مقاله ترجمه شده :  ابهام زدایی از مدیریت دانش در بنگاههای کوچک و متوسط

مشخصات محصول
قیمت:16000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: M654

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  ابهام زدایی از مدیریت دانش در بنگاههای کوچک و متوسط

عنوان انگلیسی:

Demystifying Knowledge Management in Indian Manufacturing SMEs

چکیده فارسی:

هدف این تحقیق بررسی و کاوش پیرامون  نگاههای مختلف به مدیریت دانش در بنگاهها کوچک و متوسط تولیدی هند است. نتایج تحقیق به شرح زیر است: یادگیریاز طریق تحلیل موشکافانه مصاحبه هایی که با مدیرعامل ، مدیران ارشد، مشاوران تولید و دانشجویان و .. انجام گرفته است. این تحقیق همچنین شامل یک مرور خلاصه بر پرو‍ژه های مدیریت دانش در SME ها میشود و موانع مختلف مدیریت دانش را بر می شمارد. این تحقیق نهایتا” بعنوان نتیجه، عوامل زیر را بعنوان فاکتورهای محرک کلیدی مدیریت دانش برشمرده است: مطالعه ژرف گرایشان و جهتگیری های بازار( بعنوان یکی از زیرمجموعه های مدیریت دانش)، یادگیری از مشاوران، حضور در کنفرانسها/کارگاههای خارج از هندخصوصا در مباحث ویژه ای همچون فرایندهای تولید، استفاده گسترده از اینترنت و جلسات مداوم تعاملی با کارمندان. حرفه ای گری در مدیریت دانش، شبکه های اجتماعی و تعاملات صنعت و دانشگاه . نیاز به توجه بیشتر دارد و کار کردن بر روی اینها به جایگاه هندوستان در مقصد تولید بین المللی، مخصوص در نواوری و توسعه پایدار کمک خواهد کرد. این تحقیق همچنین یکسری توصیه های مدیریتی برای مالکان SME  جهت استفاده اثربخش مدیریت دانش در سازمان خود، میکند.

کلمات کلیدی:     تولید ، بنگاههای کوچک و متوسط  ، مدیریت دانش

۱-مقدمه

 مدیریت دانش یک مفهوم جدید نیست، اما آن یک بحث اصلی در نگرانیهاییست که در سرتاسر عالم در کسب و کارهایی است که در مراحل پرتلاطمی خصوصا در اقتصاد دانش محور ، بروز میکنند. هر کس به نوعی به مدیریت دانش نگاه میکند. بسیاری از محققان تعاریف متعدد خود را از مدیریت دانش دارند. مطابق لونینسن، مدیریت دانش از کمبود یک تعریف جهانی رنج میبرد. آناندوسینگ، اظهار میدارد که مطالعه و فهم مدیریت دانش تنها بوسیله تعاریف آن، مشکل است زیرا آن در ارتباط با عناصر دیگری نیز می باشد. اثرات و چالشهایی که مدام درحال تغییر هستند بستگی به میزان ارزشمندی آن و میزان تبعیت از مدیریت دانش دارد. در SME ها، تولید دانش میتواند از منابع زیر سرچشمه بگیرد: صاحبان، مدیران تولید، ناظرها، کارگرها، فروشنده ها، مشتریان،مشاوران، کنفرانسها، شبکه های اجتماعی، گرایشات بازار ، درگاههای دانشی، فرومهای دانشی، کتب، موردکاوی ها، مقالات تحقیقی و …. نقش مدیریت دانش در استراتژی تجاری در زمینه راه زنده ماندن در بازار رقابتی امروز شرح داده می شود.

رهبران تولید دنبال این هدف هستند  که روندها را که میتواند محیط تولید جهانی رقابتی را ایجاد کند، را درک نماییم. متعاقبا ، آنها یک شاخص رقابت تولیدی جهانی را ارائه کرده اند. (GMCI). مطالعات بر روی این شاخصنشان داد که هند در رتبه ی چهارم بین ۳۸ کشور قرار گرفته است.سه کشور چین ، آلمان و آمریکا در سه رتبه اول هستند. این اتظار میرود که هند در ۵ سال اینده به رتبه ی دوم صعود کند. در بین شاخصهای رقابت تولید و محرکهای آن، شاخص استعداد و محرک نواوری در رتبه ی اول  و بالاترین رتبه شاخصها را دارد. آنها همچنین دو زیرمولفه برای این محرک اصلی تعریف کرده اند. اولین زیرمولفه کیفیت و دردسترس بودن محققان ، دانشمندان و مهندسان است. دومین مولفه کیفیت و دردسترس بودن نیروی کار ماهر است. این درک روشنی را ارائه میدهد که مدیریت دانش یک نقش مهم در تبدیل هند به یک مقصد  تولید جهانی، بازی میکند.

Abstract

The purpose of this research work is to explore various insights on knowledge management in the Indian manufacturing Small and Medium Scale Enterprises (SMEs). The research outcome is the learnings from the analysis of in-depth interviews conducted with CEOs, top managers, manufacturing consultants, students and various talk shows covered. This study also includes a brief review of knowledge managementpractices in SMEs and covers various barriers to knowledge management. The study concludes that the in-depth study of market orientation, which is one of the subsets of knowledge management, learnings from consultants, attending conferences/workshops outside India specific on a particular topic & subtopic of manufacturing processes, extensive use of internet and frequent interactive sessions with employees are seen as key driving factors of knowledge management. Knowledge management professionalism, social networking and industry academia interaction require more attention and workout as these would help position India as an international manufacturing destination, specific to innovation and sustainable development. This research study also suggests few managerial implications for owners of SMEs for the effective use of knowledge management in their organizations

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد