مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M384

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی: شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیا

عنوان انگلیسی:

Transformational leadership style, market competition and departmental performance

چکیده فارسی:

این مطالعه، به بررسی روابط بین  عملکرد بخش های مالی و غیر مالی هتل، رقابت های بازاری و سبک مدیریت تحول می پردازد. بررسی  آزاد به شیوه پستی در این زمینه برای گرداوری داده انجام شد. پرسش نامه های کامل و قابل استفاده ای از مدیران ۵۶ هتل و رستوران از بخش های مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی، دریافت شد. سبک های مدیریت تحول، رقابت های بازاری، و عملکرد شعب با استفاده از ابزارهای مورد استفاده دربررسی های قبلی، ارزیابی شد. نتایج بررسی، نشان داده است که سبک مدیریت تحول به طور مثبتی  در ارتباط با عملکرد غیر مالی بوده که در عوض به طور مثبتی  در ارتباط با عملکرد مالی بود است. به هر حال هیچ رابطه ای بین رقابت بازاری و عملکرد های مالی و غیر مالی یافت نشد.

کلیدواژه” رقابت بازاری، سبک مدیریت تحول، عملکرد سازمانی، هتل ها و اقامتگاه ها، مدیران دپارتمان

  1. ۱. مقدمه

تمام کسب و کار های امروزی،همانند هتل ها، در رقابت بازاری شدیدی فعالیت می کنند. این فرایند به دلیل سرعت تغییرات فناوری، آگاهی مشتریان از کیفیت ها و موجود بودن مجموعه وسیعی از خدمات و محصولات می باشد. این موضوع مورد بحث می باشد که یک راه برای مدیریت رقابت شدید بازار این می باشد که مدیران ارشد تمرکز خود را بر روی شیوه مدیریت تحول قرار دهند. بر طبق به گفته باس (۱۹۸۵) مدیران تحول دارای بینش واضحی بوده و دارای استعدادی برای انتقال آن به کارکنان شان می باشند. این مدیران به عنوان یک مدل های نقش آفرین بوده و کارمندان را تحریک می کنند تا منفعت شرکت ها را بالاتر از منفعت شخصی در نظر بگیرند. باس (۱۹۸۵) بیان می کند که مدیران تحول دارای ۵ مشخصه می باشند: خصوصیات ایده آل ( داشتن اعتماد زیاد به کارکنان)، رفتار ایده آل ( توانایی انتقال اهداف مشخص)، انگیزه های الهام دهنده ( توانایی داشتن برای انتقال اهداف مهم به شکل ساده)، محرک های ذهنی (توانایی برای بالا بردن اطلاعات، تحریک و حل مسئله) و مد نظر قرار دادن استقلال ( توانایی داشتن برای ایجاد استقلال در افراد).

مشخصه های بالا که در مورد مدیران به بحث پرداخته شد می تواند در ایجاد انگیزه برای کارمندان نقش داشته باشد که می تواند در نهایت منجر به تصمیم گیری های بهتر و بهبود عملکردها گردد. برای نمونه سیموسی و کنیکو این موضوع را مطرح می کنند که تاثیر مدیریت و عملکرد سازمان ها تحت تاثیر انگیزه های فرعی تر آن قرار دارد. به طور مشابه بورنر و همکارانش این موضوع را دریافته است که رفتارهای سازماندهی شده افراد زیر دست تاثیری بر روی روابط بین مدیران و عملکردهای آن ها می تواند داشته باشد. به هر حل توانایی های مربوط به ارتباط بین رفتارهای تکلیف گرا باعث ارتباط بین مدیریت و بهبود در فرایند های کاری خواهد شد.  به این ترتیب دیویدسون، ویلکین و همکارانش و زتی و همکارانش به این موضوع پرداخته اند که کارمندان باانگیزه تر محصولاتی با کیفیت بالاتر و خدمات بهتری را به مشتریان ارائه می دهند.

هینکین و تریسی این موضوع را بیان می کنند که با وجود رقابت های شدید در بازار، مدیران ارشد هتل ها تمایلی را برای  فعالیت های مبادلاتی دارند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد