مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: مطالعه ی «مدیریت بحران» و «ارتباط بحران» داخلی در سازمان ها

مشخصات محصول
قیمت:14000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M288

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ورود به حوزه ی جدید : مطالعه ی «مدیریت بحران» و «ارتباط بحران» داخلی در سازمان ها

عنوان انگلیسی:

Entering new territory: A study of internal crisis management and crisis communication in organizations

چکیده فارسی:

هدف این مقاله ارائه و بحث در مورد برخی از یافته های مهم از یک تحقیق بزرگ از مدیریت بحران و ارتباط بحران داخلی که در بهار ۲۰۱۱ در بین سازمان خصوصی و عمومی در دانمارک انجام شده (تحقیق ICMCC) این تحقیق در بین ۳۶۷ کمپانی خصوصی و بزرگ (که از DK1000 انتخاب شده بودند که توسط مجله تجاری بورسن بنا شده بود) و ۹۸ کمپانی عمومی (شهرداری ها) انجام شده. هدف کلی از این مطالعه بدست آوردن این ایده است که چگونه این کمپانی ها یا سازمان ها مدیریت بحران و فعالیت های ارتباط بحران داخلی را قبل، بعد و در طول یک بحران درک می کنند، برنامه ریزی، همکاری و اجرا می کنند. پرسشنامه این تحقیق شامل ۳۶ سوال است که به پاسخ دهندگانی که معمولاً مسئول آمادگی بحران برای سازمانها هستند، داده می شود. این نتایج حاصل ارتباط بحران از این تحقیق نشان می دهد که اکثریت سازمان ها یک طرح احتمالی برای بحران دارند. و بیشتر این طرح ها شامل جنبه های داخلی مربوط به مدیریت و ارتباط با سهام داران داخلی در طی یک بحران است. بنابر این این تحقیق یک رفتار حرفه ICMCC و رسمی را در برابر مدیریت بحران نشان می دهد همچنین در برابر یک بحران در رابطه با سهام داران سازمانی بین المللی درطول یک بحران وجود دارد. هر چه سازمان بزرگتر باشد احنمال بیشتری دارد که طرح بحران داشته باشد. این ویژه ی سازمان های خصوصی است. تحقیق ICMCC قسمتی از پروژ های تحقیقاتی مشارکتی بزرگ را نشان می دهد که توسط شورای تحقیقات مستقل علمی اجتماعی دانمارکی (۲۰۱۱-۲۰۱۴) حمایت مالی شده است و مدیریت بحران و ارتباط بحران در سازمان های دانمارکی نامیده شد. هدف این پروژه ی سه ساله مشخص کردن نقش مدیریت بحران و ارتباط بحران داخلی قبل، بعد و در طی یک بحران سازمانی و یا بحران اجتماعی است که منجر به کوچک شدن و یا تغییرات بزرگ در داخل سازمان و یا حوزه ی سازمانی می شود.

کلمات کلیدی : واکنش کارمندان، ارتباط بحران داخلی، مدیریت بحران داخلی، سازمان عمومی و خصوصی، بررسی

مقدمه:

ایجاد تعهد و هویت سازمانی یکی از چالش های مهم در ارتباط داخلی درسازمانهای عمومی و خصوصی است. اما زمانی که این سازمان در یک بحران قرار دارد این چالش بزرگترمیشود. مطالعات نشان میدهد که کارمندان که قبلا به سازمان خود افتخارمیکردند، نظر خود را از سازمان به خاطر وجود نوعی بحران (سو مدیریت، فراخوانی کالاها، شایعه ها، ) و مدیرانی که مدیریت بحران را در دست دارند، تغییر دهند. در دهه ی گذشت یا بیشتر پژوهشگران ارتباط بحران اول بر جنبه های داخلی ارتباط بحران تمرکز کردند اینکه این بحران به استراتژی ای که توسط یک سازمان پس ازبحران در تلاش برای بازگشتن و یا محافظت ازتصویرش و یا اعتبارش بین سهام داران بیرونی بکاربرده شده واکنش نشان میدهد. اما هنوز اطلاعات بسیار کمی درباره ی مسایل سازمان های بحرانی میدانیم. جدای از استثناهایی مثل مطالعات تحقیقاتی در بحران در ادامه ی مقاله ی karl weick

” “enacted sensemaking in crisis situation”     جنبه های داخلی بحران های سازمان، مدیریت بحران و مدیریت ارتباط، بسیاربحث و کاوش شده است. این تحقیق در زمینه ی مفهوم بخشیدن به تجربیات در حوزه بحران انجام شده است. که پیش از همه بایک مطالعه موردی کیفی مشخص شده و با هدف آزمایش کردن اینکه چگونه اعضای سازمانی دریک میزان کم معنا بوجود میاورند همانطورکه بحران در شرایط مختلفی اشکارمیشود یا چگونه مفهوم بخشیدن به تجربیات دریک میزان زیاد اجتماعی در پایان یک بحران اتفاق میافتد آن هم از طریق مطالعه گزارشات و دیگر ابزارهای تحقیق عمومی.

هدف این مقاله متفاوت است در این مقاله میخواهیم یافته های های اصلی از یک بررسی کمی بزرگ را از مدیریت بحران و ارتباط بحران اجرا شده در بهار ۲۰۱۱ دربین سازمانهای عمومی و خصوصی دانمارک ارائه و بحث کنیم که این یافته ها توسط گروهی از محققان در مرکز ASB برای ارتباطات مشارکتی دانشگاه Aarhus بدست آمده عنوان این بررسی مدیریت بحران و ارتباط بحران داخلی (از اینجا به بعد ICMCC) است. به طور ویژه، هدف این بررسی پاسخ به این سوال است که چگونه مدیران عنوان این بررسی مدیران اصلی که دانش و مسئولیت مربوط به عملکرد مدیریت بحران و ارتباط بحران داخلی را در سازمان های خصوصی و عمومی، این چهار حوزه زیر را درک کنند.

الف) بحرانهای سازمانی به طور کلی (شامل تجارب بحران های قبلی)

ب) الگوهای معمولی واکنشی و درک علت های پیشرفت و توالی در شرایط بحرانی دربین مدیران اصلی و میانی سازمانی و همچنین کارمندان ان (دربین اینها : اثر عواملی مثل نوع بحران، عملکرد شغلی، سابقه تحصیلی)

پ) آمادگی بحران به صورت رسمی در سازمان ها به چند دسته تقسیم میشود ۱: مدیریت بحران (مثل طرح های مدیریت بحران تدوین شده، تیم های مدیریت بحران و گام های مبتکرانه که برای در دست گرفتن جنبه های بحران داخلی اتخاذ شده ۲: ارتباط بحران داخلی (مثل کانال های ارتباطی، در نظرگرفتن یک سخنگوی داخلی، ارتباط با مدیریت اصلی و میانی و همچنین نقش رسانه های خبری)

ت) کیفیت آمادگی برای بحران داخلی سازمانی و نیازبه بهبود این آمادگی برای بحران

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد