مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدیران بخش عمومی و کارآفرینی در جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 233 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M68

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدیران بخش عمومی و کارآفرینی در جمهوری اسلامی ایران

عنوان انگلیسی:

Public sector managers and entrepreneurship in Islamic Republic of Iran

چکیده فارسی:

هدف: در ایران، نقش کارآفرینان در جوامع در حال توسعه یک موضوع خاص مورد توجه برای برنامه ریزان و خط مشی گذاران بوده است، بر این اساس هدف این مقاله، کشف و آزمون برخی از موانع محیطی، رفتاری و ساختاری اصلی که کارافرینان در شرکت های صنعتی عمومی با آن مواجه اند می باشد.

طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: یک پیمایش ( پرسش نامه و مصاحبه) مشاهده و مستندات در دسترس روش های اصلی برای تولید داده های مرتبط بوده اند. سیزده سازمان عمومی امور اجتماعی که مشمول سند بودجه کشور  هستند به ما پاسخ دادند. با به کار بردن فرمول نمونه نامحدود و روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از ۲۲۰ سازمان در دسترس، ۱۶۹ پرسش نامه دریافت و تحلیل شد.

یافته ها: رابطه ی مستقیمی بین ویژگی های مدیریتی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد، هم چنین همبستگی معناداری بین ویژگی های کارکنان و کارآفرینی سازمانی در سازمان های فرهنگی – اجتماعی عمومی وجود دارد. گرچه یک گروه محدودیت مثل داده های کم . فقدان پژوهش سبب کاهش در کارآفرینی سازمانی شده است.

محدودیت ها/ کاربردهای پژوهش: این پیمایش مرتبط با مدیران در سازمان های عمومی است، مطالعات آینده باید شامل سازمان های بخش خصوصی که از یک مبنای تحلیل رقابتی برخوردارند توسعه داده شود.

کاربردهای عملی: نیازی برای نگهداری ساختاری و اصلاحات مدیریتی وجود دارد. برای رسیدن به این خط مشی های توسعه ی منابع انسانی واقعی باید تغییرات طرز برخورد و رفتار در مدیران قاعده مند شود.

ابتکار/ ارزش: این نخستین کوشش برای مطالعه ی مدیران و تمایلات کارآفرینی آن ها در سازمان های بخش عمومی است. آن دارای کاربردهای خط مشی برای توسعه ی آینده ی این بخش است.

کلیدواژه: مدیران، سازمان های بخش عمومی، کارآفرینی، ایران

۱-مقدمه

در یک محیط چالش برانگیز و متغیر، سازمان های نوین پیچیده تر می شوند. در عصر اطلاعات، سازمان هایی که به صورت موثر از اطلاعات قابل هضم و توانایی های شناختی منابع انسانی خود استفاده می کنند، می توانند از بقا، رشد و سودآوری خود اطمینان داشته باشند. با این حال، این کار نیاز به خلاقیت، نوآوری، تفکر راهبردی و کارآفرینی در ارائه ی محصولات و خدمات دارد. مسلماً نیاز به اتخاذ نگرش کارآفرینی بیش تر برای اطمینان از موارد فوق وجود دارد.

در ایران نقش کارآفرینان در جوامع در حال توسعه یک موضوع خاص مورد توجه برای برنامه ریزان و خط مشی گذاران ج ا ا در دهه ی گذشته بوده است. بنابراین، اقدامات مرتبط و مکانیسم هایی برای توسعه ی کارآفرینی در بخش خصوصی و هم چنین جامعه ی مدنی در برنامه های توسعه ی اجتماعی و اقتصادی سوم و چهارم ج ا ا پیشنهاد شده است. به عنوان نخستین گام در طرحی به نام « کاراد» در ایران بیش از ۵۰ دانشگاه به آموزش کارآفرینان و انجام پژوهش کارآفرینی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری انجام شده است. علاوه بر دانشگاه ها، دولت هم چنین تلاش برای حمایت از افراد و موسسات کارآفرینی از طریق ایجاد قوانین حمایتی و ارائه ی امکانات لازم انجام داده است. با وجود این تلاش ها هنوز هم موانع، چالش های جدی برای توسعه ی کارآفرینی در ج ا ا ایجاد کرده است.

این مقاله بر یافته های مطالعه ی میدانی که با هدف کاوش و بررسی برخی از موانع اصلی ساختاری و رفتاری و محیطی روبرو شده توسط کارآفرینان در شرکت های صنعتی عمومی ایران بنا شده است. به دنبال بخش مقدماتی خود، ادبیات کارآفرینی و کارآفرینان مرور می شود. پس از آن، محدوده ی مطالعه، یافته های اصلی و پیامدهای مدیران در برخی جزئیات بحث، شامل خواهد شد. در نهایت برای ارائه ی دستورالعمل های واقع بینانه جهت توسعه ی کارآفرینان و کارآفرینی در سازمان های مشابه تلاش خواهد شد.