مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدلی برای مدیریت دانش پروژه

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی:۲۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M119

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدلی برای مدیریت دانش پروژه

عنوان انگلیسی:

A Model of Project Knowledge Management

 

چکیده فارسی:

خلاصه: دانش مهم­ترین منبع مورد نیاز برای مدیریت پروژه می­باشد. هدف از این مقاله ارائه یک مدل کامل و سازگار از مدیریت دانش پروژه می­باشد. دو نوع دانش اساسی پروژه وجود دارد: دانش خرد مورد نیاز برای انجام یک فعالیت(یا قسمتی از آن) و دانش کلان پروژه (بعبارتی دیگر تمامی دانش افراد در یک سطح سازمانی). دانش پروژه در چهار سطح مجزا مدیریت می­گردد: فردی، پروژه، سازمان و جهانی. این مقاله چرخه عمر دانش خرد پروژه و همچنین چرخه عمر دانش کلان پروژه را در هر سطح سازمانی و همچنین بعنوان فرآیند عمودی دانش جریان یافته بین سطوح سازمانی تشریح می­کند.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش پروژه، دانش خرد، دانش کلان، چرخه عمر دانش، جریان عمودی دانش، دانش سازمانی، دانش جهانی، دانش فردی، دانش پروژه

مقدمه

دانش مناسب یک پیش شرط اساسی برای مدیریت مؤثر پروژه است. بر اساس گفته سانکاراسبرامانیان (۲۰۰۹)، تمامی پروژه  ها یک چیز عمومی دارند، که دانش است. استاندارد ژاپنی مدیریت پروژه  دانش و تجربه را بعنوان منابع اصلی ارزش پروژه بیان می  کند. پروژه  ها می  توانند بعنوان فرآیندهای مدیریت دانش در نظر گرفته شوند(Sauer & Reich,2009). مدیریت دانش پروژه مخصوصاً در پروژه  های پیچیده یکی از فاکتورهای موفقیت در مدیریت پروژه است. عدم مدیریت دانش درپروژه یکی از دلایل شکست پروژه می  باشد(Desouza & Evaristo, 2004). دانش در خصوص مدیریت پروژه، دانش صریح، و همچنین دانش ضمنی، نقش تعیین  کننده  ای در درک این نظم و ترتیب بازی می-کنند(Morris,2004).

سیستماتیک کردن حوزه   مدیریت دانش پروژه اصلی  ترین هدف این مقاله است. این حوزه  ، که در موازات  با سایر حوزه  های دانش در مدیریت پروژه مانند مدیریت ریسک، مدیریت کیفیت یا مدیریت ارتباطات می    باشد، تا کنون بطور سیسماتیک مثل آن حوزه  ها، که در راهنمای گسترده مدیریت پروژه  تشریح شده است، نبوده است. دوره نسبتاً کوتاهی است که متخصصان، حرفه  ای  ها و محققان به مدیریت دانش پروژه علاقه  مند شده  اند احتمالاً اصلی  ترین دلیل برای این موقعیت می  باشد. اولین مقاله در خصوص مدیریت دانش پروژه به سال ۱۹۸۷ (Boddie; Gulliver) برمی-گردد و توجه حرفه  ای ها و متخصصان از آن زمان به بعد به این موضوع جلب شد. خیلی از مقالات، تعدادی کتاب(Love,Fong, & Irani, 2005; Milton, 2005; Sense, 2007a) و موضوعات خاصی از ژورنال  های تخصصی  به مدیریت دانش پروژه پرداخته  اند. دانش پروژه در پیکره  های دانش (بعنوان مثال Association for Project Management [APM], 2006 و Project Management Institute[PMI], 2008a )، استانداردها (بعنوان مثالInternational Organization for Standardization [ISO] 2003)، استانداردهای شایستگی (International Project Management Association [IPMA], 2006)، متدولوژی  ها ( بعنوان مثالOffice of Government Commerce [OGC], 2005; PMAJ, 2005a, 2005b)  و مدل-های بلوغ (بعنوان مثال PMI, 2008b; Software Engineering Institute [SEI], 2006) جمع  آوری شده است.

