مقاله انگلیسی مدیریت مدلسازی گردش ترافیک در شاهراه های هندوستان با استفاده از فنون شبیه سازی

دسته بندی:

قیمت: 25500 تومان

تعداد نمایش: 565 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:m398

قیمت فایل ترجمه شده:    ۲۵۵۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت مدلسازی گردش ترافیک در شاهراه های هندوستان با استفاده از فنون شبیه سازی

عنوان انگلیسی:

Modeling of Traffic Flow on Indian Expressways using Simulation Technique

چکیده فارسی:

شاهراههای هندوستان بسیار متفاوت از سایر جاده های این کشور می باشند چرا که دوچرخه ها، وسایط دوچرخ، سه چرخ و گاری های حمل حیوانات مجاز به عبور از آنها نبوده و ترافیک عمدتآً متشکل از کامیون ها و اتومبیل ها می باشد. البته تحقیقات چندانی در رابطه با دسته بندی مشخص جاده ها صورت نگرفته است. از این رو در این مقاله درصدد مدل دادن به گردش ترافیک در شاهراههای هندوستان با ارزیابی واحد اتومبیل عبوری (PCU) یا معادلهای اتومبیل های عبوری (PCE) دسته های متفاوت وسیله نقلیه با میزان متفاوت و کاربرد مدل ریزشبیه سازی، VISSIM بوده ایم. در این مقاله همچنین به دنبال ارزیابی ظرفیت شاهراهها و مطالعه اثرات ترکیب وسیله نقلیه در مقادیر PCU می باشیم. در واقع PCU با افزایش نسبت درجه – ظرفیت و بدون توجه به دسته بندی وسیله نقلیه کاهش می یابد. این مطالعه همچنین نشان داد که در سطح مفروض حجم، PCU مفروض یک وسیله زمانی کاهش می یابد که نسبت آن در جریان بیشتر می شود