دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت؛ بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 455 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۰

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M32

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت؛ بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی

عنوان انگلیسی:

A critical review of knowledge management as a management tool

چکیده فارسی:

طی چند سال گذشته بحثهای فشرده ای درباره اهمیت مدیریت دانش در جامعه ما”سوئد” صورت گرفته است . استادان و پژوهشگران از دیسیپلین هایی آن چنان متفاوت مانند جامعه شناسی ، اقتصاد، و علم مدیریت توافق دارند که تحولی رخ داده است – “دانش ” در کانون صحنه است . مدیریت دانش و مفاهیم استراتژی مرتبط به عنوان اجزاءمهم و ضروری برای سازمانها به منظور بقا و حفظ توان رقابتی ترویج می شوند. توجه به مدیریت دانش توسط مدیران ضروری شده است . برای بخش خصوصی و دولتی هردو،مدیریت دانش به عنوان پیش شرط بهره وری و انعطاف بیشتر محسوب می شود. نیروهای قدرتمندی درحال تجدید شکل دنیای اقتصاد و کسب وکار هستند وخیلی ها یک جابجایی بنیادین در فرآیندهای سازمان و استراتژی منابع انسانی را اعلام می دارند. نیروهای اولیه تغییر شامل جهانی شدن ، درجه بالاتر پیچیدگی ، تکنولوژی جدید، رقابت روزافزون ، نیازهای درحال تغییر مشتری ، و ساختارهای درحال تغییراقتصادی و سیاسی هستند. سازمانها دریافته اند که مزیت های رقابتی تکنولوژی – پایه گذرا هستند و تنها مزیتهای رقابتی پایداری که دارند کارکنانشان هستند. این تحول باعث شیب دارترشدن منحنی های یادگیری گردیده زیرا سازمانها برای تطبیق سریع ، پاسخگویی سریع تر، و شکل دهی پیش نگرانه صنایع خود درحال تلاش مضاعف هستند. ،

. به منظور باقی ماندن در خط مقدم و حفظ لبه رقابتی ،سازمانها بایستی دارای ظرفیت مناسبی برای حفظ، توسعه ، سازماندهی ، و بهره برداری از شایستگیهای کارکنان باشند. وجه مشترک مطالعات پیش گفته این است که همگی دانش را به عنوان عامل اساسی بقای یک سازمان قلمداد می کنند. به هرحال ، دانش همواره یک دارایی باارزش و جزء مهم تولید بوده است ، اما مدیریت دانش چیست ؟ آیا روش نوینی برای فهم سازماندهی وسازمانهاست ، آیا ابزاری برای

بهره برداری از دانش است ، یا اینکه تغییر عنوان دیگری درجریان بی پایان مفاهیم مدیریتی مدگراست ؟ منظور این مقاله شناسایی محتوای مدیریت دانش ، تعریف و حوزه آن درنظر و عمل ، کاربرد و پیامدهای آن ، و نشان دادن برخی مسائل مفهومی آن است . برای رسیدن به مدیریت دانش ، بررسی ادبیات ضرورت دارد. از آنجایی که پوشش همه ادبیات امکان پذیر نیست ، هدف این بررسی خیلی خلاصه کردن نیست بلکه گرفتن نتایجی درباره مدیریت دانش است .