مقاله ترجمه شده : مدیریت بحران جهانی – پژوهش های جاری و جهت گیری های آینده

دسته بندی:

قیمت: 200,000 ریال

تعداد نمایش: 334 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۸   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M726

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مدیریت بحران جهانی – پژوهش های جاری و جهت گیری های آینده

عنوان انگلیسی:

Global Crisis Management – Current Research and Future Directions

چکیده فارسی:

نمونه هایی از شرکت های چند ملیتی درگیر بحران را می توان در رسانه ها در سراسر جهان به وفور یافت. با وجود اهمیت این موضوع، وضعیت ادبیات و نظریه های  مرتبط با  مدیریت بحران جهانی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.با استفاده از یک رویکرد سه مرحله ای که معمولا استفاده می شود – ما به صورت خلاصه ادبیات موجود در مورد مدیریت بحران جهانی را مورد بررسی قرار می دهیم توصیف مدیریت بحران شامل سه فاز می باشد فاز قبل از بحران (پیشگیری و آماده سازی)، فاز بحران (پاسخ یا واکنش) و فاز پس از بحران (یادگیری و بازنگری) سپس سه مقاله موضوعی خاص را معرفی می کنیم. در نهایت، ما زمینه های آینده برای تحقیق در مورد مدیریت بحران جهانی را پیشنهاد می کنیم.

کلید واژه ها؛ مدیریت بحران جهانی، ارتباطات بحران جهانی

Abstract

Examples of crises involving multinationals can be found in the media around the world on a regular basis. Despite the importance of this topic, the state of the literature in the area of global crisis management has yet to be explored. Incorporating a commonly used three-stage approach describing crisis management as involving three phases – the pre-crisis phase (prevention and preparation), the crisis phase (response), and the post-crisis phase (learning and revision) – we briefly review the literature in global crisis management. We then introduce three special issue articles. Finally, we suggest future areas for research on the topic of global crisis management.

Keywords; Global crisis management,Global crisis communication

پاسخ دهید