مقاله ترجمه شده تأثیر شدت تحقیق و توسعه، محدودیت های مالی و سیاست تقسیم سود سهام بر ارزش شرکت

مشخصات محصول
قیمت:31000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H651

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Finance Research Letters

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تأثیر شدت تحقیق و توسعه ، محدودیت های مالی و سیاست تقسیم سود سهام بر ارزش شرکت

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of R&D intensity, financial constraints, and dividend payout policy on firm value

چکیده فارسی:

در این مقاله ، ما نشان می دهیم که تأثیر R&D بر ارزش شرکت های دارای محدودیت مالی با سیاست های تقسیم سود بسیار قویتر از ارزش شرکت های بدون سیاست های تقسیم سود است. انتظار می رود شرکت های دارای محدودیت مالی از تقسیم سود سهام اجتناب کنند. با این وجود ، مطالعات اخیر در مورد تقسیم سود نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود سهام در شرکت های دارای محدودیت مالی می تواند برای ارائه سیگنال مثبت به بازار مالی مورد استفاده قرار گیرد. با گسترش این مطالعات ، نتایج ما نشان می دهد که تحقیق و توسعه به طور معناداری تأثیر مثبت بیشتری بر ارزش شرکت های دارای محدودیت مالی با سیاست های تقسیم سود نسبت به ارزش شرکت های دارای محدودیت مالی بدون سیاست های تقسیم سود دارد ، و اینکه مدیران شرکت های دارای محدودیت مالی انگیزه هایی دارند که از تقسیم سود سهام برای تأمین تأثیر مثبت عملکرد تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت خود استفاده کنند. ما پیشنهاد می کنیم که می توان از سیاست های تقسیم سود سهام شرکت های تحقیق و توسعه که دارای محدودیت های مالی هستند برای ارائه سیگنال مثبت به بازار مالی استفاده کرد.

واژه های کلیدی: اثرات R&D ، ارزش شرکت ، محدودیت های مالی ، سیاست تقسیم سود

Abstract

In this paper, we show that the effect of R&D on the value of financially constrained firms with dividend payout policy is much stronger than that on the value of firms without dividend payout policy. It is expected that financially constrained firms would tend to avoid paying out dividends. Nevertheless, recent studies on dividends show that the dividend policy of financially constrained firms could be utilized positively to provide a positive signal to the financial market. By extending those studies, our results show that the R&D of financially constrained firms with dividend payout policies have a significantly more positive impact on firm value than financially constrained nondividend payers, and that the managers of financially constrained firms have incentives to use dividend payments to provide a positive impact of R&D performance on their firm value. We suggest that the dividend policy of R&D firms with financial constraints could be utilized to provide a positive signal to the financial market.

Keywords: R&D effects, Firm value ,Financial constraints ,Dividend payout policy

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد