مقاله ترجمه شده اثرات ادغام خدمات پس از فروش در مدل آمیخته بازاریابی سنتی بر ارزش خدمات و حفظ مشتریان برند های فروشگاه پوشاک

مشخصات محصول
قیمت:53000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1293

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Environmental Technology & Innovation

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  اثرات ادغام خدمات پس از فروش در مدل آمیخته بازاریابی سنتی بر ارزش خدمات و حفظ مشتریان برند های فروشگاه پوشاک در چین

عنوان کامل انگلیسی:

The effects on service value and customer retention by integrating after sale service into the traditional marketing mix model of clothing store brands in China

چکیده فارسی:

ادبیات مرتبط با برند های فروشگاه پوشاک، نشان از ضعف استراتژی آمیخته بازاریابی سنتی دارد. به دلیل این ضعف، پژوهشگران جدید، ارزیابی آمیخته بازاریابی خدمات (SMM) را برای «برندهای فروشگاه لباس» با افزودن یک عنصر مهم دیگر، یعنی خدمات پس از فروش، مطرح کرده‌اند. بنابراین این تحقیق یک بعد جدید از آمیخته بازاریابی خدمات را به جای پیروی از ۷ P های SMM متداول  مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه همچنین تأثیر SMM برندهای فروشگاهی (تبلیغ، مکان، افراد، محصول، قیمت، فرآیند، مستندات قیزیکی و خدمات پس از فروش) را بر ارزش خدمات و حفظ مشتریان برندهای فروشگاه لباس چینی بررسی کرده است. از آنجایی که شرکت های نوپای زیادی وجود دارند که کالاها و خدمات مشابهی را می فروشند و ارائه می دهند، عرضه کنندگان برندهای فروشگاه لباس در “چین” در یک بازار رقابتی با یکدیگر رقابت می کنند. در نتیجه، حفظ مشتری به یک موضوع مهم تبدیل شده است. داده‌ها با استفاده از  تکنیک نمونه‌گیری آسان با نظرسنجی‌های انجام شده با افراد مختلف در موقعیت‌های مختلف جمع‌آوری شد. در این تکنیک نمونه‌گیری برای به‌دست آوردن داده‌ها از مشتریانی که قبلا از این برندهای فروشگاهی خرید داشتند، استفاده شد. در این پژوهش در مجموع ۳۸۵ پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری و داده ها با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آمیخته بازاریابی خدمات به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر مثبت و معناداری بر حفظ مشتری از طریق ارزش خدمات (SV) دارد. نتایج این مطالعه برای صنعت برندهای فروشگاه پوشاک حائز اهمیت خواهد بود و برای شناخت رویکردهای آمیخته بازاریابی برای حفظ ارتباط بلندمدت با مشتری مهم هستند. این مطالعه نحوه گزینش صحیح فعالیت های بازاریابی، متناسب با کسب و کار خاص در یک زمان خاص و سپس استفاده از آن در شرایط خاص را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: آمیخته بازاریابی خدمات، ارزش خدمات، حفظ مشتری، برندهای فروشگاه پوشاک، خدمات پس از فروش، چین

Abstract

The literature on clothing store brands showed the inadequacy of the conventional marketing mix strategy. Because of this scarcity, recent scholars have suggested evaluating the service marketing mix (SMM) for ‘‘clothing store brands’’ by adding an additional important element, namely after-sales service. This research therefore investigated and incorporated the one new dimension of the service marketing mix instead of following the conventional 7 P’s of SMM. This study also investigated the impact of SMM store brands (promotion, place, people, product, price, process, physical evidence and after sale service) on service value and customer retention to clothing store brands in China. Since there are so many new entrants selling and providing similar goods and services, clothing store brands suppliers from ‘‘China’’ compete with each other in a competitive market. As a consequence, retention becomes a concern. Convenience sampling technique data were collected from surveys conducted with different people in different positions. In ‘‘China’’ the sampling technique data were used to obtain data from store brands where customers have ever bought clothing store brands in China. This study gathered a total of 385 usable questionnaires and analyzed the data using the Partial Least Square Method. The result showed that the service marketing mix has a significant positive impact both directly and indirectly on customer retention through Service Value (SV). This study will be of interest to the clothing store brands industry to understand how marketing mix approaches are important for sustaining a long-term customer relationship. This study indicates a selectivity of right marketing activities to suit the particular business at a particular time and then to use it in particular situations.

Keywords: Service marketing mix, Service value, Customer retention, Clothing store brands, After sale service, China

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد