مقاله انگلیسی حسابرسی ترجمه شده محتوای داده های گزارش حسابرسی و فراهم سازی خدمات غیر حسابرسی

مشخصات محصول
قیمت:17000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۸ صفحه  WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h153

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابرسی ترجمه شده محتوای داده های گزارش حسابرسی و فراهم سازی خدمات غیر حسابرسی:  شواهدی از حکم وام دهی اسپانیا

عنوان انگلیسی:

Audit report information content and the provision ofnon-audit services: Evidence from Spanish lending decisions

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی تاثیری که حسابرسان مستقل اقتصادی بر محتوای داده های ناشی از شرکت هایی که حسابرسان در اروپا گزارش میدهند، میپردازد.این مقاله پژوهشی است که در آن ۸۰ کارمند با تجربه وام ده اسپانیایی از دومین بانک تجارتی بزرگ اروپا، درخواست وام را تحت دو برنامه وام دهی بررسی میکنند. ۱) وام گیرندگان عمده نظرات بی کیفیت دریافت میکنند اما نظرات شرکت های جدید که تعدیل شده اند دریافت میکنند.

۲) وام گیرندگان عمده نظرات شرکت های رو به رشد را دریافت میکنند. حسابرسی اقتصاد آزاد با فراهم سازی خدمات غیرحسابرسی سنجیده می شود. ما در میابیم ک گزارشات حسابرسی شرکت های رو به رشد با صلاحیت،به عنوان نشانه های هشدار اولیه تعبیر میشوند. اگرچه تدارکات NAS به عنوان دومین مکانیزم منظم عمل میکند که تردیدهای کارمندان وام ده را در مورد شرایط نامناسب ولی تعدیل یافته شرکت های رو به رشد به جریان می اندازد.از این رو شواهدی داریم که در آن نبود حسابرس بر ماهیت گزارش حسابرسی تاثیر منفی عمده ای دارد. یافته هایمان پیامدهای بسیار مهمی را برای تنظیم کنندگان اروپایی دارد ک بطور رایج در ایجاد ساختار تعدیل یافته مستقل حسابرسی مشابه به ایالات متحده در آمریکا توجه ویژه دارد

مقدمه: یک داده قابل توجه بر تصمیمات وام دهی، صورتحساب مالی وام گیرندگان است که به مامرین وام دهنده این امکان را میدهد که نقدینگی رایج، پیش بینی نقدینگی آینده، و سنجش توانایی سرویس های وام دهی را ارزیابی کنند. بدلیل اینکه صورتحساب های مالی نقش اساسی را در فرآیند ارزیابی وام دارند، صحت و اعتبار صورتحسابهای مالی جزء نگرانیهای بزرگ مامرین وام ده می باشد،در نتیجه مامورین وام ده بر گزارشات حسابرسی به عنوان اولین منبع داده های مالی تکیه میکنند.جاییکه حسابرس تردیداتی در مورد توانایی شرکت مشتری برای ادامه ی فعالیت خود در سال آینده دارد،این داده ها در مورد نظرات شرکت های رو به رشد می تواند موثر باشد.نظرات شرکت های رو به رشد بایستی به مامورین وام ده به حدی مفید باشد که اطلاعات اضافی در مورد آینده نقدینگی وام گیرندگان ارائه دهد یا توجه مامورین وام ده را بر تاثیر نامعلوم بودن نقدینگی آینده معطوف دارد.شفافیت و آشکار کردن مطالب نامعلوم موارد مهمی بر جلوگیری از گزارشات حسابرسی در شرکت های رو به رشد است.تحقیقات رفتاری نشان دهنده ی تاثیر گزارشات حسابرسی شرکت های رو به رشد بر تصمیمات وام دهی است. یافته های مطالعات تجربی اخیر قطعی نیست.در حالیکه چندین مقاله دریافته اند که گزارشات حسابرسی مناسب هیچ اطلاعات موثقی را ارائه نمیدهد.که برای کاربران صورتحساب های مالی موثر باشد.

تحقیقات دیگر  ارائه گر پیشنهاد های تجربی است برای این فرضیه که مامورین وام دهنده شرکتهایی که گزارشات حسابرسی مناسب را دریافت میکنند به عنوان اینکه ریسک پذیر هستند، مورد توجه قرار میدهند. تحقیقات ما، بهنگام میباشد، چرا که تعدیل کنندگان اروپایی جدید  بر امکان ایجاد ساختار تعدیل یافته مستقل حسابرسی مشابه به ایالات متحده در امریکا توجه ویژه دارند. استقلال حسابرس به عنوان یکی از تصمیم گیرندگان، اسامی صحت گزارش حسابرسی ملاحظه میشود. و بر این باور است که کیفیت صورتحساب مالی را افزایش میدهد.

 

به دلیل اینکه استقلال حسابرس قابل مشاهده نیست، علایم و نشانه های استقلال برای ارزیابی عمومی از صلاحیت حسابرس صحت و اعتبار حسابرسی ملاحظه شده، مهم و ضروری می باشد. مجموعه ای از رسوایی های حسابداری اخیرا اعتماد عموم مردم را در کار حسابرسی خدشه دار کرده و ارائه خدمات غیر حسابرسی          تمجیدات فوق العاده ای را در امر استقلال حسابرسی دریافت کرده است. عمده مقالات رفتاری شواهدی را ارائه می دهد که مامورین وام ده باور دارند که استقلال حسابرس با ارائهNAS قابل اصلاح و تسویه است. در نتیجه، تعدیل کنندگان بر این امید دارند که با محدود کردن خدمات NAS ، توسط حسابرسان حسابرسان مستقل پیشرفت خواهند کرد و کیفیت حسابرسی مطابق با آنچه در ایلات متحده پس از تصویب SOX در سال ۲۰۰۲ اتفاق افتاده، می شود. این مقاله به مطبوعات با وارد کردن پژوهش بر روی یافته های مامورین وام ده از استقلال حسابرس با بررسی بر روی محتوای داده های گزارشات حسابرسی شرکت های رو به رشد در اروپا کمک می کند. با تیکه بر       BAMBERو STRATTONاشاره می کنیم که نتایج مجعلی از محتوای داده های گزارشات شرکت های رو به رشد در مطالعات قبلی می توانست به علت حذف متغیرهایی باید ممکن است روابط فوق العاده ای با گزارشات حسابرسی در مورد تصمیمات مامورین وام ده داشته باشد. به طور ویژه، ما آزمایشی را با مامورین وام ده اسپانیایی برای بررسی و کشف اینکه آیا تاثیر منفی فوق العاده از نبرد حسابرس مستقل به ماهیت گزارش حسابرسی بستگی دارد یا نه، انجام می دهیم. هیچ کدام از مطالعات رفتاری قبلی نشان دهنده این نسیتند که ارائه NAS ممکن است بر محتوای گزارش داده های گزارش حسابرسی تاثیر بگذارد. نتایج، نشان می دهد که

محتوای داده های گرایشات شرکت های رو به رشد، همانطور که توسط مامورین وام ده نفسیر شدند، با ارائه     ژف تحت تاثیر واقع می شود. مشاهده می شود که تاثیر ارائه NAS  بر روی تصمیمات مامورین وام ده با انواع قطرات حسابرسی که وام گیرندگان دریافت می کنند قابل تغییر است. بقیه مقاله به این ترتیب است. ۲) خلاصه ای از مطبوعات و یادداشت های قبلی را ارائه می دهد و سوالات پژوهش را توسعه می دهد. بخش ۳) روش تحقیق را شرح می دهد. ۴) نتایج تحلیل را ارائه می دهد. ۵) نتیجه مقاله

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد