مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری:معرفی مدل‌های نظری شناخت ذینفعان از یک سیستم گزارش دهی مالی جدید

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۳

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۵ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H240

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری :  تفسیر: معرفی مدل‌های نظری شناخت ذینفعان از یک سیستم گزارش دهی مالی جدید

عنوان انگلیسی:

Commentary: A proposal for theoretical models of stakeholder perceptions of a new financial reporting system

چکیده فارسی:

این تفسیر، مقاله‌ای که توسط FOntes و همکاران نوشته‌شده و در این نسخه از انجمن حسابداری منتشرشده را بررسی می‌کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که قلمرو IFRS در سرتاسر جهان با استفاده از تعداد اصول علوم اجتماعی توسعه می‌یابد تا شناخت‌های ذینفعان در مورد تغییر را بررسی کند. این تفسیر از منطق علمی Hegel برای بررسی استدلالات آن‌ها از طریق چهار روش نظری کلیدی استفاده می‌کند که در ادبیات موضوعی حسابداری بسیار متداول هستند. درنهایت، این، پتانسیل استفاده از چهارچوب‌های IASB را به نحوی دارد که منطق اقتصادی و نئولیبرال را که حسابداری مدرن متکی بر آن است، به چالش بکشد.

این یادداشت کوتاه بر روی مقاله نوشته شده توسط فونتس و همکاران تمرکز میکند که در Accounting Forum چاپ شده است. آنها یک مدل تئوریک را پیشنهاد میکنند که محققین حسابداری میتوانند برای بدست آوردن تغییر برداشت ذینغعان  استفاده کنند. بخصوص، آنها بر روی استانداردهای گزارش مالی بین المللی (İFRS) در یک بافت اروپایی با استفاده از رویکرد وام گیری تئوری تمرکز میکنند. ما آن رویکرد را از طریق Hegel’s Science of Logic  توسعه دادیم که ما برای بازبینی عوامل کلیدی که ممایل به تاثیر بر تغییر برداشت و موفقیت آن طرح پیشنهادی برای تغییر استفاده میکنیم. انها اضهار میکنند که سیستم های İFRS-پایه ای عمدتا در اصل آنگلو ساکسونی هستند و برای موفقیت این اصول در کشورهای دیگر ، آنجا نیاز به یک فرآیند پذیرش موافق میباشد. بطور کوتاه، آنها میگویند که پذیرنده های IFRS باید به فرهنگهای محلی، عادات و ارزشها حساس باشند. این یعنی، اگر ما میخواهیم جامعه ای منصف و نجیب درست کنیم راهبردهای سیاسی که تغییرات پیشرفته را رقم میزنند باید شامل ارزشها و همچنین ادراکات شهروندان ساخته شده. مادامیکه ادراکات سهام داران اهمیت بخصوص دارد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد