مقاله ترجمه شده : مدیریت خرید و تامین در دیدگاه بازاریابی صنعتی

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی : ۱۵ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M731

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ :  مدیریت خرید و تامین در دیدگاه بازاریابی صنعتی

عنوان انگلیسی:

Purchasing and supply management in an industrial marketing perspective

چکیده فارسی

این پژوهش  تحقیقات مربوط به مدیریت خرید و تامین  (PSM) را از دیدگاه بازاریابی صنعتی با استفاده از مدیریت بازاریابی صنعتی (IMM) به عنوان یک میانجی مورد بررسی قرار می دهد. یک بررسی سیستماتیک از مدیریت بازاریابی صنعتی انجام شده و این بررسی نشان داد که تعداد چشمگیری از پژوهش ها مربوط به مدیریت خرید و تامین  (PSM) در مدیریت بازاریابی صنعتی(IMM) منتشر شده و بخش بزرگی از این مقالات متکی بر رویکرد متقابل IMP به عنوان یک دیدگاه تئوری می باشند. این پژوهش تحقیقات مربوط به مدیریت خرید و تامین را مورد بحث قرار می دهد و سه  راهبرد جهت تحقیقات آتی برای محققان مدیریت خرید و تامین پیشنهاد می کند: ۱) پژوهش های نظری بر روی مفهوم شبکه های تامین، ۲) بازبینی مفهوم مدیریت شبکه های تامین و ۳) بحث در رابطه با ارائه بهترین شیوه ها در زمینه مدیریت خرید و تامین. بنابراین، به دلیل کمبود قابل توجه اطلاعات در رابطه با مفاهیم شبکه های تامین و مدیریت شبکه های تامین، این پژوهش پیشنهاداتی را در رابطه با انجام تحقیقات بیشتر جهت توسعه نظریه های بیشتر در زمینه شبکه های تامین و نحوه مدیریت شبکه های تامین ارائه می دهد. این پژوهش استدلال می کند که به دلیل افزایش پیچیدگی شبکه های تامین و خطرات آن به ویژه درباره پایداری این شبکه ها ، نیاز به تفکر جدید درباره چگونگی تاثیرگذاری بهتر و  مدیریت شبکه های تامین  وجود دارد.

Abstract

This paper reflects on purchasing & supply management (PSM) research in an industrial marketing perspective, using Industrial Marketing Management (IMM) as a proxy. A systematic review of IMM papers is conducted, demonstrating that a large and growing number of PSM papers have been published in IMM and that a large proportion of these rely on the IMP Interaction Approach as theoretical perspective. The paper discusses themes of PSM research and proposes three avenues of future PSM research for industrial marketing scholars: 1) theorizing on the concept of supply networks, 2) revisiting the notion of managing supply networks and 3) debating established “best practices” in PSM. The proposal is therefore to dedicate more research to develop further theory on supply networks and how to manage within supply networks, because there is a surprising lack of conceptual clarity as to the meaning of supply networks and the notion of managing supply networks. The paper argues that as increasing supply network complexity and risks, especially concerning sustainability, requires new thinking about how best to influence and manage supply networks.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد