مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده ؛ روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 538 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M64

عنوان فارسی:

مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده ؛ روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری

عنوان انگلیسی:

Productivity Management Methodology Using Productivity Achievement Ratio

 چکیده فارسی:

گرچه توجه زیادی ازسوی پژوهشگران متوجه بهره وری ساخت بوده است، تلاش های پژوهشی کمی بطورخاص بهره وری را در زمینه چرخه مدیریت بهره وری ارزیابی کرده اند. در نتیجه، هنوز کمبود شاخص های مفید برای تعیین اینکه چه مواردی می بایست برای دستیابی به بیشترین سود در مدیریت بهره وری اولویت و ارتقا یابند وجود دارد. در تلاش برای پرداختن به این ایده، این تحقیق، نسبت تحقق بهره وری ( PAR) را پیشنهاد می کند که یک شاخص ارزیابی بهره وری است که به ما در انتخاب مناسب ترین گزینه های مدیریتی برای ایجاد بهبود در بهره وری کمک خواهد کرد. با کاربرد تحلیل رگرسیون چند خطی، فرایند  محاسبه PAR پیشرفت کرده است و کارایی شاخص معرفی شده از طریق مطالعه موردی کار تاسیسات فولاد تاییدشده است. نتایج این پژوهش نشان میدهند که PAR میتواند به دست اندرکاران ساخت، در دستیابی به مدیریت بهره وری متعادل تر و موثرتر حتی هنگامی که منابع مدیریتی محدود هستند، کمک کند.

واژگان کلیدی: بهره وری، مدیریت بهره وری، عامل فروکاهش ، نسبت تحقق بهره وری، تحلیل رگرسیون

۱)مقدمه

   بهره وری- یکی از فاکتورهای اصلی به کار رفته در محاسبه درآمدهای صنعت- به صورت رابطه بین خروجی های یک سیستم تولیدی و ورودی های آن تعریف میشود . اهمیت مدیریت بهره وری مدت زیادی است که مورد تاکید صنعت ساخت قرار گرفته است، و پژوهش های قابل توجهی در مورد آن انجام گرفته اند. سومانس معتقد است که هم مدیران و هم کارمندان باید توجه زیادی به مدیریت بهره وری داشته باشند و اینکه چرخه مدیریت بهره وری ۴ مرحله دارد: محاسبه، ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود، همانطور که در جدول ۱ نمایش داده شده است.

جدول۱) کار هر مرحله از چرخه بهره وری

چرخه    مطالب

اندازه گیری        تمرکز روی محاسبه مقدار بهره وری با تعریف اندازه ها

ارزیابی  تخمین مقدار تغییرات بهره وری بین دو دوره مجزا

برنامه ریزی        به کارگیری طرح های بلند مدت و کوتاه مدت با توجه به بهره وری آینده

بهبود              آماده سازی بهبود بهره وری واقعی با استفاده از روشهای متعدد

تلاشهای پژوهشی زیادی انجام شده است تا محاسبه بهره وری را آزمون کند و در نتیجه مدیریت بهره وری بهتری را ارائه کند. با این حال، علی رغم دستیابی به تخمین های معتبری در مورد بهره وری، این مطالعات به ندرت این نکته را مشخص کرده اند که کدام یک از این موارد به توجه بیشتری برای رسیدن به بهره وری بهینه نیازمند هستند. البته، بهره وری معمولا توسط نسبت بین خروجی و ورودی سیستم بدون در نظر گرفتن مشخصات  هر مورد برآورد شده است

لحاظ کردن هر مورد در هنگام محاسبه بهره وری فرایند پیچیده ای است. به عنوان مثال، این موضوع باید مد نظر قرار گیرد که مواردی که همراه با بهره وری پایین هستند همیشه پتانسیل بالایی برای توسعه و ارتقا ندارند. به همین صورت، یک تغییر اندک در بهره وری لزوما بیانگر حضور موردی را که با یک عملکرد پایین مدیریت پیوند دارد نیست. برای کنار آمدن با این پیچیدگی ها، یک شاخص بهره وری پیشرفته،که خصوصیات منحصر به فرد هر مورد را در نظرگیرد لازم به نظر میرسد.

به عنوان مثال جدول ۲ بهره وری کار را در قالب اشکال مختلف کار در یک پروژه آپارتمانی در کره نشان می دهد.

جدول ۲) بهره وری کار انواع متعدد کار در آپارتمانی در کره

روش     کار       سطح زمین         بهره وری

شکل اروپایی      ۸۷۵ ۴۸ ۷۴/ ۶۷۱ ۳۰       ۵۹/۱

شکل گروهی      ۹۲۸ ۳۱ ۹۴/۴۸۳ ۲۰        ۵۶/۱

شکل پیش ساخته ۸۲۸ ۵۹ ۰۴/۲۷۵ ۴۲        ۴۲/۱