مقاله ترجمه شده سیستم مدیریت دانش در شرکت های خدماتی

دسته بندی:

قیمت: 17000 تومان

تعداد نمایش: 320 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M903

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

مترجم: حسین ابوالفتحی (کارشناس ارشد مهندسی صنایع)

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  سیستم مدیریت دانش در شرکت های خدماتی

عنوان کامل انگلیسی:

Knowledge Management System in Service Companies

چکیده فارسی:

این مقاله طرح یک سیستم مدیریت دانش استراتژی گرای جامع و تجاری را که جهت پشتیبانی از بقا، پایداری و بهبود فرایند تصمیم گیری مدیریت در بلند مدت، بر اساس دانش و تجربه می باتشد، را ارائه می دهد. این کار مدل ها، روش ها و ابزارهایی برای مدیریت افراد با تجربه، تیم های کاری و مدیران را پیشنهاد می دهد که اجازه  حفظ ونگهداری دانش کار سازمانی  در سازمان توسعه یافته را هم فراهم می کند. سیستم طراحی شده به حساب یک شرکت که ادعا می کند که دارایی سرمایه فکری زیادی است پیشنهاد ایجاد یک مدل دانش استراتژیک با توجه به چهار مرحله تحول دانش شامل: اجتماعی شدن، خارج کردن، ترکیب و درونی سازی، وهمچنین عوامل  فرهنگ ، کشف فرصت ها و پیشنهاد ارزش افزوده.مدلی که درسیستم ERP شرکت پیاده شد مدل مدیریت دانش   RAS بود وهدف سودمندی کامل از توانایی فناوری در سازمان بوده است.

کلیدواژگان: مدیریت دانش؛ سرمایه فکری؛ سطوح کارشناس؛ BA؛ ماژول RAS

Abstract

This paper presents the design of a comprehensive and business strategy-oriented knowledge management system that supports the survival, viability and improvement of the management decision-making process in a long term, based on knowledge and experiences. This work proposes models, methods and tools for the management of the experience of the people, work teams and executives that allow to safeguard and to preserve the knowledge of the organizational work that the organization has developed. The designed system applies to a claims liquidator company, which possesses a high intellectual capital, proposing a model of creation of strategic knowledge, considering the four stages of knowledge transformation: socialization, externalization, combination and internalization, incorporating also the factor culture, the detection of opportunities and the proposal of value added. The RAS knowledge Management module was implemented within the corporate ERP system, with the purpose of taking full advantage of the organization’s enabling technology.

Keywords: Knowledge Management; Intellectual Capital; Expert Levels; BA; RAS Module