مقاله ترجمه شده مدل های تعارض درون گروهی در مدیریت

دسته بندی:

قیمت: 39000 تومان

تعداد نمایش: 205 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۳  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M770

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Economic Behavior and Organization

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  مدل های تعارض درون گروهی در مدیریت : بررسی ادبیات

عنوان کامل انگلیسی:

Models of intragroup conflict in management: A literature review

چکیده فارسی:

مطالعات مرتبط با پویایی درون گروهی در پژوهش های مدیریت ، تعارض را یک فرایند اقتضایی می داند که براساس ویژگی های گروه و زمینه ، می تواند برای گروه مضر یا مفید باشد. ما در مطالعات مدیریت ، پنج مدل از تعارض درون گروهی را بررسی می کنیم. این مدل ها شامل مدل های تنوع-تعارض و مذاکره رفتاری است که عمدتا بر تعارضات، بین گروهی از افراد متمرکز است، مدل های مبادلات اجتماعی و اقتصاد هزینه معامله که عمدتاً بر تعارض بین گروهی در شرکت ها متمرکز است و مدل های معضلات اجتماعی که بر تعارضات مجموعه ای از افراد ، سازمان ها ، جوامع و نسل ها متمرکز شده اند. این مطالعه خلاصه ای از هر مدل ، مقالات بنیادی مدل ها ، جدیدترین کاربردها و پیشرفت های مدل ها در دهه گذشته؛ مسیرهای تکاملی و تحقیقات آتی را ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: مذاکره رفتاری ، تعارض ، تنوع ، تعارض درون گروهی ، روابط درون سازمانی ، مبادلات اجتماعی ، معضلات اجتماعی ، اقتصاد هزینه های معامله

 

Abstract

The study of intragroup dynamics in management studies views conflict as a contingency process that can benefit or harm a group based of characteristics of the group and con- text. We review five models of intragroup conflict in management studies. These models include diversity-conflict and behavioral negotiation models that focus primarily on con- flict within a group of people; social exchange and transaction cost economics models that focus primarily on conflict within a group of firms; and social dilemma models that fo- cus on conflict in collectives of people, organizations, communities, and generations. The review is constituted by summarizing the insights of each model, foundational papers to each model; the most recent uses and developments of the models in the last decade; the complementarity of these models; and the future research directions.

Keywords: Behavioral negotiation, Conflict ,Diversity, Intragroup conflict, Intra-organizational relationships ,Social exchange, Social dilemmas, Transaction costs economics