مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده عوامل سازمانی جهت پشتیبانی از مدیریت دانش و نوآوری

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 470 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی:۲۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M108

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده عوامل سازمانی جهت پشتیبانی از مدیریت دانش و نوآوری

عنوان انگلیسی:

Organizational factors to support knowledge management and innovation

چکیده فارسی:

هدف: هدف این مقاله تحلیل این است که چگونه عوامل سازمانی از قبیل ارزش­های فرهنگی، رهبری و شیوه های منابع انسانی بر شیوه­های اکتشاف و بهره برداری از دانش و نوآوری از طریق یک مطالعه تجربی تأثیر می­گذارد.

طراحی/متدلوژی/دیدگاه: از دیدگاه دانش­محور شرکت، شش فرضیه ایجاد شده و بطور آماری در یک نمونه شامل ۱۱۱ شرکت اسپانیایی متعلق به صنایع نوآور آزمون شده است. متدلوژی تحقیق با هدف جمع­آوری داده با ملاحظه یافته­های شیوه­های مدیریت دانش و بعضی جنبه­های سازمانی مرتبط در شرکت­ها استفاده شده است.

یافته­ها: این مقاله شواهدی از اثر تعدیل­گر فرهنگ دانش محور، رهبری دانش گرا و شیوه های منابع انسانی دانش محور در ارتباط با اکتشاف دانش و شیوه­های بهره برداری و خروجی­های نوآوری سازمان­ها نشان می­دهد. مشابه ادبیات گذشته، پیشنهاد می­گردد که همچنین شیوه های مدیریت دانش در نوع خودشان برای هدف نوآوری مهم هستند هنگامی که برخی از توانمندسازها- عوامل سازمانی برای غلبه بر موانع انسانی در برابر مدیریت دانش- بطور مناسب ایجاد شده­اند، ظرفیت نوآوری شرکت می­تواند بطور موفقیت آمیزی بهره برداری گردد.

محدودیت­ها/مفاهیم تحقیق: تحقیق به صنایع با نرخ نوآوری بالا محدود است. مطالعات آینده شامل صنایع دیگر و شرکت­هایی با تنوع بیشتر خواهد بود.

مفاهیم کاربردی: نتایج این مطالعه پیشنهاد می­دهد که مدیران باید به شیوه­های اکتشاف و بهره­برداری هماهنگ با چندین توانمندساز سازمان توجه کنند به منظور اینکه به نتایج سطوح بالای نوآوری در شرکت برسند.

اصالت/ ارزش: این مقاله شواهد تجربی جدیدی حاکی از رابطه بین مدیریت دانش، عناصر سازمانی از قبیل، فرهنگ، رهبری، شیوه­های منابع انسانی و نوآوری در نمونه بزرگی از شرکتها می­باشد. تا به امروز، تحقیقات تجربی در خصوص  این روابط عمدتاً محدود به مطالعات موردی توصیفی بوده است و در نتیجه فقدان شواهد تجربی با نمونه های زیادی از شرکتها وجود دارد.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، اکتشاف، بهره برداری، شیوه های منابع انسانی، فرهنگ، رهبری، نوآوری

۱٫مقدمه

در سال¬های اخیر، مدیریت دانش بعنوان وسیله¬ای اصلی برای توسعه اثربخشی و عمکلرد سازمان شناخته شده است (Zack et al., 2009). علاوه بر آن، اهمیت مدیریت دانش در سازمان¬ها بدلیل عواملی از قبیل رشد جهانی، سرعت در نرخ تغییرات تکنولوژی یا نیاز به اشتراک بهترین تجربیات بسیار شدت یافته¬است (Zack, 1999a; Mehta, 2008). از دیدگاه دانش محور شرکت  دانش بعنوان مهمترین منبع استراتژیک برای اطمینان از نجات سازمان در طولانی مدت و موفقیت آن می¬باشد از آنجایی¬که انواعی از دانش پیچیده از قبیل قابلیت¬ها یا روال¬ها ارزشمند است در حالی که کمیاب و تقلید از آن مشکل است(DeCarolis and Deeds, 1999). در نتیجه، فرآیندها و شیوه هایی که شرکت¬ها بمنظور مدیریت دانش بکار می¬برند وسیله¬ای برای رسیدن به اهداف استراتژیک از طریق مهار پیچیدگی و بهترین استفاده از منابع و قابلیت¬های موجود می¬باشد(Zack, 1999a; Zollo and Winter, 2002).

در این مقاله، اثر فرآیند مدیریت دانش بر نوآوری بررسی شده¬است، با بررسی اینکه وجود این وسایل (بعنوان مثال تجربیات) لازم است ولی شرط کافی برای رسیدن به اثربخشی بهینه از ابتکارات مدیریت دانش نیست. از این نقطه-نظر، نویسندگان سعی می¬کنند نقش عوامل تعدیل¬گر اثرگذار بر روش بکارگیری شیوه های مدیریت دانش بوسیله اعضای سازمان بمنظور توسعه اکتشاف و بهره¬گیری از دانش-در کمیت و کیفیت- را تحلیل کنند (March, 1991).

بنا بر نظر دیتین  (۲۰۰۴) و متا  (۲۰۰۸)، عوامل کلیدی است که به طور کلی به مدیریت دانش مؤثر کمک می¬کند، عوامل انسانی و فنی است. این مطالعه مخصوصاًَ بر فاکتورهای اثرگذار برای غلبه بر موانع انسانی مرتبط با تولید دانش، کدگذاری آن، اشتراک و بکارگیری آن تمرکز دارد[۱]. بولینگر و اسمیت  (۲۰۰۱) پیشنهاد می¬کنند که رفتار انسانی کلید موفقیت یا شکست فعالیت¬های مدیریت دانش می¬باشد، طوریکه مدیریت دانش شامل تاکید بر فرهنگ سازمانی، کارگروهی، ترغیب یادگیری و اشتراک مهارت¬ها و شیوه های دارد. از این نقطه نظر، سه عنصر حمایت کننده مرتبط با انسان برای موفقیت مدیریت دانش مورد ملاحظه قرار می¬گیرد: فرهنگ، رهبری و شیوه های منابع انسانی. بر اساس اسچین  (۱۹۸۵)، فرهنگ نهایتاً در مورد کنترل رفتار و همچنین ممکن است بعنوان مزیت یا عیبی برای سازمان در رسیدن به اهداف اصلی اش باشد. سازمان ها بنابراین باید یک سری ارزش¬هایی که بر رفتارها اثر می¬گذارد و تمایل به اشتراک دانش را ترغیب کنند(Sveiby andSimons, 2002: 421; Leidner et al., 2006). علاوه بر این، مدیران مجبورند که اعضایشان را برانگیزانند تا بطور داوطلبانه استعدادشان را برای حمایت از خلق دانش و کاربرد آن انتقال دهند. در این معنا، نقش¬های تسهیل¬کننده و مربی¬گری رهبری باید توسعه یابد (Roth, 2003;Yang, 2007). نهایتاً، باید تجارت خاص منابع انسانی از قبیل آموزش، کارگروهی یا تشویق بمنظور پرورش اشتراک دانش و خلق آن در سازمان اجرا گردد ( Currie and Kerrin, 2003; Cabrera and Cabrera, 2005; Chen and Huang, 2009).