مقاله ترجمه شده : تاثیر مدیریت دانش بر حس کارکنان از رفاه

دسته بندی:

قیمت: 16000 تومان

تعداد نمایش: 496 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M742

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تاثیر مدیریت دانش بر حس کارکنان از رفاه

عنوان انگلیسی:

The Impact of Knowledge Management on Employee’s Sense of Well-Being

چکیده فارسی:

تحقیقات متعددی در رابطه با احساس کارکنان از رفاه انجام شده است. در میان جنبه های مورد بررسی از احساس کارکنان از رفاه بیشترین تمرکز بر روی تاثیر  مشارکت کاری، اعتیاد به کار، روابط در محیط کاری و تضاد کار- خانواده، است. با این حال، تحقیقات گسترده ای در رابطه با مسائل مربوط به مدیریت دانش (KM) و احساس کارکنان از رفاه وجود ندارد. . هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مدیریت دانش بر احساس کارکنان از رفاه در صنعت آموزش خصوصی است.بر اساس ادبیات قبلی، همه ی ابعاد و متغیرها، به صورت اساسی مورد بحث قرار گرفتند. از سوی دیگر، این مقاله با هدف ایجاد یک چارچوب مفهومی که نشان دهنده ی  کسب دانش، اشتراک دانش، خلق دانش، تدوین دانش و نگهداری دانش به عنوان یک پیش بینی کننده از احساس رفاه کارکنان است، می باشد..پیش بینی می شود که این مطالعه ، دامنه ی اهمیت مدیریت دانش برای مدیران را گسترش دهد تا رفاه کارکنان به عنوان اولویت در سازمان، شناخته شود.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، حس رفاه.

Abstract

There have been numerous researches done on the subject of employee’s sense of well-being. Among the most studied aspects of employee’s sense of well-being focus on the impact of work engagement, workaholism, workplace relationships and work–family conflict on well-being. However, there have not been too many extensive researches relating knowledge management (KM) issues and employee’s sense of well-being. The main purpose of this study is to investigate the impact of KM on employee’s sense of well-being in the private education industry. Based on the prior literature, all the variables and dimensions are discussed in depth. On the other hand, this paper aims to develop a conceptual framework showing knowledge acquisition, knowledge sharing, knowledge creation, knowledge codification and knowledge retention as a predictor of employee’s sense of well-being. It is anticipated that this study expands the scope on the importance of KM for managers to improve employee’s well-being as a priority in organization.

Keywords : Knowledge management, Sense of well-being