مقاله ترجمه شده :  برداشت: یک عامل بسیار مهم در مدیریت تغییرات تحولی

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 450 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R62

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  برداشت: یک عامل بسیار مهم در مدیریت تغییرات تحولی – درسهایی از بخش سرویس های تأدیبی آفریقای جنوبی

عنوان انگلیسی:

Perceptions: A Critical Factor in Transformational Change Management – Lessons from the Department of Correctional Services of South Africa

چکیده فارسی:

شناخت در حال رشدی در جهان وجود دارد که روش های و شیوه های مدیریت تغییر سازمانی فعلی بیهوده و بی اثر هستند. این بستر بر اساس این واقعیت است که کارهای تغییراتی انجام شده در سازمان ها، نتایج مطلوبی را از نظر اهداف تغییر مجموعه ارائه نمی کنند. این ادعا با میزان موفقیت ملال انگیز در اجرای طرح های تغییرات سازمانی ثابت شده است. مطالعات تجربی که پیش از این توسط محققانی مثل Hattingh (2004)، Balogun و Hope Hailey  (۲۰۰۴)، Bregman (2009)، Lotich (2011)، و Choi و Ruona (2011) انجام شده بود تأیید کردند که درواقع میزان بالای عدم موفقیت در اجرای کارهای تغییرات سازمانی وجود دارد. میزان بالای عدم موفقیت که سازمان ها ثبت کردند، به مدیرانی نسبت داده می شود که به عناصر و پویایی تغییرات که ابعاد تغییرات انسانی را تشکیل می دهد بی توجه هستند. برداشت افراد از تغییرات، بخشی از پویایی تغییراتی را تشکیل می دهد که در صورت دستیابی به موفقیت در اجرای کارهای تغییرات سازمانی، باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرند. مطالعات تجربی که به دنبال معتبر کردن این ادعا هستند که برداشت ها نقش مهمی در شکل گیری نگرش افراد نسبت به تغییرات و در نتیجه واکنشهای آنها به تغییرات از نظر واکنشها و مقاومت به تغییرات ایفا می کند، به هر دلیلی بسیار محدود شده است. این همان چیزی است که این پژوهش به دنبال انجام، بررسی، برقراری، کشف و درک نقشی است که برداشت ها در متأثر کردن نگرش افراد نسبت به تغییرات و درنتیجه متأثر کردن وضعیت تغییر در شرایط موفقیت یا شکست ایفا می کنند. انجام پژوهش در مورد برداشت بخاطر اطمینان از این موضوع است که مدیران تأثیری را که برداشت بر نگرش افراد نسبت به تغییرات دارد درک می کنند. محقق، پژوهشی در مقالات به منظور بسترسازی نقش برداشت ها در متأثر کردن نگرش افراد در محیط اصلاحی مجرم در بخش خدمات اصلاحی آفریقای جنوبی انجام داد. دو پرسشنامه پژ<هشی، یکی برای مقامات تأدیبی و دیگری برای مجرمان، به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که برداشت ها نقش قابل توجهی در شکل گیری نگرش افراد نسبت به تغییرات و در نتیجه واکنش آنها و تجربیات تغییر ایفا می کنند.

لغات کلیدی: تغییر، تغییر سازمانی، تحول، تحول سازمانی، تغییرات بنیادین، مدیریت تغییر، رهبری تغییر، برداشت ها، واکنش عاطفی، تجارب، مقاومت