مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه : چه کسی ، چه کسانی را نظارت می کند؟ مدیران اجرایی ، نظارت و ساختار سخاوتمندی در شرکت های بزرگ آمریکایی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 538 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۲۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی ) 

کد محصول:M48

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه : چه کسی ، چه کسانی را نظارت می کند؟ مدیران اجرایی ، نظارت و ساختار سخاوتمندی در شرکت های بزرگ آمریکایی

عنوان انگلیسی:

WHO IS GOVERNING WHOM? EXECUTIVES, GOVERNANCE AND THE STRUCTURE OF GENEROSITY IN LARGE U.S. FIRMS

چکیده فارسی:

ما نحوه ای که ساختار سازمانی بر استراتژی ها اثر می گذارند را بررسی می کنیم که رهبران شرکت اختیار چشمگیری دارند . نوع دوستی شرکت ، موضوع تحقیق ماست تا بررسی کنیم چگونه یک عنصر ساختاری متمایز – اساس شرکت – تاثیر مدیران ارشد فردی و مدیران بر استراتژی شرکت را محدود می کند . تحلیل ما از شرکت های فورچن۵۰۰ از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ نشان می دهد که ویژگی های رهبر در هر دو سطح مدیریت ارشد و رئیس بر سهم نوع دوستی شرکت اثر می گذارند . همچنین ما کشف کردیم که ساختار سازمانی ، تاثیر نوع دوستی اعضای هیات را محدود می کند که چگونه این یافته ها شناخت ما را از نحوه تعامل ساختار سازمانی و رهبری شرکت پیش می برد و چگونه سازمان ها می توانند به طور اثربخش تری ارزش استراتژیک فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت را درک کنند .

مقدمه

به نظر می رسد که بخشندگی یک حوزه غیر محتمل برای استراتژی های شرکت های بزرگ دولتی است . با این وجود تحقیقات ، نوع دوستی را به پیامدهای مهم استراتژیکی مرتبط می کنند از قبیل اعتبار شرکت ، حمایت مصرف کننده و تعهد کارکنان . چنین نوع دوستی استراتژیکی به طور فزاینده ای به عنوان روشی برای بررسی اهداف مهم اجتماعی و اقتصادی به طور همزمان در نظر گرفته می شود ، مناطق مورد نظر محیط رقابت که در آنجا شرکت و جامعه هر دو سود می برند . این دیدگاه با نقد غالب در تقابل است که کارکردهای نوع دوستی شرکت به عنوان مزیت مدیریت و احتمالا به عنوان استفاده از ارزش سهامداران برای سود شخصی مدیران است . علاوه بر این ، شواهد تجربی کلی برای ارتباط بین عملکرد اجتماعی و مالی به هم آمیخته و ناقص است و مکانیسم هایی که ممکن است عامل افزایش انتخاب نوع دوستی در استراتژی های کاری باشد را مبهم می گذارند .

تحقیقات اخیر احتمالاتی را تعیین می کنند که بر ماهیت استراتژیک نوع دوستی اثر می گذارند مانند ویژگی های محیط های خارجی سازمان ها و مشخصات سهامداران کلیدی . اما اطلاعات نسبتا اندکی در مورد اثرات عوامل در شرکت بر نوع دوستی شرکت وجود دارد . تحقیقات نشان داده است که رهبران شرکت به ویژه اختیار چشمگیر و گاهی اوقات بدون بررسی بر فعالیت های نوع دوستانه دارند ، یک نکته کلیدی در نقد ماندگار است که نوع دوستی عمدتا بخشش مدیریتی است . با این وجود اثرات خاص رهبران بر رفتار نوع دوستانه ، استراتژیک یا غیر آن کشف نشده باقی می ماند . بنابراین تحلیل اثر رهبران نوید روشن کردن احتمالات داخلی را می دهد که از طریق آن ممکن است نوع دوستی به عنوان یک استراتژی کاری یا به عنوان خسارت آژانس به وجود آید .