مقاله ترجمه شده  تأثیر مدیریت ارتباط جمعی، جهت گیری بازاریابی رابطه ای، تعامل مشتری و اعتماد به برند بر وفاداری به برند

مشخصات محصول
قیمت:67000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۰ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1270

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Retailing and Consumer Services

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  تأثیر مدیریت ارتباط جمعی، جهت گیری بازاریابی رابطه ای، تعامل مشتری(دلبستگی مشتری) و اعتماد به برند بر وفاداری به برند: مطالعه موردی یک بانک تجاری در تایلند

عنوان کامل انگلیسی:

Effect of community relationship management, relationship marketing orientation, customer engagement, and brand trust on brand loyalty: The case of a commercial bank in Thailand

چکیده فارسی:

عدم قطعیت کسب‌وکار به دلیل پاندمی کووید-۱۹ ، صنایع مالی و بانکی را تحت فشار قرار داده است. این مطالعه وفاداری به برند (BL) را در صنعت بانکداری تایلند با ادغام مدیریت ارتباط جمعی (CoRM) (مدل ۴Cs)، جهت گیری بازاریابی رابطه ای (RMO)، تعامل مشتری (CE) و اعتماد به برند (BT) بررسی می کند. این مطالعه بررسی می کند که چگونه یک بانک تجاری تایلندی از چهار عامل موفقیت برای جذب مشتری جدید، کارایی کسب و کار، روابط بلندمدت و BL استفاده می کند. ما از داده‌های کمی و مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) برای شناسایی متغیرهای مؤثر بر BL  در ۱۶۵۰ مشتری یک بانک تجاری تایلندی استفاده می‌کنیم.  نتایج نشان داد که عوامل کلیدی موفقیت CoRM و RMO ها به طور غیرمستقیم با میانجی گری CE و BT بر BL تأثیر می گذارد. این نتایج ممکن است اثربخشی عملکرد پایدار در صنعت بانکداری را در حال حاضر و در آینده بهبود بخشد.

کلیدواژه ها: مدیریت ارتباط جمعی، جهت گیری بازاریابی رابطه ای، وفاداری به برند

Abstract

Business uncertainty due to the COVID-19 pandemic has brought financial and banking industries under stress. This study examines brand loyalty (BL) in the Thai banking industry by integrating community relationship management (CoRM) (4Cs model), relationship marketing orientation (RMO), customer engagement (CE), and brand trust (BT). It analyzes how a Thai commercial bank used four success factors to create new client acquisition, business efficiency, long-term relationships, and BL. We use quantitative data and structural equation modeling (SEM) to identify variables influencing the BL of 1650 customers of a Thai commercial bank. We found CoRM and RMO’s key success factors indirectly affected BL by mediating CE and BT. These results may improve sustained performance effectiveness in the banking industry now and in the future.

Keywords: Community relationship management, Relationship marketing orientation, Brand loyalty

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد