مقاله ترجمه شده : محافظه کاری حسابداری: چشم انداز چرخه عمر

مشخصات محصول
قیمت:28000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۰ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H364

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۸ :  محافظه کاری حسابداری: چشم انداز چرخه عمر

عنوان انگلیسی:

Accounting conservatism: A life cycle perspective

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که ایا مرحله چرخه عمر تاثیری بر محافظه کاری مقطعی دارد یا خیر. از دو معیار محافظه کاری گزارشگری مورد استفاده گیولی و هاین ( ) استفاده می کنیم : سطح تعهدات غیر عملیاتی و نسبت ارزش بازار به حساب دفتری (محافظه کاری غیرشرطی)؛ و معیارمحافظه کاری توسط باسو(۱۹۷۷) پیشنهاد شد (محافظه کاری شرطی). شرکت ها سالانه با استفاده از روش های ارائه شده توسط دیکنسون (۲۰۱۱) در مراحل  چرخه عمر طبقه بندی می شوند. متوجه می شویم که محافظه کاری گزارشگری غیرمشروط ، در طی مراحل چرخه زندگی کاهش می یابد اما شواهدی وجود ندارد که محافظه کاری گزارشگری مشروط با مراحل چرخه عمر مرتبط باشد. یافته های ما تحقیقات گیولی و هاین (۲۰۰۰) را تکمیل می کند و برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و تحقیقات آینده درمود محافظه کاری حسابداری پیامدهایی دارد.

کلمات کلیدی: نسبت ارزش بازاری به دفتری،تعهدات غیرعملیاتی،پاسخ تفاضلی،دارائیهای خالص در حال ثبت

۱-مقدمه

این مقاله تحقیق می کند که ایا مرحله چرخه عمر محافظه کاری گزارشگری مقطعی را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر. تحقیق ما ارتباط نزدیکی با تحقیق گیولی و هاین دارد بطوریکه آنها مستند می نمایند که گزارشگری مالی در آمریکا بیشتر از چهار دهه قبل و براساس چهار سری معیارهای تجربی محافظه کاری حسابداری مطرح شده آنها، محافظه کارانه تر شده است. عنوان می کنیم که محافظه کاری گزارشگری نه تنها طی زمان و براساس مستندات گیولی و هاین فرق می کند بلکه در محافظه کاری مقطعی در هر سال نیز تفاوت دارد. خاص تر اینکه، گوناگونی مقطعی را در محافظه کاری گزارشگری در این مقاله از دیدگاه چرخه عمر بررسی کرده و از اینرو مدرک سریهای زمانی گیولی و هاین در مورد محافظه کاری گزارشگری تکمیل می نمائیم.

تئوری چرخه عمر شرکتها توصیف می نمایند که شرکتها تحت چند طبقه مجزای چرخه عمر تکامل می یابند. شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر ویژگیهای مالی متفاوتی را بروز می دهد و نیاز به مهارتها و الویتها و استراتژیهای مدیریتی مختلف می باشند. بویژه تئوری چرخه عمر توصیف می نماید که یک شرکت باید رشد درآمد را در مراحل اولیه این چرخ به حدااکثر برساند تا تقاضای دائمی ایجاد کرده و مزیتهای هزینه ای را نسبت به رقیبان داشته به طوریکه اشاره نماید که شرکتها الگوهای متفاوت نقدینگی را در مراحل چرخه عمر نشان دهند. به عنوان مثال، یک شرکت جریانات نقدینگی منفی از کارهای عملیاتی و تحقیقاتی در مرحله مقدماتی و مرحله ای که شرکت وارد بازار می شود خواهد داشت. با اینحال همانطوریکه شرکت به رشد و مرحله تکامل می رسد، جریان نقدینگی مثبتی از کارها بدست می آورد. براساس درک فوق دیکنسون (۲۰۱۱) پروکسی برای چرخه عمر شرکت با استفاده از الگوهای جریان نقدینگی شرکت برای عملیات، سرمایه گذاری و فعالیتهای مالی ارائه داد.

محافظه کاری یک قرارداد طولانی مدت در گزارشگری مالی و نظریه چندبعدی است. تنوع تعاریف و اقدامات محافظه کاری حسابداری توسعه یافته است. به عنوان مثال گیولی و هاین (۲۰۰۰) محافظه کاری را اینطور تعریف می کنند ” انتخاب معیاری بین اصول حسابداری که باعث به حداقل رسیدن درآمد انباشته گزارش شده تحت شناسائی کندتر درآمد ،  شناسائی سریعتر هزینه ، ارزشیابی کمتر دارائی و ارزشیابی بیشتر بدهیها است”. باسو (۱۹۹۷) از طرف دیگر محافظه کاری را به عنوان درآمدهای متقارن گزارشگری نشده ای تعریف می کند که سریعتر و کاملتر به ” اخبار بد” پاسخ می دهد تا ” اخبار خوب”.

Abstract

This paper investigates whether a firm’s life cycle stage affects its reporting conservatism in the cross-section. We use two measures of reporting conservatism used in Givoly and Hayn (2000): the level of non-operating accruals and the market-to-book ratio (unconditional conservatism); and the conservatism measure suggested by Basu (1997) (conditional conservatism). Firms are classified annually into life cycle stages using procedures proposed by Dickinson (2011). We find that unconditional reporting conservatism decreases over life cycle stages, but do not find evidence that conditional reporting conservatism is associated with life cycle stages. Our findings complement Givoly and Hayn (2000) and have implications for financial statement analysis and future research on accounting conservatism.

Keywords Accounting conservatism,Conditional conservatism,Unconditional conservatism,Firm life cycle

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد