مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدلسازی خط مشی: تعریف ، طبقه بندی و ارزیابی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 394 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M71

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدلسازی خط مشی: تعریف ، طبقه بندی و ارزیابی

عنوان انگلیسی:

Policy modeling: Definition, classification and evaluation

چکیده فارسی:

در این مقاله مدلسازی خط مشی تعریف، طبقه بندی و برای ارزیابی آن روشی پیشنهاد شده است.جهت ارزیابی مدلسازی خط مشی ابزاری تحلیلی به نام ” سازگاری مدلسازی خط مشی” (شاخص (PMC تدوین شده است. شاخص  PMCسیاست گذاران و محققان را قادر می سازد تا سطح سازگاری مدلسازی خط مشی ها را تعیین و همچنین نفاط قوت و ضعف درون آنها را شناسایی نمایند .پیاده سازی شاخص  PMC شامل چهار گام اساسی زیر می شود : ۱ – استفاده از جدول چدگانه ورودی –  خروجی ۲-طبقه بندی متغیرها و شناسایی پارامترها ۳ – اندازه گیری شاخص PMC    ۴- ترسیم نمای  PMC

این مقاله با بهره گیری از شاخص PMC  رویکرد چند جانبه ای را به مدلسازی خط مشی سازمانی پیشنهاد می کند این امر نشان می دهد که می توان اثرات مختلف هر سیاست اقتصادی را با استفاده از یک ابزار گرافیکی چند بعدی به نمایش گذاشت.

کلمات کلیدی: اقتصاد گرافیکی ، مدلسازی خط مشی،آموزش اقتصادی،نمودارهای چند بعدی و هندسه چند بعدی

مقدمه

این مقاله چندین مشاهده و پیشنهاد در خصوص مدلسازی خط مشی ارائه می دهد.ابتدا یک تعریف از خط مشی به همراه یک روش برای طبقه بندی مدلسازی خط مشی ارائه می دهد. بر اساس یک مطالعه دقیق از کل ۱۵۰۱ مقالات پژوهشی منتشر شده در مجله مدلسازی خط مشی بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۴، آن درصداز مقالات چاپ شده در طبقه بندیهای منحصر به فرد  مدلسازی خط مشی شناسایی شد ثانیاً بر اساس یک مشاهده از رویکردهای معمول به کاربرده شده در مقالات مدلسازی خط مشی در ۳۰ سال گذشته در مجله   JMP این مقاله یک رویکرد چند رشته ای  برای مدلسازی خط مشی ارائه می دهد و یک ترکیب چند رشته ای از متغیرهای غیر اقتصادی برای فرموله کردن خط مشی های قوی پیشنهاد می دهد ثالثاً در ارتباط با رویکردهای چند رشته ای  کاربرد فرض  omnia mobiles رادر مدلسازی خط مشی  پیشنهاد می دهد. (Ruiz Estrada, Yap, & Nagaraj, 2008)

تحت این فرض که (همه چیز در حال حرکت است ) یک طیف خوبی از متغیرهایی باید گنجانده شودو متغیرهای بی ربط در مدلسازی خط مشی باید نادیده گرفته شود. به عنوان شاخص اصلی و چهارمی این مقاله، به معرفی ایده ارزیابی مدلسازی خط مشی می پردازد شاخص سازگاری مدلسازی خط مشیPMC   index  برای ارزیابی سطح ثبات بکار می رود.