مقاله ترجمه شده یک مدل بهینه سازی فازی برای طراحی یک شبکه کارآمد برای زنجیره تامین خون تحت عدم قطعیت و اختلال

مشخصات محصول
قیمت:85000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1490

نام ناشر (پایگاه داده): اشپرینگر

نام مجله:   Annals of Operations Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  یک مدل بهینه سازی فازی برای طراحی یک شبکه کارآمد برای زنجیره تامین خون تحت عدم قطعیت و اختلال

عنوان کامل انگلیسی:

A fuzzy optimization model for designing an efficient blood supply chain network under uncertainty and disruption

چکیده فارسی:

در بلایای طبیعی مانند زلزله، به دلیل تعداد زیاد مجروحان، تقاضا برای واحد های خون در مراکز بهداشتی درمانی به شدت افزایش می یابد. بنابراین، طراحی یک شبکه زنجیره تامین کارآمد برای مدیریت توزیع خون یکی از دغدغه‌های اصلی سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی در شرایط غیر قطعی می باشد. هدف این مطالعه ارائه روشی برای به حداقل رساندن هزینه کل شبکه تامین خون و کمبود خون است. ما یک مدل ریاضی چند دوره ای فازی جدید با استفاده از اعداد فازی ذوزنقه ای با درجه عضویت فازی کروی برای طراحی شبکه تامین خون ارائه کردیم. روش پیشنهادی احتمال وقوع بلایای طبیعی در سمت آسیایی استانبول، مرکز اقتصادی و فرهنگی ترکیه را در نظر گرفته است. مدل پیشنهادی بر اساس تابع هدف فازی و متغیرهای فازی ارائه شد، بنابراین نتایج نهایی به صورت فازی باقی ماندند. پارامترهای غیرقطعی شامل تقاضا برای خون از گروه‌های خونی مختلف در هر بیمارستان، میزان عرضه خون در هر مرکز اهدای خون، درصد خون قابل استفاده، نرخ شکست اجزای شبکه و هزینه‌های شبکه می باشد. این پارامترها با اعداد فازی ذوزنقه ای نمایش داده می شوند به طوری که درجات عضویت مشخص شده توسط مجموعه های فازی کروی را دارا می باشند. برای تجمیع نظرات تصمیم گیرندگان در مورد پارامترها، عملگر جمعی میانگین هارمونیک وزنی جبری اعداد فازی کروی (SFNAWHM) به کار گرفته شده است. شبکه مربوطه از چهار لایه تشکیل شده است: مناطق اهدای خون، مراکز جمع آوری خون، مراکز اصلی خون و بیمارستان ها. ما مفهوم اختلال در سراسر زنجیره تامین را با در نظر گرفتن نرخ شکست برای تمام اجزای شبکه در نظر گرفتیم. در نهایت، یک تحلیل حساسیت برای اعتبارسنجی مدل فازی پیشنهادی و روش‌شناسی راه‌حل انجام می‌شود.

کلید واژه: زنجیره تامین خون · برنامه ریزی فازی · مجموعه های فازی کروی · فجایع(بلایای طبیعی) · عدم قطعیت

Abstract

In a natural disaster such as an earthquake, due to the extensive number of injured, demand for blood units sharply increases in health care centers. Thus, designing an efficient supply chain network for managing blood distribution is one of the major concerns for the healthcare systems under uncertain conditions. This study aims to propose a methodology to minimize the total cost of the blood supply network and total blood shortage. We proposed a new fuzzy multi-period mathematical model using trapezoidal fuzzy numbers by Spherical Fuzzy membership degrees for the blood supply network design. The proposed methodology has considered the possibility of natural disasters in Istanbul (Asian side), the economic and cultural center of Turkey. The proposed model is formulated by fuzzy objective function and fuzzy variables; thus, the final results remained in the fuzzy form. The uncertain parameters are the demand for blood from different blood types in each hospital, the amount of the blood supply in each blood donation facility, the percentage of usable blood, failure rates of the network’s components, and network costs. These parameters are represented by trapezoidal fuzzy numbers so that they have membership degrees stated by spherical fuzzy sets. To aggregate decision-makers viewpoints about parameters, spherical fuzzy number algebraic weighted harmonic mean (SFNAWHM) aggregation operator is employed. The relevant network consists of four layers: blood donation areas, blood collection centers, main blood centers, and hospitals. We considered the concept of disruption throughout the supply chain by considering failure rates for all network components. Finally, a sensitivity analysis is performed to validate the proposed fuzzy model and solution methodology.

Keyword: Blood supply chain · Fuzzy programming · Spherical fuzzy sets · Disaster · Uncertainty

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد