مقاله ترجمه شده : مدل طرح ریزی فازی نامطمئن متغیرهای کلامی برای تصمیم گیری چند معیاره برای سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بیمارستان

دسته بندی: -

قیمت: 32000 تومان

تعداد نمایش: 575 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ی ترجمه ی فارسی: ۳۰ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M730

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ :  مدل طرح ریزی فازی نامطمئن متغیرهای کلامی برای تصمیم گیری چند معیاره برای سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بیمارستان

عنوان انگلیسی:

Hesitant fuzzy linguistic projection model to multi-criteria decision making for hospital decision support systems

چکیده فارسی

بمنظور بهبودِ توانایی و راندمانِ مدیریت بیمارستانی، بررسی مشکلاتِ تصمیم گیری با هدفِ  کمک به سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در بیمارستان ها برای ما دارای اهمیت و لازم می باشد. با توجه به پیچیدگی و فوری بودن امور مدیریت بیمارستان، این مقاله یک مدل پیش بینی  با مجموعه های طرح ریزی فازی نامطمئن تصمیم گیری برای حل مشکلات تصمیم گیری را پیشنهاد می کند. مدل پیشنهادی نه تنها می تواند عدم قطعیت مشکلات و تردید تصمیم گیرندگان را توصیف کند، بلکه همچنین می تواند خصوصیات ذهنی نتایجِ تصمیم گیری را کاهش و ویژگی های عینی را افرایش دهد. از اینرو، برای بدست آوردنِ وزن معیارها با اطلاعات طرح ریزی فازی نامطمئن ، روش تجزیه و تحلیل خطا ارائه می شود. علاوه بر این، ما مقایسه هایی را بین مدل پیشنهادی و دیگر روش های تصمیم گیری انجام داده، و مزایا و معایب آن را ارائه می دهیم. در نهایت، یک مطالعه موردی در سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بیمارستانی برای آشکارسازی درستی و قابلیتِ کاربردِ مدل پیشنهادی مطرح می شود.

  1. مقدمه

با توسعه سریع فناوری اطلاعات، رقابت در بازار خدمات پزشکی سخت تر می شود، که باعث می شود بیمارستان ها، کارایی و کیفیت کار خود را بهبود بخشند. سیستم اطلاعات بیمارستان  ( HIS) (سوزوکی، اوموری، آکیاما، و فوکوهارا، ۲۰۰۵) که از تدابیر و سیاست های مدیریت پزشکی به کمک تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کند، برای حمایت از مدیریت بیمارستان معرفی گردید، در یک سیستم اطلاعات بیمارستانی، داده ها بصورت منسجم در پایگاه داده‌ها ذخیره می شوند. با فراهم سازی برخی نمونه های موفق و تجربیاتِ کاربردهای کامپیوتری، کوپرمن و گاردنر (۱۹۹۱) دستورالعملِ چگونگی طراحی یک HIS با چند اشتباه را ارائه دادند. پس از آن، از جنبه های بستری بیمارستانی و هزینه دوره بستری شدن در بیمارستان را ارائه نمودند، ایوانز، کالسن، استیونس، پاستوتنیک و گاردنر (۱۹۹۳) از HIS برای ارزیابی اثراتِ موضوعاتِ مربوط به مواد مخدر استفاده کردند.

با این وجود، محدودیت های HIS بتدریج در عمل با انباشت داده های بالینی و اداری آشکار می شود. در چنین مواردی، سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بیمارستان (HDSS) (ژانگ، شو- تائو، ژانگ، و جیان-بو، ۲۰۰۵)، که دارای تجزیه و تحلیل داده های مختلف و تکنیک های داده کاوی است، برای مقابله با داده های گسترده مدیریت پزشکی  ارائه گردید. توسط HDSS، برخی یافته ها و قوانینِ جدیدِ پزشکی بالینی  و مدیریت بیمارستان را می توان حاصل نمود. از آنجا که HDSS برای کمک به استراتژی های مدیریت بیمارستان موثر است، بسیاری از محققان تلاش کرده اند تا مشکلات مربوط به HDSS  را بررسی نمایند. ژانگ و همکاران (۲۰۰۵)، پردازش تحلیلی آنلاین (OLAP) را در HDSS برای حل مشکلات تصمیم گیری پزشکی بکار بردند.

با خلاصه داده ها و ابزارهای بصری، بارِت، موندیک، نارایان، ویجایاکومار و ویجایاکومار (۲۰۰۸) مدل هایی غیرخطی برای طراحی سیستم های حمایت از تصمیم گیری برای فارماکوتراپی  امراض کودکان را ایجا نمودند. علاوه بر این، شِکلوسکی-کوردی، شاکین، پتاشکو و شورین (۲۰۰۵)، روشی را برای پردازش داده های بالینی پیشنهاد دادند. برای افزایش کارایی HDSS، کاواموتو، هولیان، بالاس و لوباچ(۲۰۰۵)، ادبیات مربوط را برای شناسایی ویژگی های سیستم های پشتیبانی بالقوه تصمیم گیری جمع آوری و تجزیه و تحلیل کردند. نانی برانام، لومینی، بَریئر(۲۰۱۰)، تکنیک های هوش مصنوعی را بررسی نمودند، که می تواند در سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری درخصوصِ مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار گیرند. برای رسیدگی به فرآیند پشتیبانی بالقوه تصمیم گیری، آلِکسووسکا-استوجکوسکا و لوسکووسکا (۲۰۱۳) از روش های داده کاوی برای استخراج و جمع آوری اطلاعات بیماران مبتلا به آسم استفاده کردند.

Abstract

To improve the ability and efficiency of the hospital management, it is needed for us to handle the decision making problems so as to assist the hospital decision support systems. Considering the complexity and urgency of the hospital management affairs, this paper proposes a projection model with hesitant fuzzy linguistic term sets to solve the decision making problems under consideration. The proposed model not only can describe the uncertainties of the problems and the hesitancy of the decision makers, but also can decrease subjective and increase objectives of the decision making results. Then, the error analysis method is provided to obtain the weights of the criteria with hesitant fuzzy linguistic information. Furthermore, we make comparisons between the proposed model and other decision making methods, and present its advantages and drawbacks. Finally, a case study on hospital decision support systems is made to illustrate the validity and applicability of the proposed model.

Keywords Hospital decision support system,Multi-criteria decision making,Hesitant fuzzy linguistic term set,Projection model,Error analysis method