مقاله ترجمه شده استفاده از رسانه های اجتماعی ، نگرش ها و دانش در بین دانشجویان مددکاری اجتماعی: مفاهیم اخلاقی برای حرفه ی مددکاری اجتماعی

دسته بندی: -

قیمت: 38000 تومان

تعداد نمایش: 80 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۵  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M992

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Social Sciences & Humanities Open

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  استفاده از رسانه های اجتماعی ، نگرش ها و دانش در بین دانشجویان مددکاری اجتماعی: مفاهیم اخلاقی برای حرفه ی مددکاری اجتماعی

عنوان کامل انگلیسی:

Social media use, attitudes, and knowledge among social work students: Ethical implications for the social work profession

چکیده فارسی:

گسترش رسانه های اجتماعی مفاهیم غنی اخلاقی بالقوه ای را برای هنجارهای ارتباطی ، بهزیستی اجتماعی و سلامت روانی فرد به همراه دارد (یعنی توسعه و رفتار انسانی). این نگرانی ها در حوزه کاری حرفه ی مددکاری اجتماعی می باشد. هدف از این مطالعه پیمایشی مقدماتی  دو بخش می باشد: (۱) توصیف و بررسی متغیرهای مورد مطالعه و مفاهیم اخلاقی آنها ، از طریق داده های مربوط به کاربرد ، دانش و نگرش نسبت به رسانه های اجتماعی در دانشجویان مددکاری اجتماعی؛ و (۲) پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ارائه می شود تا به طور عمیق تر اشتراکات بین رسانه‌های اجتماعی ، عملکرد اخلاقی مددکاری اجتماعی و پیشرفت شغلی را مشخص کنند. برای این منظور ، نویسندگان این مطالعه یک  نظرسنجی ۵۵ گویه ای را با استفاده از دانشجویان مددکاری اجتماعی (N = 57) در یک دانشگاه دولتی در جنوب شرقی ایالات متحده با اجازه مدیران برنامه ها و تأیید محققان علوم انسانی شورای نظارت بر نهادهای دانشگاه انجام دادند. به طور کلی ، یافته ها نشان می دهد که دانشجویان مددکاری اجتماعی به ظاهر نگرش متضاد نسبت به رسانه های اجتماعی دارند در حالی که این نگرش گاهی اوقات مغایر با دانش “خود گزارش شده” و استفاده از رسانه های اجتماعی آنها است. نویسندگان درباره پیامدهای اخلاقی رسانه های اجتماعی در حرفه مددکاری اجتماعی بحث می کنند ، و این باور را دارند که اطلاعات مربوط به رسانه های اجتماعی باید در برنامه های درسی مددکاری اجتماعی درج شود.

واژه‌های کلیدی: مددکاری اجتماعی ، رسانه های اجتماعی ، شبکه های اجتماعی ، ارزش ها و اخلاقیات مددکاری اجتماعی ، پیشرفت شغلی

Abstract

The propagation of social media carries potentially rich ethical implications for communication norms, societal well-being, and individual mental health (i.e., human development and behavior). These concerns fall within the professional purview of social work. The purpose of this pilot survey research study is two-fold: (1) to describe and explore variables of interest, and their ethical implications, within the data pertaining to social work students’ use and knowledge of, and attitudes toward, social media; and, (2) to make recommendations for follow-up research studies seeking to more deeply ascertain the intersection of social media, ethical social work practice, and professional development. To achieve this stated purpose, the authors administer a 55-item survey to social work students (N ¼ ۵۷) at a public university in the Southeastern United States with the permission of program directors and Human Subjects approval from the university’s Institutional Review Board. Overall, findings reveal that social work students seemingly hold conflicting attitudes toward social media that are also at times contrary to their self-reported knowledge and use of social media. The authors discuss social media’s ethical implications for the social work profession, taking the position that information about social media should be included in social work curricula.

Keywords: Social work ,Social media ,Social networking ,Social work values and ethics, Professional development