مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدیریت خلاقیت در روابط بازار کسب و کار

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 669 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۰  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M284

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدیریت خلاقیت در روابط بازار کسب و کار

عنوان انگلیسی:

Managing creativity in business market relationships

چکیده فارسی:

معرفی ویراستار مهمان، به شماره ویژه درباره مدیریت خلاقیت در روابط بازار کسب و کار، این موضوع را در فصل مشترک تحقیق بین سازمانی و پژوهش خلاقیت قرار داد. این مقاله به معرفی سه پارادوکس که مدیران در چنین فرآیندهایی با آن روبر میشوند می پردازد: الف) تنش بین نیاز به ساختار در برابر آزادی پیگیری ایده های جدید، ب) معضل بین آزادی و هم راستایی سازمانی، و ج) وظیفه ترکیب و اولویت بندی بین دیدگاه های درون و فرا سازمانی.

کلمات کلیدی: خلاقیت سازمانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت خلاقیت، روابط درون سازمانی

۱– مقدمه

همراه با افزایش اهمیت نوآوری به عنوان وسیله ای برای حفظ و توسعه موقعیت رقابتی، شرکت ها به طور فزاینده ای به دنبال توسعه ظرفیت خلاقانه شان هستند. نتایج عملکرد خلاق در ارائه محصولات و ایده های جدید و مفید توسط کارکنان نمود پیدا میکند، از این رو، خلاقیت عنصر اساسی نوآوری است. فرآیندهای خلاق اغلب درگیری بازیگران، فعالیت ها و منابعی فراتر از یک سازمان به تنهایی را میطلبد. بروندادهای خلاق به طور معمول تلاش جمعی هستند تا تلاش فردی، بر اساس روابط متقابل اجتماعی که مرزها را درمی نوردد. این امر بویژه در زمینه کسب و کار با کسب و کار صحیح است، که در آن دخالت تامین کنندگان و مشتریان، به طور فزاینده ای در توسعه محصولات و خدمات جدید برجسته است. همچنین، واقعا نوآور بودن بدون وجود حداقل برخی از ورودیها و یا انگیزه ها ی خارجی دشوار است. شرکتها و سازمانها تمایل دارند به کارآمد شدن از طریق ایجاد روال ها و چشم اندازهایی که با فرد فرد پرسنل مطابق است و توسط ساختارها و سیستم ها تقویت پیدا میکند، مانند روال بودجه و تقسیم وظایف. به عبارت دیگر خلاقیت، خواستار بینش جدید و دیدگاه های غیر سنتی است که ممکن است فراتر از دیدگاه های انجام شده برای تضمین زندگی سازمانی باشد. به همین دلیل، نهاده های خارجی برای فرآیندهای خلاق اگر نه حیاتی ولی ارزشمند می باشد. با این حال، پوشش مرزها و به دنبال ایجاد عرصه ها برای تعامل خلاق دیدگاههای داخلی و خارجی به صورت خودکار نیست و همچنین پیچیده تر از فعالیت های پوشش مرزها مربوط به خریداران صنعت و فروشندگان است.