مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده چارچوب عمومی برای مدیریت تکامل تکنولوژی

مشخصات محصول
قیمت:9000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M481

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده چارچوب عمومی برای مدیریت تکامل تکنولوژی

عنوان انگلیسی:

General framework for management of technology evolution

چکیده فارسی:

تغییرات سریع در محیط کسب وکار و ریسکهای تکنولوژیهای جدید، در صنایع تکنولوژی محور فعلی حیاتی هستند. در چشم انداز مدیریت تکنولوژی (MOT)، تجزیه و تحلیل روندهای فعلی تکنولوژی، یکی از مهمترین عوامل در موفقیت کسب وکار محسوب می شود. این مقاله به معرفی چارچوب جایگزین برای روش تکامل نقشه راه تکنولوژی (TRM) می پردازد. اگرچه که این چارچوب جایگزین در راستای روش فعلی تکامل تکنولوژی قرار دارد، اما توسعه آن برمبنای رویکرد کاملا متفاوتی قرار دارد نه چارچوب عمومی تکامل تکنولوژی، لذا یک ابزار عملی جایگزینی را برای تجزیه و تحلیل روندهای فعلی تکنولوژی ارائه می دهد. به علاوه، با همان رویکرد در زمینه های مختلف کسب وکار می توان نکات تصمیم گیری استراتژیکی را ارائه کرد.

واژگان کلیدی: مدیریت تکنولوژی، چرخه هایپ، تکنولوژیهای سیار، نقشه راه تکنولوژی، تصمیم گیری مبتنی بر تکنولوژی

  1. مقدمه

رقابت جهانی و تغییرات سریع در محیط کسب وکار، شرکتها را وادار می کنند تا فرصتهای کسب وکار و ریسکهای تکنولوژیهای جدید را درک کنند که شامل اهمیت نوآوریهای تکنولوژیکی برای ثبات رقابتی بودن صنعتی می شود (موگی، ۱۹۹۳؛ مور، ۱۹۹۹؛ ژو، چن و گیو، ۱۹۹۸). نوآوریهای تکنولوژیکی می توانند شامل تغییرات در تولید و خدمات یا تغییرات در فرایند عملیات شوند (یعنی نوآوری فرایند) (داگسون، ۲۰۰۰؛ استیل، ۱۹۸۹). از سوی دیگر، مدیریت تکنولوژی از سه فاکتور اصلی تشکیل شده است: رهبری، انگیزه کارکنان و مدیریت صحیح تکنولوژی (آلان و تورستن، ۲۰۰۶؛ خلیل، ۲۰۰۰؛ لی- هوا و خلیل، ۲۰۰۶؛ متیو، ۱۹۹۱؛ شورای پژوهش، ۱۹۸۷). از این جهت، شرکتها مدام تحت فشار هستند تا نوآور باقی بمانند، لذا محصولات و خدمات جدیدی را معرفی می کنند تا تفاوتی را در بازار ایجاد کنند و نوآوری فرایند را پیاده سازند تا عملکرد کسب وکار را بهبود بخشند (کریستنسن، ۱۹۹۷؛ شیلینگ، ۲۰۰۸).

بسیاری از شرکتها با رقابت شدیدی مواجه هستند، زیرا چرخه عمر محصول و تکنولوژی کوتاه می شوند. به علاوه، مشتریان به طور فزاینده ای تقاضای محصولات و خدماتی می کنند که می توانند سفارشی شوند تا نیازهای خاص آنها را پاسخ دهند (گارسیا و برای، ۱۹۹۷؛ استارک، ۲۰۰۵). این موضوعات خواستار این هستند که فرایندها، منابع تکنولوژیکی موردنیاز را تطبیق دهند (لی- هوا و خلیل، ۲۰۰۶). نقشه راه تکنولوژی (TRM)، فرایندی است که وقتی به طور صحیح به کار می رود، به شرکت امکان تطبیق تکنولوژیها با استراتژی کلی شان را می دهد که موجب می شود تصمیمات سرمایه گذاری دقیقی را اتخاذ نمایند (ولز، فال، فرخ و پروبرت، ۲۰۰۴).

هدف مدیریت تکنولوژی (TM) همکاری تمام عوامل (یعنی پژوهش، توسعه، برنامه زیری، مهندسی، ماشین آلات، نرم افزار، تولید و ارتباطات) و وادار کردن آنها برای کار با هم به بهترین شیوه برای کسب سود برای شرکت در بلندمدت است (همیلتون، ۱۹۹۷؛ لی- هوا و خلیل، ۲۰۰۶). براساس ارزیابی دقیقتر اهمیت وظایف مختلف TM، مشخص می شود که برخی از آنها ارتباط چندانی به انواع خاصی از شرکتها ندارند. در شرکتهای تکنولوژی بالا، باارزش ترین وظایف TM، توسعه محصول، توسعه تکنولوژی و کاربرد تکنولوژی است.

حوزه و زمینه این مطالعه خیلی گسترده بود و در حین تحقیق، مشخص شد که این شرایط و مفاهیم به طرق متفاوتی درک شده اند. این مساله چالشی را برای تجزیه و تحلیل ایجاد کرد. هدف این مطالعه، این نیست که همه شمول باشد، بلکه قصد دارد درک بهتری از وضعیت فعلی TM در عمل ایجاد کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد