مقاله ترجمه شده مدل سرمایه گذاری، تامین مالی و خروج شرکت با محدودیت استقراض مبتنی بر درآمد

مشخصات محصول
قیمت:93000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H976

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Review of Financial Analysis

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  مدل سرمایه گذاری، تامین مالی و خروج شرکت با محدودیت استقراض مبتنی بر درآمد

عنوان کامل انگلیسی:

Corporate investment, financing, and exit model with an earnings-based borrowing constraint

چکیده فارسی:

این مقاله مدل اختیارات حقیقی را برای مطالعه اثرات محدودیت استقراض مبتنی بر درآمد (EBC) بر تصمیمات سرمایه گذاری، تامین مالی و خروج یک شرکت ارائه می دهد. ما نشان می‌دهیم که چگونه EBC تاثیر متفاوتی بر تصمیمات و ارزش‌ها در مقایسه با محدودیت استقراض مبتنی بر ارزش انحلال (LBC) دارد. برخلاف LBC، شرکتی که دارای EBC است سرمایه گذاری را به تاخیر می اندازد تا سقف بدهی را افزایش دهد. برگشت پذیری سرمایه گذاری (یا به طور معادل، ارزش انحلال) تا حد زیادی بر شرکت دارای EBC تأثیر نمی گذارد، اگرچه بر شرکت دارای LBC تأثیر زیادی می گذارد. برخلاف LBC، EBC با نوسانات بیشتر کاهش می یابد، زیرا نوسانات بالاتر سرمایه گذاری را به تاخیر می اندازد، که منجر به افزایش سقف بدهی می شود. با برگشت پذیری سرمایه گذاری کم و نوسانات بالا، EBC از منظر ارزش شرکت به LBC ارجحیت دارد و در صورت درماندگی مالی، شرکت به جای ورشکستگی انحلال، وارد سازماندهی مجدد ورشکستگی خواهد شد. این موضوع همچنین حاکی از رابطه مثبت بین EBC و سازماندهی مجدد  ورشکستگی است. نتایج ما تا حد زیادی با مشاهدات تجربی سازگار است.

کلمات کلیدی: اختیارات حقیقی، محدودیت های استقراض، ساختار سرمایه، ورشکستگی

Abstract

This paper develops a real options model to study the effects of an earnings-based borrowing constraint (EBC) on a firm’s investment, financing, and exit decisions. We highlight how EBC affects the decisions and values differently than a liquidation value-based borrowing constraint (LBC). Unlike LBC, the firm with EBC delays investment to increase the cap of debt. Investment reversibility (or equivalently, liquidation value) does not largely affect the firm with EBC, although it greatly affects the firm with LBC. Unlike LBC, EBC loosens with higher volatility because higher volatility delays investment, which increases the cap of debt. With low investment reversibility and high volatility, EBC is preferable to LBC from a firm value perspective, and in case of financial distress, the firm will go into reorganization bankruptcy rather than liquidation bankruptcy. This also implies a positive relation between EBC and reorganization bankruptcy. Our results are largely consistent with empirical observations.

Keywords: Real options, Borrowing constraints, Capital structure, Bankruptcy

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد