مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اتخاذ نوآوری های فنی – ارتباطی چارچوبی برای مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 493 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:۳۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۰ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M110

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اتخاذ نوآوری های فنی – ارتباطی چارچوبی برای مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری

عنوان انگلیسی:

The adoption of techno-relationship innovations A framework for electronic customer relationship management

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله تدوین یک چارچوب تحقیقی جامع برای فهم اتخاذ نوآوری های فنی – ارتباطی است. دومین هدف بررسی عواملی است که بر انتخاب بسته های کاربردی الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری (eCRM) اثر می گذارند.

طرح/روش/رویکرد – مدلهای کنونی اتخاذ مورد بحث قرار گرفته و ادغام شدند. بیست عامل احتمالی تعیین کننده پیشنهاد شد و تحقیقی با استفاده از یک پرسشنامه خود-گردان (self-administered) انجام گرفت. داده هایی از ۵۰۸ بنگاه تولیدی کوچک و متوسط (SMEs) در تایلند جمع آوری شد. فرضیه ها با استفاده از تحلیل تشخیصی مورد آزمون قرار گرفتند.

یافته ها – اعتبار چارچوب تحقیق تأیید شد. هفده عامل توانایی تشخیص بین اتخاذکنندگان eCRM و غیراتخاذکنندگان را دارند. اما تحلیل آماری چندمتغیره نشان می دهد که ۱۲ عامل قدرت تشخیصی قابل قبولی دارند و باید به آنها اولویت داد. پنج عامل مؤثرتر از بقیه عبارتند از سازش پذیری، فشار صنعت، فشار مشتری، هنجار ذهنی، و نگرش.

محدودیتها/ دلالتهای تحقیق – این تحقیق یک مدل تحقیقی جامع برای بررسی اتخاذ نوآوری های فنی – ارتباطی پیشنهاد می کند. این مدل ۲۰ عامل را از زمینه های فردی، تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی شامل می شود. تحقیق تجربی مبتنی بر چشم انداز آسیایی است اما مدل تحقیق در کشورهای دیگر هم به همان اندازه قابل استفاده است.

دلالتهای عملی – یافته ها به آژانسهای دولتی/ خصوصی و عرضه کنندگان تکنولوژی که می خواهند انتخاب بسته کاربردی eCRM و اجزای مربوط به آن را بین SMEهای تولیدی تشویق کنند راهنمایی هایی ارائه می کند.

اصالت/ ارزش – مفهوم نوآوری فنی – ارتباطی برای اولین بار مطرح شده است. این تحقیق روشی فراگیر برای درک عوامل مؤثر بر اتخاذ نوآوری های فنی – ارتباطی پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها: ارتباط با مشتری، تایلند، بنگاههای کوچک تا متوسط، تجارت الکترونیکی، استراتژی تحت هدایت تکنولوژی

  1. ۱. مقدمه

تکنولوژی اطلاعات (IT) امروزه نقش مهمی در تمهیدات تجاری بازی می کند. رقابت تجاری تحت تأثیر پیشرفت آی تی قرار دارد (پورتر و میلر، ۱۹۸۵). شرکتهایی در رابطه با آی تی نوآوری هایی کرده اند تا از رقبای خود بهتر عمل کنند. انتخاب نوآوری های آی تی مناسب می تواند عملکرد یک شرکت را بهبود بخشد و نهایتاً منجر به مزیت رقابتی گردد. همانطور که نشان داده شده است ارتباط با مشتری عامل مهمی در تعیین موفقیت یا شکست یک بنگاه است. شرکتهایی که توجه خود را بر نیازها و خواسته های مشتریان خود متمرکز می کنند در وضعیت بهتری از دیگران برای رسیدن به موفقیت بلند مدت قرار دارند (جاورسکی و کوهلی، ۱۹۹۳؛ کوتلر، ۲۰۰۰؛ لویت، ۱۹۶۰؛ وبستر، ۱۹۸۸). این از چند تحقیق تجربی معلوم می شود که نشان می دهند مشتری – محور بودن شرکت با عملکرد تجاری رابطه مثبتی دارد (بیکر و سینکولا، ۱۹۹۹؛ ماتسونو و منتزر، ۲۰۰۰؛ نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰). از نظر بازاریابی، آی تی نقش مهمی در توانایی یک شرکت برای مدیریت مؤثرتر و پربازده تر روابطش با مشتریان بازی می کند. در بسیاری موارد، مشتریان راضی کمتر احتمال دارد که به رقبای دیگر رجوع کنند، که ورود به بازار یا به دست آوردن سهمی از بازار را برای رقبا دشوار می سازد (بوکانان و گیلز، ۱۹۹۰).

اگرچه حجم زیادی از آثار درباره اتخاذ نوآوری آی تی و کاربرد آن وجود دارد، تحقیقات درباره اتخاذ نوآوری آی تی با هدف خاص انجام کارهای بازاریابی ارتباطی اندک است. به علاوه، مدلهای کنونی اتخاذ تکه تکه اند و توضیحات ناقصی درباره وقوع اتخاذ نوآوری ارائه می دهند. تا امروز تحقیقاتی که از مدلهای اتخاذ استفاده کرده اند متغیرهای گوناگونی را برای توضیح پدیده ها به کار برده اند که منجر به ناسازگاری در نامگذاری، گروهبندی، و مرزهای متغیرها شده است. این باعث سردرگمی آژانسهای دولتی / خصوصی و عرضه کنندگان تکنولوژی می شود که سعی می کنند اتخاذ این نوآوری های مربوط به آی تی را ترویج نمایند. چارچوب جامعی وجود ندارد که همه جنبه های عوامل احتمالی را که ممکن است بر تصمیم یک شرکت برای اتخاذ اثر بگذارند پوشش دهد. نبودن چنین قلمرو تحقیقی اساس تحقیق حاضر را تشکیل می دهد.

در این تحقیق، اصطلاح “نوآوری فنی – ارتباطی” پیشنهاد شده و به صورت یک فکر، فرایند، روش، محصول، یا خدمت که منظور از آن انجام کارهای بازاریابی ارتباطی است و برای یک فرد یا شرکت تازه به نظر می رسد تعریف شده است. یک نوآوری فنی – ارتباطی بسته به اینکه چگونه فهمیده و استفاده شود می تواند یک سرویس اخطار پیام کوتاه، وب سایت، تلفن همراه، خبرنامه، سیستم پست الکترونیکی، بلاگ، راه حل نرم افزاری خاص، برنامه های تبلیغاتی و غیره باشد. مسأله اصلی این است که باید جدید شمرده شود و توانایی انجام یک وظیفه بازاریابی ارتباطی را داشته باشد.