بمنظور سیستماتیک کردن محدوده مدیریت دانش پروژه، ابتدا مجبوریم که رویکرد اصلی به تعاریف مدیریت دانش را درک کنیم. این تعاریف می  تواند به دو گروه اصلی تقسیم گردد. اولین گروه بر پردازش اجزای دانش به تنهایی تأکید دارد و وظایف چرخه عمر آن را برمی  شمرد. تعاریف متعاقب که می  توان اشاره کرد عبارتند از:

مدیریت دانش فرآیند سیستماتیک و فعال شناسایی، فعال  سازی، تکرار، ذخیره سازی و انتقال دانش می-باشد(Probst,Raub, & Romhard, 2003).

مدیریت دانش روشی برای ساده  سازی و بهبود فرآیند خلق، اشتراک، انتشار، جذب و درک دانش در شرکت می  باشد(Karlsen & Gottschalk, 2004).

فرآیند مدیریت دانش شامل شناسایی دانش، خلق، اکتساب، انتقال، اشتراک و بهره  برداری از دانش می-باشد(Abdul Rahman, Yahya, Beravi, & Wah, 2008).

مدیریت دانش روشی برای کنترل فرآیندهای خلق، کدینگ، مرتب سازی، ذخیره سازی، بازیابی، پردازش، انتقال و کاربرد دانش می  باشد(Jemielniak & Ko´zmi´nski,2008).

محدوده مدیریت دانش در خصوص تولید، رد و بدل کردن، انتقال و کاربرد دانشی است که نزد عمل منطقی در زمینه  های واقع شده کافی است افراد و سازمان  ها خودشان را بیابند(Zhu, 2008).

گروه دیگری از تعاریف و ویژگی  های مدیریت دانش بر کل دانش افراد و دانش سازمان  ها و منافع کاربرد آن تأکید دارد:

مدیریت دانش فرآیندی سیسماتیک و فعال از مدیریت و اعمال نفوذ ذخایر دانش در یک سازمان می-باشد(Laudon & Laudon, 1998).

چالش مدیریت دانش این است که چگونه دانش جمعی در شرکت را تولید کرده و در آن اعمال نفوذ کند تا بتواند ارزشی ایجاد کند که به مزیت رقابتی منتهی گردد(Zhang, 2007).

مدیریت دانش در خصوص مهار سرمایه فکری و اجتماعی افراد بمنظور بهبود قابلیت  های یادگیری سازمانی می  باشد(Swan, Newell, Scarbrough, & Hislop,1999).

مدیریت دانش رویکردی سیسماتیک به مدیریت و اعمال نفوذ به سرمایه  های دانشی سازمان می  باشد که می  تواند شامل دانش مشتریان سازمان، محصولات، بازار، فرآیندها، مالی و خدمات پرسنلی باشد(Cope, Cope, & Hotard, 2006).

مدیریت دانش به توسعه پیکره متدها، ابزار، تکنیک  ها و ارزش  هایی اشاره دارد که سازمان  ها می  توانند بدست آورده، توسعه دهند، اندازه  گیری کنند، انتشار دهند و بازگشت سرمایه  های فکری و دانشی را  فراهم کنند(van Donk & Riezebos, 2005).

مدیریت دانش یک رویکرد منظم و جامع به استفاده از مهارت بطور مؤثر برای مزیت رقابتی می  باشد(Arkell, 2007).

مدیریت دانش در ارتباط با بهینه  سازی سازمانی دانش از طریق استفاده از تکنولوژی  ها، ابزار و فرآیندهای گوناگون بمنظور دست  یابی به اهداف، بازار، فرآیندها، مسائل مالی و خدمات پرسنلی تنظیم شده می-باشد(Kamara, Anumba, Carrillo, & Bouchlaghem, 2003).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد