دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مسائل مرتبط به مدل سازی تایید سخت افزاری در زبان برنامه نویسی الکترونیک

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 426 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۴      صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:CM41

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مسائل مرتبط به مدل سازی تایید سخت افزاری در زبان برنامه نویسی الکترونیک

 

عنوان انگلیسی:

Modeling Hardware Verification Concerns Specified in the e-language

 

چکیده فارسی:

زبان الکترونیک (زبان برنامه نویسی e)  به عنوان زبان اثبات شده سخت افزاری می باشد که به صورت گسترده ای برای مشخص کردن طرح های جریانات الکترونیکی از طریق توسعه و اجرای برنامه، مورد استفاده قرار می گیرد. در سال های اخیر، رشد مستمر این تست ها در فناوری اطلاعات باعث ایجاد مشکلاتی در درک، حفظ و گسترش آن ها شده است. در نتیجه تصمیماتی برای مستند ساختن این تست ها در سطح بالاتر گرفته شده است. بر این اساس، تلاشی را به منظور ایجاد تطبیق با رویکردهای مدلسازی جنبه گرا کنونی، انجام می دهیم. در این مقاله، تجارب خود را در ارتباط با کاربرد این درون مایه/ زبان های برنامه نویسی یکپارچه که به عنوان یک رویکرد جنبه گرا می باشد،در ارائه تست های جنبه گرا که در زبان برنامه نویسی e،  مد نظر قرار می دهیم. مشخص شده است که مفاهیم جنبه گرا که توسط موضوعات/زبان های برنامه نویسی یکپارچه مورد حمایت قرار می گیرند، برای به ارائه زبان برنامه نویسی e به دلیل پویا بودن این زبان و ماهیت زمانی آن، مناسب نمی باشند. بر مبنای چنین تجربیاتی، ما مجموعه ای از شرایطی را مطرح می کنیم که می بایست قبل از رویکردهای طراحی جنبه گرا همانند موضوعات و زبان های برنامه نویسی یکپارچه که دارای قابلیت عرضه سیستم های جنبه گرا در زبان e می باشند، مد نظر قرار می دهیم.

کلیدواژه: تایید سخت افزاری، زبان برنامه نویسی e، مدل سازی جنبه گرا، موضوع/UML.

  1. مقدمه

فناوری اطلاعات به ارائه مواد نیمه سانا در ارتباط با تکنولوژی وسایل نقلیه موتوری، ابزارهای الکترونیک صنعتی، ریزتراشه های کوچک و بخش های امنیتی و همچنین برنامه های کاربردی در ارتباطات می پردازد.

این اطلاعات برمبنای حق کپی رایت ACM 2009 می باشد. این نسخه ای از کتاب این محقق می باشد. آن در اینجا به اجازه ACM برای استفاده شما قرار داده شده است و هدف انتشار مجدد آن نمی باشد. نسخه نهایی آن در AOSD 09 در کنفرانس بین المللی ACM در ارتباط با توسعه نرم افزاری جنبه گرا منتشر شده است.

این محصولات بر مبنای نوع آوری های آنالوگ و سیگنال های ترکیبی، فرکانس رادیویی، و تکنولوژی کنترل توان می باشد. این شرکت در حال حاضر تقریبا ۲۲۹۰۰ حق ثبت را در این فناوری ها دارا می باشد.

اسپکمن به عنوان یک ابزار تثبیت سخت افزارهای جنبه گرای می باشد که توسط اطلاعات موجود برای تایید طرح های جریانات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. این فناوری به زبان برنامه نویسی جنبه گرای نوشته شده است که به نام e می باشد. این زبان توسط اینفینئون برای ساخت برنامه ای که باعث ایجاد محرک هایی در درون طرح های سخت افزاری و بررسی فعالیت های خاص می شود، نوشته می شود. پیشرفت مستمر این برنامه ها در سال های اخیراین مسئله را ایجاد کرده است که چگونه می توان به حفظ و استفاده از این کدها با توجه به پیچیدگی های روزافزون آن ها پرداخت. این بررسی ها در پروژه های چند منظوره با توجه به ویژگی های مختلفی که به این پروژه ها اضافه می گردد، مد نظر قرار می گیرند. زمانی که می خواهیم با برنامه های مختلفی که توسط برنامه نویسان آن ها انطباق پیدا کنیم، تعداد این فعالیت های جنبه گرا تشخیص این فرایند را مشکل می سازد که چه عملکردی تعریف می گردد و در چه زمانی روش های خاص با توجه به انواع متفاوت آن ها مجدادا بازنویسی می شوند. برای جمع بندی این مشکلات، اطلاعات مربوط به طراحی هر پروژه خاص به طور نسبی و یا کامل زمانی که افراد از این مرحله دور می شوند، کنار گذاشته می شود. مشخص شده است که استفاده از زبان های طراحی گرافیکی در سطوح بالا، برای مشخص کردن این تست ها باعث افزایش سرعت انتقال اطلاعات و تشخیص پروژه ها می گردد و به این ترتیب کمکی به حفظ و به کارگیری کدهای موجود می کند.