reveal that managers are more likely to exercise their discretion in the disclosure of non-recurring items following the adoption of IFRS. More specifically, it is found that managers are more likely to misclassify some recurring items as non-recurring when this allows them to report core earnings increases. In contrast, there is no evidence that companies engage in classification shifting to avoid reporting core losses. However, this may be logical behaviour in that, while credit rating agencies do not penalize firms who use classification shifting to avoid reporting core earnings decreases, they may penalize firms who use it to avoid reporting core losses.

پاسخ دهید