مقاله ترجمه شده سازگاری سیستم های دانش سازمانی و مدیریت دانش برای بهبود کارایی و اثربخشی عملکرد

دسته بندی:

قیمت: 29000 تومان

تعداد نمایش: 487 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۲ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول:  M671

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ :  سازگاری سیستم های دانش سازمانی و مدیریت دانش برای بهبود کارایی و اثربخشی عملکرد: یک سیستم پشتیبانی سه بعدی مبتنی بر فازی

عنوان انگلیسی:

Aligning enterprise knowledge and knowledge management systems to improve efficiency and effectiveness performance: A three-dimensional Fuzzy-based decision support system

چکیده فارسی:

هدف از این مقاله ارائه یک رویکرد منطقی فازی سه بعدی برای ارزیابی سطح همبستگی بین دانش سازمانی و سیستم های مدیریت دانش (KMS) است که آن را پذیرفته است. این مطالعه همچنین سیستم مدیریت دانش  خود را برای کاهش تقارب و بهبود عملکرد عملیات از لحاظ کارایی ، و تحلیل سطح همگرایی دانش سازمانی و از دیدگاه هستی شناختی و معرفت شناختی پیشنهاد می کند. نویسندگان از روش پیشنهادی برای توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت دانش (KM-DSS) مبتنی بر نرم افزاری استفاده کرده اند که بر روی یک شرکت کوچک و متوسط (SME) که در صنایع با تکنولوژی بالا کار می کند، آزمایش شده است. نتایج نشان می دهد که DSS پیشنهادی به مدیران اجازه می دهد تا فرایندهای مدیریت دانش را ارزیابی کنند و مشخص کنند که کدام سیستم مدیریت محتوا برای بهبود هماهنگی با ماهیت دانش سازمانی خود و همچنین افزایش سطح کارایی و کارآیی آن اقدام می کند.

  1. مقدمه

جامعه علمی مدت هاست که به موضوع همسوئی  استراتژیک، سازمانی و مدیریت توجه داشته است و  دیدگاه های مختلفی را مورد بررسی قرار داده است(چان و ریچ ،۲۰۰۷). چاندلر  (۱۹۶۲) رابطه بین استراتژی و ساختار را در شرکت های صنعتی بزرگ ایالات متحده بررسی کرد و اهمیت همسوئی بین ساختار و استراتژی را مورد توجه قرار داد. وی همچنین نشان داد که عملکرد اقتصادی به طور مستقیم به توانایی مدیریت برای ایجاد همسوئی استراتژیک بین موقعیت شرکت در عرصه بازار رقابتی محصول و طراحی ساختار اداری مناسب برای حمایت از اجرای آن مرتبط است. واترمن، پترز و فیلیپس  (۱۹۸۰) از دیدگاه چاندلر حمایت می کنند، که نشان می دهد یک شرکت یک سیستم پیچیده و سازگار است که نه تنها با همسوئی پویا بین استراتژی و ساختار مشخص شده بلکه با مجموعه ای از هفت عامل: استراتژی، ساختار، سیستم ها،سبک، کارکنان، مهارت ها و اهداف نیز توصیف می شوند. آنها مدل «۷s» را پیشنهاد کردند که امروزه در حال حاضر به طور گسترده ای در مقالات استفاده می شود.

هندرسون و ونکاترمن  (۱۹۹۳) همسوئی استراتژیک بین سیستم های اطلاعاتی و سازمان های تجاری را مورد بررسی قرار دادند و تأکید داشتند که همسوئی باید هم در داخل و هم درخارج از سازمان باشد. همسوئی داخلی توانایی یک شرکت برای هم تراز کردن فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با زیرساخت است. در مقابل، همسوئی خارجی به استراتژی های کسب و کار و فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره دارد. در یکی از مدلهای همسوئی که اغلب ذکر می شود، مدل همسوئی استراتژیک (SAM) – هندرسون و ونکترامان (۱۹۹۳) اظهار داشتند که شرکت ها نیاز به ادغام حوزه های کسب و کار و فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در سه سطح دارند: استراتژی ها (یعنی ادغام خارجی)، زیرساخت ها (یعنی ، ادغام داخلی) و هم استراتژی هم زیرساخت ها (یعنی ادغام متقابل حوزه ها). ریچ و بنباست  (۲۰۰۰) تأثیر عوامل مختلف بر ابعاد اجتماعی همسوئی بین اهداف فناوری اطلاعات و کسب و کار را مورد بررسی قرار داد. چان، سابروال و تاچر (۲۰۰۶) به بررسی این موضوع پرداختند اینکه چگونه همسوئی بین استراتژی های کسب و کار و فناوری اطلاعات به یک شرکت اجازه می دهد تا ارزش سرمایه گذاری های ICT را ایجاد کند. هماهنگی منجر به استفاده  استراتژیک و متمرکزتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات می شود، که به نوبه خود به شرکت ها اجازه می دهد تا عملکرد را بهبود بخشند.

Abstract

 The purpose of this paper is to propose a three-dimensional fuzzy logic approach to evaluate the level of alignment between the knowledge an enterprise possesses and the knowledge management systems (KMSs) it adopts. The study also aims to propose the KMSs best suited to reducing misalignment and im- proving operational performance in terms of efficiency and effectiveness, analysing the level of alignment between an enterprise’s knowledge and its KMSs from both the ontological and epistemological points of view. The authors have used the proposed methodology to develop a software-based Knowledge Man- agement Decision Support System (KM-DSS), which was tested on a small and medium enterprise (SME) operating in the high-tech industry. The results highlight that the proposed DSS allows managers to eval- uate knowledge management processes and identify which KMSs to adopt to improve alignment with the nature of the knowledge their enterprise possesses as well as to increase their level of efficiency and effectiveness.